Ocak 15, 2022 06:00 Europe/Istanbul
  • Ayetullah Mekarim Şirazi: Diğer İslam mezheplerin  kutsallarına hakaret caiz değildir

İran'ın taklid merci alimlerinden Ayetullah Mekarim Şirazi, diğer İslam mezheplerinin kutsallıklarına hakaret etmekten kaçınma gereğini vurguladı.

Ayetullah Mekarim Şirazi, Kum kentinde İslam Mezheplerini Yakınlaştırma Kurumu genel sekreteri Hamid Şehriyari ile görüşmesinde, ''Şii ve Sünni düşünürlerin beyanları bir kaç aşırılıkçının beyanı değil, kriter içermeli, ölçülü olmalı aksi halde bölünme ve anlaşmazlıklara neden olur'' dedi.

Ayetullah Mekarim Şirazi, İslam mezheplerinin kutsallıklarına yönelik her türlü hakaretten kaçınılması gerektiğini belirterek, ''Şer'i açıdan diğer mezheplerin kutsallıklarına hakaret caiz değildir ve bu tür girişimler İslam birliğini ciddi şekilde zarar verir ve yaralar.'' dedi.

Dünya İslam Mezheplerini Yakınlaştırma Kurumu genel sekreteri Şehriyari de, görüşmede şöyle dedi: "Son yıllarda düşman, İslam dininde oluşturulan birliği baltalamak için mezhepçiliği, fırkacılığı ve ırkçılığı kışkırttı.'' 

Şehriyari, IŞİD'in müslüman  bölgelerde ortaya çıkışına değinerek, şöyle dedi: ''İran İslam Cumhuriyeti'nin desteği ve büyük İslam kahramanı şehit Kasım Süleymani'nin cesareti ile IŞİD mağlup edildi ve bugün İslam ülkelerinde İslam birliğine yönelişlere  tanık oluyoruz.''