Ağustos 14, 2020 18:29 Europe/Istanbul
  • Esad'dan ABD ,Türkiye ve Siyonist rejimin Suriye karşıtı siyasetlerine eleştiri

Suriye cumhurbaşkanı Beşar Esad 12 Ağustos günü bu ülke parlamentosunun açılışı oturumunda ABD,Türkiye ve siyonist rejimin Suriye aleyhindeki siyasetlerini eleştirerek Amerikan Sezar yasasına "Deniz Korsanlığı" adını verdi.

Beşar Esad'ın geçen günkü konuşmaları önemli mesaj ve noktaları içeriyordu.

Birinci nokta, Beşar Esad'ın konuşmasında Suriye ile ilgili ABD siyasetlerinin eleştirilmesiydi. ABD Suriye'nin mevcut nizamının karşıtlarından biridir ki son 10 yılda Şam hükumetini devirmek için çeşitli çaba ve girişimlerde bulunmuştur. ABD'nin bu yöndeki en önemli çabalarından biri "iyi" ve "kötü" diye ayırdığı terör grupları ve onlara sağladığı desteklerdir. Beşar Esad'a göre ABD kendi dış politikasında terör örgütlerine bağlılığı söz konusudur, hatta rüzgar terörü dediği IŞİD'i destekliyor.

Suriye nizamı aleyhinde ABD'nin diğer eylemlerinden biri de şiddetli yaptırımların uygulanmasıdır. ABD hükumeti  halkı baskı altında tutmak hedefiyle onları merkezi yönetimle karşı karşıya getirmeye mecbur etmek için yaptırımları uyguluyor. Washington, Suriye krizinin ilk yıllarında yaptırım stratejisini kullandı, ancak son zamanlarda sözde "Sezar" yasasının uygulanmasıyla Suriye'ye karşı yaptırımları artırdı.

Beşar Esad, yaptırımların ABD'nin Suriye'ye yönelik eylemlerinden ayrı olmadığını ve Washington'un hedeflerine ulaşamadığında yaptırımlara başvurduğunu söyleyerek, Sezar yasasını Suriye'ye daha fazla baskı yapmak için yeni bir adım olarak gösterdi. Ayrıca ABD yaptırımlarının kullanımını geçmişte  deniz korsanlarının stratejisine benzetti.
Beşar Esad'ın dünkü konuşmasının bir diğer odak noktası da, Türkiye'nin Suriye'ye yönelik eylemlerini eleştirmesiydi. Türkiye, ABD politikaları doğrultusunda başlangıçta Suriye yönetiminin devrilmesini isteyen, ancak bu hedefe ulaşamayınca teröristlerin desteklenmesi ve ülke coğrafyasının bazı kısımlarının işgal edilmesini gündemine alan  bölge ülkelerinden biridir.

Türkiye'nin Suriye'deki eylemlerini eleştiren Beşar Esad, Türkiye'nin pratikte attığı adımların Siyonist rejiminkine benzediğini ve bazı durumlarda "Siyonist düşman" ile "İhvancı Türkiye" yi ayırt etmenin bile zor olduğunu söyledi.

Suriye cumhurbaşkanının konuşmasının üçüncü odak noktası ise, Siyonist rejimin Şam'a yönelik eylemlerini kınamaktı. Siyonist rejim, ABD'nin desteğiyle Suriye'ye yönelik saldırılarını defalarca gerçekleştirirken, Suriye'nin Golan tepelerini işgal altındaki bölgelere  ilhak etmeye çalışıyor.

Bu bağlamda Beşar Esad, Suriye'nin Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini yeniden sağlayacağını ve Golan tepeleri'nin Suriye topraklarından ayrılamayacağını vurguladı.

Suriye cumhurbaşkanının bu meseleler üzerindeki vurgusu, iktidardaki yönetime tam bir öz güven dönüşü ve  Suriye'de istikrarlı bir siyasi ve güvenlik durumuna işaret ediyor.

Etiketler

Görüşler