Kasım 26, 2020 18:48 Europe/Istanbul
  • BESİC; İslam inkılabının verimli ağacı

İmam Humeyni -ks- şöyle buyuruyor: Eğer fedakarlık, ihlas, Allah teala zatına ve İslam’a aşkın en mükemmel mısdakından söz edecek olursak, hiç kimse BESİC’den daha iyi bir örnek olamaz.

İran İslam Cumhuriyeti nizamının büyük kurucusu İmam Humeyni’nin -ks- en bariz özelliklerinden biri, geleceği iyi okuması ve bu bağlamda keskin bakışıydı. Gerçekte İmam -ks- önemi ve doğruluğu bir süre sonra anlaşılan hikmetli kararlar alan ve kesin tavırları sergileyen bir önderdi.

İran İslam inkılabının zaferi üzerinden henüz fazla bir zaman geçmezken, İmam Humeyni -ks- ülkeyi ve inkılabı korumak için halktan oluşan teşekküllü ve eğitimli bir gücün gerekli olduğunu anladı ve 5 Aralık 1979 tarihinde böyle bir kurumun kurulması yönünde karar aldı. Bu kurum daha sonraları “Mustazaflar gönüllü seferberlik” ve kısaca BESİC adı ile adlandırıldı.

 

On ay sonra Saddam’ın Baas rejimi İran topraklarına saldırınca, BESİC hareketinin gönüllü seferberlerinin ülkeyi savunmakta sergiledikleri emsalsiz fedakarlığı, İmam Humeyni’nin -ks- bu fermanı ne denli hassas ve kader belirleyici bir karar olduğunu gözler önüne serdi.

Ancak İslam dini ve İmam Humeyni -ks- mektebinde yetişen bu cesur insanlar ahlak, maneviyat, halkçı ve cesur olma gibi özellikleri ile sırf askeri bir güç olmanın çok ötesinde olduklarını ortaya koydu. Bu yüzden İmam Humeyni -ks- şöyle buyurdu:

Eğer fedakarlık, ihlas, Allah teala zatına ve İslam’a aşkın en mükemmel mısdakından söz edecek olursak, hiç kimse BESİC’den daha iyi bir örnek olamaz.

BESİC güçlerinin seçkin ve emsalsiz sıfatları ve özellikleri yüzünden İmam Humeyni -ks- ve halefi İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei bu kurumu birçok kez takdir etmelerine sebebiyet verdi. Bu iki büyük insanın halkçı ve inkılapçı özellikleri ile bilinen BESİC güçlerinin şanı ve makamını anlatmakta kullandıkları en güzel terim Kur'an'ı Kerim’de de yer alan “şecere-i tayyibe” yani pak ağaç tabiridir.

İmam Humeyni -ks- İbrahim suresinin 24. ayeti ve yine aynı surenin 25. ayetinin bir bölümüne işaretle BESİC’i şecere-i tayyibe ve verimli ağaca benzetti. Bu nurani ayetlerle şöyle okumaktayız:

Görmedin mi Allah nasıl bir misal getirdi: Güzel bir sözü, kökü (yerde) sabit, dalları gökte olan güzel bir ağaca (benzetti). (O ağaç), Rabbinin izniyle her zaman yemişini verir. Öğüt alsınlar diye Allah insanlara misaller getirir.

خدمات بسیج در مناطق محروم

 

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei ihlaslı ve fedakar BESİC güçleri hakkında yapılan bu benzetmeyi şöyle açıklıyor:

Siz BESİC güçleri o büyük İmam kendi eliyle ektiği o tayyip ve pak ağacın tatlı ve güzel meyvelerisiniz. Bu ağaç meyve vermeye devam edecektir. Nitekim Allah teala şöyle buyurmuştur: Görmedin mi Allah nasıl bir misal getirdi: Güzel bir sözü, kökü (yerde) sabit, dalları gökte olan güzel bir ağaca (benzetti). (O ağaç), Rabbinin izniyle her zaman yemişini verir. Yeni toprak hazır ve uygunsa, tohum da pak olursa, o bitkinin yeşermesi asla durmaz. Yani hiç bir etken ona zarar veremez. İşte BESİC böyle bir tayyip ve pak ağaçtır.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei’nin tabirine göre, İmam Humeyni’nin -ks- Allah rızası ve halka hizmet için ihlasla ektiği BESİC fidanı şimdi gövdeli ve kökleri sağlam ve bol dalları olan bir ağaca dönüştü ve her daim yeni meyveler ve yemişler veriyor ve İran milleti için birçok berekete ve hasenata kaynaklık ediyor. Bu muazzam makam ve yüksek konum BESİC’in maneviyat, ihlas, halkçı, inkılapçı basiretli, dini bilinç, velayete uymak, safa ve samimiyet, sadelik, fedakarlık, direniş ve Allah rızası uğruna her türlü görevi yapmaya hazır olma gibi değerli ilahi özellikleri ile elde edilmiştir.

Bugün şecere-i tayyibeye benzetilen BESİC adlı ihlaslı ve halkçı kurum İran milletine vesile olduğu onca bereketin yanı sıra başka milletler için de iyi bir emsal teşkil etmiştir. Bugün İran’ın BESİC kurumundan esinlenen Lübnan, Irak, Yemen, Suriye, Filistin,... gibi ülkelerde de halkçı ve inkılapçı benzer kurumlar kurulmuş ve her biri kendi halkını savunmakta büyük hizmetlere imza atmıştır.

Gerçekte kim ihlasla ve hiç bir menfaat düşünmeksizin ve sırf Allah rızası için işini yapacak olursa, Allah teala onun uhrevi mükafatının yanı sıra bu dünyada da halkın gözünde şanını ve makamını yüceltir ve çalışmalarını bereketlendirir.

Kur'an'ı Kerim’in bazı ayetlerinde de bu konuya işaret edilmiştir. Nitekim Enam suresinin 160. ayetinde hayır amellerin mükafatı on kat fazla olduğu ve Zümer suresinin 10. ayetinde de Allah yolunda sabır ve direnişin mükafatı sınırsız olarak beyan edilmiştir. Yine Fatır suresinin 10. ayetinde de insanlara izzet kazandıran ancak Allah teala olduğu vurgulanmıştır.

Bundan başka İmam Ali -s- de şöyle buyurur:

Ey insanlar, bilin ki kim halka karşı insaflı davranırsa Allah teala onun izzetini artırır.

BESİC teşekkülünün yüce özellikleri Saddam’ın Baas ordusu İran topraklarına saldırdığında ve sekiz yıl süren kutsal savunma yıllarında en iyi biçimde ortaya çıktı ve savaştan sonra da ülkenin yeniden inşa edilmesi, mahrum bölgelere yardım edilmesi, sel ve deprem gibi doğal afetlerde etkilenen insanların yardımına koşulması, ülkenin güvenliğinin korunması ve hatta sağlık gibi ülke genelinde uygulanan programlarda yer almak gibi durumlarda da BESİC her zaman en ön saflarda yer aldı.

Dünya genelinde korona virüs pandemisi başladıktan sonra da BESİC kurumu yılmaz ve halkçı özelliği itibarı ile bu ölümcül virüse karşı verilen mücadelede en ön saflarda savaşmaya başladı. Bu cihatçı psikoloji ihlaslı BESİC güçlerinin bir başka özelliğidir. İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei bu konuda şöyle buyurur:

Nerede cihat varsa, BESİC de oradadır. İlim meydanı, siyaset meydanı, sosyal faaliyetler meydanı, uluslararası geniş meydanlarda cihat BESİC’in işidir. Bu cihatlar devam ediyor ve devam edecek.

Ayetullah Hamanei BESİC güçlerinin cihatçı ruhuna birçok konuşmasında vurgu yapıyor ve şöyle diyor:

Allah rızası için çalışmak, bir görev olarak ülküleri unutmamak, tüm güçleri ve kapasiteleri kullanmak, yılmaz ve aralıksız çaba harcamak, gençlere güvenmek ve “biz yapabiliriz” ilkesine inanmak, BESİC’in özellikleridir

Ancak BESİC hareketinin önemli özelliklerinden biri ilahi önemli değerlerini korumak ve takviye etmektir. İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei bu konunun bilincinden hareketle bu özelliği sürekli hatırlatıyor.

Ayetullah Hamanei sürekli başta BESİC güçleri olmak üzere gençlerin ahlaki faziletlerini ve imanın takviye etmelerine ve takvalı olmaları ve maneviyata önem vermelerine vurgu yapıyor.

İhlasla ve karşılık beklemeksizin çalışmak, BESİC üyelerinin seçkin sıfatlarından biridir, nitekim İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei de bu konuya yönelik oldukça hassastır ve bu özelliğin BESİC kurumunun çalışmalarının temelini oluşturduğunu vurgulamaktadır.

İmam Humeyni -ks- BESİC hareketini Allah’ın ihlaslı ordusu niteliyor. Dolayısıyla ihlas, BESİC güçlerinin temel şiarı olduğu sürece ilahi onaydan ve halk desteğinden yararlanacakları kesindir.

Basiret, BESİC güçlerinin bir başka özelliğidir; nitekim basiret olmadığı takdirde bu güçler onca ihlas ve fedakarlığa rağmen hadiselerin ortasında şaşırabilir ve hatta yanlış yola sapmaları söz konusu olabilir.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei bu bağlamda BESİC güçlerine onların yolunu aydınlatan şey, basiret olduğunu belirterek şöyle diyor:

Aziz gençler, aziz BESİC güçleri, ülkenin neresinde olursanız olun, basiretinizi gün be gün arttırın. Bazı ufak tefek meseleler ve maddi ihtiyaçların basiretinize mani olmasına müsaade etmeyin. Basiretinizi koruyun; düşmanlarınızı tanıyın. Düşmanın türlü entrikaları vardır; ancak bir millet düşmana kanmadıkça başarılı olabilir

BESİC güçlerinin seçkin sıfatlarından başka, İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei bu güçlerin sanal ortamda yararlı güncel bilimleri öğrenmeleri gerektiğini belirterek şöyle diyor:

BESİC herkesten daha önde bilim meydanına ayak basmalıdır. Sizler gidip en yeni bilimleri ve teknolojileri öğrenmeli ve bilimin tanınmamış ufuklarını keşfetmelisiniz

Böylece BESİC güçlerinden geçmişte olduğu gibi en güzel ahlaki ve inkılapçı sıfatlarını korumaları ve bunun yanında İran İslam inkılabının hedef ve ülkülerinin gerçekleştirilmesi için ülkenin ihtiyacı olan yeni alanlara da girmesi beklenmektedir.  Gerçekte BESİC güçleri ilim ve iman gibi iki önemli Kanatla ağır görevlerini daha rahat bir şekilde yerine getirebilir.

İmam Humeyni -ks- bu insanları anlatırken şöyle buyurmuştur:

Ben her zaman BESİC güçlerinin ihlas ve safa gibi özelliklerine gıpta yemişimdir ve Allah tealadan beni bu insanlarla mahşur etmesini niyaz ediyorum; zira bu dünyada en büyük onurum, kendim de bir BESİC üyesi olmamdır.

 

Etiketler