Kasım 25, 2020 05:53 Europe/Istanbul
  • İran Atom Enerjisi Kurumu: Nükleer Silahların Yasaklanması anlaşmasının yürürlüğü zorunludur

İran Atom Enerjisi Kurumu, nükleer silahların yasaklanması anlaşmasının 50 ülke tarafından onaylandığını ve bunun 90 gün sonra uygulanmasının zorunlu olduğunu bildirdi.

İran Atom Enerjisi Kurumu enformasyon sitesine göre, bu anlaşma uluslararası  hukuk alanında zorunlu ilk belge olarak sayılıp, bu belge  neredeyse nükleer silahlanmayla ilgili bütün faaliyetleri yasaklamaktadır.

Bu anlaşmaya göre, bütün üyelerin, hiç bir şartta, nükleer silahtan tehdit olarak yararlanması, onun intikali, üretimi, denenmesi, depolanması, kullanılması, yaygınlaştırılması veya başkalarının kendi topraklarında nükleer silah konuşlandırmasını yasaklanmıştır. 

Bu anlaşma, Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşması (NPT) ile karşılaştırıldığında ayrımcı değildir ve aynı zamanda üyelerin bu antlaşmadaki yükümlülüklerinin kapsamı daha geniştir.

Bu anlaşmanın kurucularının temel amacı, nükleer silahların meşruiyetine karşı çıkmak ve dünya çapında evrensel nükleer silahsızlanma hedefine ulaşmak için nükleer güçlere baskı yapmaktır.

NPT bahanesiyle, nükleer güçler kendi nükleer silahlarının meşru olduğuna inanmakta ve bu hakka dünyadaki diğer ülkelere ise izin vermemektedirler.

Etiketler