Şubat 13, 2020 08:23 Europe/Istanbul
  • Lübnan
    Lübnan

Lübnan Parlamentosu Salı günü 63 olumlu oy, 20 olumsuz oy ve bir de çekimser oyla Hasan Diyab'ın önerdiği kabine üyelerine güven oyu verdi. Salı günü oturumunda Lübnan 128 kişilik Parlamentosunun 84 temsilcisi bulunmakta idi.

Aslında Hasan Diyab'ın kabine üyelerine güven oyu verilmesi ve yeni kabinenin sonunda oluşturulması bu ülkedeki yeni başbakanının hami gruplarının ve ülkedeki iktidar yapısı için de büyük başarı sayılır. Çünkü Lübnan'daki iç ve dış muhalif grupların tüm engellemeleri ve sorun yaratmalarına rağmen gerçekleşti. 

Cebran Basil liderliğinde Ulusal Özgür Hareketi, Nebih Berri liderliğinde Şii Emel Hareketi, Süleyman Faranjiye liderliğindeki El Muradda partisi ve Lübnan Hizbullah Hareketine bağlı Direniş Fraksiyonu  ayrıca kimi Ehli Sünnet fraksiyonları yeni Lübnan hükümetinin hamileri arasında görülmektedir. 

Buna rağmen Saad El Hariri liderliğindeki El Mustakbel hareketi,  Semir  Ca'ca' liderliğindeki Lübnanlı Güçler Partisi, ve Velid Canbalat liderliğindeki Terakki Yanlısı Sosyalistler partisi de yeni hükümet Hasan Diyab'a karşı olan gruplar arasında yer alıyordu. 

Yeni hükümete karşı olan ve bu hükümeti destekleyenlerin yapısına bakıldığında, yeni hükümet ve yeni kabinenin  Lübnan parlamenstosunun çoğunluğunu elinde bulunduran 8 Mart Hareketi ve Hizbullah Hareketine yakın siyasi hareketlerin destekleri ile oluşturulduğu anlaşılmaktadır. Aslında muhaliflerin yapısı da öyledir ki bu hükümetin faaliyetleri yolunda ciddi sorunlar ve engeller oluşturabilir. Bu doğrultuda Hasan Diyab'a karşı olan siyasi gruplar ve hareketler Salı akşamı güven oyunun alınmasının ardından protesto gösterileri düzenleyip şiddet ve güvensizlik ortamı yaratmaya çalışarak yeni hükümetin kurulmasına karşı çıktılar. 

Aslında Hasan Diyab başkanlığındaki yeni hükümetin kurulması  El Hariri'lerin iktidar yapısındaki dönemlerinin sona ermesi anlamına da gelir. Saad El Hariri ve babası Rafik Hariri son otuz yıl içerisinde büyük bir dönemde Lübnan'da iktidarı hep elinde bulundurdu. Yeni hükümetin kurulması ancak Saad El Hariri'nin istifa- taviz kazanma oyununun pratikte yenilgiye uğradığını da açıkça ispatlamış oldu. 

El Hariri, Ehli Sünnet grupları ve hareketleri arasında ondan başka kimsenin hükümet kurma gücüne sahip olmadığını düşünüyordu. Bu yüzden de sokaklardaki itiraz ve protesto gösterilerinin başlamasından sadece 13 gün sonra Lübnan başbakanlık konumundan istifa edip pazarlamalar ve kazanacağı yeni tavizler ile yeni hükümeti kurmayı düşünüyordu. Ancak Hasan Diyab'ın yeni kabine için onay alması ve yeni hükümeti kurması Saad Hariri'yi yanılttı ayrıca Lübnan'da siyasi kuralları da belirlemiş oldu. 

Yeni kabine siyasi sorunların yanı sıra önemli ekonomik sorunlar ile de karşı karşıyadır. Lübnanlı memurlar ve emeklilerin alım gücünün ve maaşlarının azalması, vergilerin artması, milli paranın değerinin azalması, Lübnan'a Dolar'ın girmemesi, yatırımlar ve dahilerin ülkeden gitmesi ve beyin göçü, aşırı bütçe açığı, büyük dış borçlanmalar ve geniş çaplı ekonomik yolsuzluklar Lübnan'da yeni hükümetin karşısındaki en önemli ekonomik sorunlardandır. 

Bu çerçevede Hasan Diyab, hükümetinin öncelikli siyasetinin de ekonomik ve geçim sıkıntıları ve sorunlarının giderilmesi olarak açıkladı. Aslında bu sorunlar son zamanlarda Lübnan'da hükümet karşıtı protesto gösterilerine de yol açmıştır. Hasan Diyab bu hususta şöyle bir açıklamada bulundu: " Lübnan kabinesi halkın isteklerinin gerçekleştirilmesi için, yargı sisteminin bağımsızlaştırılması, yağmalanmış kamu mallarının iade edilmesi ve geri alınması ve de gayrı meşru servetler ve mal varlıkları ile mücadele etmek için çalışacak ve toplumun vergi zulmü ile karşı karşıya olan yoksul kesimlerini destekleyecektir. Ayrıca işsizlik ile mücadele edip yeni seçim yasasının onaylanması için çalışacaktır." 

Görüşler