Ekim 25, 2020 08:16 Europe/Istanbul
  •  İslam İnkılabı Rehberi'nden  Koronavirüs Krizinden En İyi Yönetimle Kurtulma Zaruretine Vurgu

Koronavirüs pandemisi değişmekte olan yüz değiştirme sürecine giren bir pandemiye dönüşmüştür. İran'da koronavirüsün yayılması da birçok ülkede olduğu gibi insanların ekonomik durumu ve geçimini derinden etkilemiş ve olumsuz etkilere yol açmıştır.

Amerika'nın zalimane yaptırımları ile paralel ortaya çıkan koronavirüs ile mücadelenin zorluğu şimdi daha da hissedilir bir hale gelmiştir.  Bu durum ise  İran toplumunda yetkililer arasında daha tutarlı hareket etmeyi ve işbirliklerin artmasını gerektirmektedir. 

İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamanei ise  Cumartesi günü  Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve korona ile mücadele  milli kurmayı üyeleri ile yüz yüze görüşmelerinde  kurmayın performansını takdir ederek  farklı ülkelerdeki bu virüs ile mücadele şekline de değinerek şöyle buyurdular:"  Amerika gibi kimi ülkelerde  en kötü yönetim ile karşı karşıyayız.  Ancak biz, insanların canı ve sağlığı, güvenliği ve ekonomileri ile ilgili olan bu olayı en iyi yönetimle geride bırakmaya çalışmalıyız. "

İslam İnkılabı Rehberi  bu hususta  evrensel pandemi koronavirüs ile mücadele için kesin ve uygun kararlara,  kamuoyunun  ikna edilmesi, tüm devlet organları ve toplum kesimlerinin  işbirliğine ihtiyaç duyulduğuna vurgu yaptılar. 

Kuşkusuz   dünya genelinde koronavirüs hastalığının sebebiyet verdiği meseleler   acı verici ve istenmeyen bir durumdur.  Koronavirüsün  hem de Amerika gibi gelişmişlik ve kalkınmışlığın havariliğini yapan ülkelerde yönetim ve planlama zafiyetlerinden dolayı  büyük bir soruna dönüştüğü görülmektedir. 

Koronavirüs krizinin sonuçları gözden geçirildiğinde   bu sorunu geride bırakmak için üç önemli etkenin büyük öneme sahip olduğu söylenebiilir: 

İlk etken, koronavirüsün yayılmasının önlenmesi için  tüm imkanlardan ve kapasitelerden  planlı ve hedefli bir şekilde kullanılmasıdır. Bu durum Kovid 19 aşısı yapılana kadar devam etmelidir. 

İkinci etken, sorunlara galebe çalmak ve bu tehdidi fırsata dönüştürmek için milli azim ve iradenin bulunmasıdır.  

Üçüncü etken ise,  ülke yetkililerinin  ekonomik hareketlenmeyi sürdürmek ve farklı alanlardaki ekonomik faaliyetleri ve geçim koşullarını  iyileştirmek çabaları için zemin hazırlama yönündeki  çabalarını arttırmasıdır. 

 Ayetullah Hamanei de   doğru ve uygun yönetimin uygulanmasının zaruretini  " hükümet tarafından kesin kararların alınması " " kamuoyunun ikna edilmesi" ve  halkın işbirliği ile devlet organlarının tam koordinasyonuna " bağlı olduğunu vurguluyor.  Tabii bu işbirlikleri sırf koronavirüs krizi dönemine has bir şey değil siyasi meselelerde de görülmesi gereken bir durumdur.     Çünkü  güçlü bir millet, yeni bir sistem ve yeni sözler ve fikirlere sahip ülke, doğal olarak  küresel ve iç arenada belli başlı sorunlar ile de karşı karşıya kalması doğaldır. 

Kuşkusuz Amerika'nın zalimane yaptırımları   İran'ın  koronavirüsü önleme ve bu hastalık ile mücadele yönündeki ihtiyaç duyduğu tıbbi teçhizat ve ilacı karşılaması yönünde sorunlar ve engeller oluşturmuştur. Ancak bu durum  sorunlara karşı teslimiyet ve pasiflik anlamına gelmez.  Doğal olarak bu kritik dönemde   tehlikeli koronavirüs ile mücadeleyi etkileyen her girişim  çift taraflı bıçak gibidir.  Bu çerçevede hem kişisel sağlık hem de büyük çapta makro düzeyde toplumun sağlığı tehlikeye düşebilir.   Özellikle de koronavirüsün  bilinmeyen beklenmedik tavırlar sergilemesi bu durumu daha da önemli hale getirmiştir. 

Bu yüzden İslam İnkılabı liderinin yaptığı konuşma, sağlık ordusunun çabalarına takdir mahiyeti taşımasının yanı sıra   ülkenin kaderi ve çıkarları yönünde kişisel, toplumsal ve yönetimsel sorumluluklarına da vurgu mahiyeti taşır. 

İran milleti ise  daha önce de çocuk felci, çiçek hastalığı, kızamık ve grip gibi pandemilerle  mücadeledeki kabiliyetlerini göstermiş ve kesin olarak  koronavirüs ile mücadelede de iradesine dayanarak milli tutarlılık çerçevesinde kazanan taraf olacaktır. 

Görüşler