Temmuz 12, 2020 18:03 Europe/Istanbul
  •  İslam İnkılabı Rehberi'nin İslami Şura Meclisi Temsilcileri ile Sanal Görüşmesi

İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei bu sabah, 11'inci dönem İslami Şura Meclisi milletvekilleri ile görüntülü olarak yaptığı görüşmede 11'inci meclisi "halkın umudu ve beklentisinin tecellisi" olduğunu söyledi.

Ayetullah Hamenei ayrıca İslami Şura Meclisin özelliklerini sıralayarak 11'inci meclisi İslam İnkılabı zaferinin ardından gelen en güçlü ve en devrimci meclislerden biri olduğuna vurgu yaparak şöyle buyurdular:
"Motive, iman dolu, eğitimli ve işlevli gençlerin yürütme alanında geçmişe sahip  devrimci  yöneticilerin yanında, milletvekili olarak da ileri gelen isimlerden sayılan sizlerin yanında yer almaları, 11'inci meclisi  çok iyi ve  ümit verici bir meclise dönüştürmüştür. "
Anayasa'nın  63'üncü maddesine göre  İslami Şura Meclisi milletvekillik dönemi dört yıldır. Halkın seçtiği milletvekilleri ise anayasa çerçevesinde halkın temsilcileri olarak yasalar çıkarıp ülkenin tüm işleri hususunda araştırmalar ve incelemeler başlatma hakkına sahiptirler.  Temsilciler, halkın oylarına karşılık belli görevleri yerine getirmeleri lazım. İslam İnkılabı Rehberi ise bu hususta belli başlı tavsiyelerde bulunarak milletvekillerine hitaben, " Bu önemli konumun kıymetini bilin.  Dört yıllık milletvekilliği dönemi ülkenin genel olarak hareketlenmesini rayına koymak ve sorunların çözülmesi, gelişmek ve İran'ın geleceğinde büyük etkiye sahiptir." Dedi.
Ayetullah Hamenei'nin sanal ortamda yaptığı görüşmedeki sözleri etkin, çalışkan ve etkili meclisin gereksinimleri hakkında bazı konulara vurgu anlamındadır. 
Hiç şüphesiz 11'inci meclisin önceliğinin kesinlikle halkın haklı taleplerinin karşılık bulması zaruretidir.  Mevcut durumda,  ekonomi alanında, üretim, istihdam, enflasyon, parasal ve mali sistemin yönetimi ve ülkenin petrole bağlılığı alanlarında belli başlı sorunlar yaşanmaktadır. Bu yüzden yeni yasama döneminde genç ve tecrübeli isimler de farklı alanlarda kapasitelerden ve yetkilerden yararlanarak ülkenin öncelikleri ve ihtiyaçlarına en iyi şekilde karşılık vermeliler. 
Bu yüzden İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamenei de İslami Şura meclisin denetim ve denetlemeye dayalı görevini hayati ve önemli sayarak, "Bu yöndeki rol, akıllıca, sapmadan, kibar bir şekilde yerine getirilmelidir." Hatırlatmasında bulundu.
İran Anayasasında da İslam Cumhuriyet yönetiminin halkın oyları ve taleplerine dayalı olarak kurulduğuna vurgu yapılmıştır.  Bu çerçevede halk da en zor durumlarda ve dönemlerde, savaş döneminde ve en zor siyasi ve ekonomik şartlarda bile seçim sandıklarının başında varlık göstermiş ve sorumlu ve liyakatli milletvekillerini seçmeye çalışmışlardır.  
İslam İnkılabı Rehberi'nin de hatırlattığı gibi birçok ekonomik soruna rağmen  İran, kenetlenme ve birleşme, güçlü ekonomik bünye ve savunma gücü  gibi büyük kapasitelere sahiptir.  Ayetullah Hamenei bu tarihi ve siyasi gerçeği açıklayarak " halkın  koronavirüs ile mücadele alanında zamanında ve fedakarca duruşunu", "zayıf kesim ve ailelere mümince yardım hareketi çerçevesindeki çok değerli hizmetlerini" ve "halkın Korgeneral Kasım Süleymani cenaze törenine görkemli ve hayret verici katılımını"  İran milletinin derin manevi  kapasitelerinin örnekleri olduğunu belirterek, "Halkımız,  İranlıların milli ve cihada dayalı gücünün tecellisi "yani Şehit Kasım Süleymani"yi takdir etme alanında  istikbara karşı direnmek ve mücadele etmekle inançlı olduklarını, kendi milli kahramanlarına da büyük değer verdiklerini gösterdiler." Dedi.
Bu açıdan İslam İnkılabı Rehberi'nin sözleri ve tavsiyeleri bir yol haritası sayılır.  Kuşkusuz 11'inci İslami Şura Meclisi her eğilim ve yapı ile sorunların ortakça çözülmesi ve etkileşimin odak noktasıdır.  Zaten bu iki önemli husus göz önünde bulundurulduğunda İran milletinin güçlü duruşu, çıkarları ve gelişmesi de garanti altına alınmış ve baskılar ve tehditler geri püskürtülmüştür./

Görüşler