Kasım 24, 2021 05:50 Europe/Istanbul
  • İçeriksiz Manama Güvenlik Oturumu

"Manama 2021 Diyalogları" isimli 17'inci bölgesel güvenlik konferansı Bahreyn başkentinde düzenlendi.

Manama Diyalogları güvenlik konferansı her yıl Bahreyn başkenti Manama'da düzenlenen bölgesel bir toplantıdır. Bu oturum ilk kez Irak'ın Amerika ve koalisyon güçleri tarafından işgal edilmesinden bir yıl sonra 2004 Aralık ayında düzenlendi.  Oturuma bölge ülkelerine ilaveten bazı bölge dışı ülkelerin temsilcileri, NATO, ACEAN, Arap Birliği ve Fars Körfezi İşbirliği Konseyi gibi uluslararası kurum ve kuruluş temsilcileri de katılıyor. 
 17. Manama 2021 Diyalogları bölgesel güvenlik konferansı,  Amerika savunma bakanı Lloyde Austin'in konuşması ile başladı.  Oturumun en belirgin yönü,  pratikte Batı Asya bölgesinin güvenliği üzerinde etkisinin olmaması, sırf güvenlik işlevi bulunmayan siyasi tutumlar ve yaklaşımlara odaklanmasıdır. İşte bu durum  Manama 2021 Diyalogları isimli 17'inci bölgesel güvenlik konferansında da tekrarlandı. 
Oturumun açılış konuşmasında  İran karşıtı ifadelerde bulunan Amerika savunma bakanı Austin bu bağlamda "tüm zaruri seçeneklerin masada olduğunu" belirterek, aynı zamanda  hükümetinin diplomatik diyalogların sonuçlarına bağlı kalacağını iddia etti. 
Amerika savunma bakanı Lloyde Austin şöyle bir açıklamada bulundu: "İran ciddi bir teamül eğilimi göstermezse o zaman Amerika'nın güvenliğini korumak için tüm seçenekleri göz önünde bulunduracağız." 
Lloyde Austin, İran yeni hükümetinin ilk turu sayılan Viyana'da 7'inci turu düzenlenecek olan müzakerelerinin eşiğinde bu tehditvari açıklamalarda bulunmaktadır. 
Buna esasen, Amerika savunma bakanının açıklamaları hususunda üç farklı görüş bulunmaktadır.  Bir görüşe göre  Austin  Viyana müzakereleri eşiğinde müzakereler anlamında negatif sinyaller göndermiştir.  Bir başka görüş ise  Austin açıklamalarının  her şeyden ziyade  Amerika'nın bölgesel ortaklarına psikolojik rahatlık sağlamak amaçlı olmasıdır.  Bu açıklamaların bu ülkenin müzakereler hususundaki resmi tutumları ile aynı olmadığı bile söylenebilir.  Üçüncü görüşe göre  Austin  Amerika'nın bölgesel ortaklarına,  bu ülkelerin güvenliklerini koruma hususundaki taahhütlerine bağlı olduğunu bildirmesidir. 
 İran karşıtı açıklamalar sırf Amerika savunma bakanlığı tarafından tekrarlanmamaktadır.  Manama oturumuna katılan diğer makamlardan da bazıları  İran karşıtı açıklamalarda bulunmuştur.  Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Abul Gayt İran'ın Arap ülkelerinin içişlerine müdahalesi iddiasında bulunurken Bahreyn dışişleri bakanı da İran'ı bölgede istikrarsızlık oluşturmakla suçladı. 
Buna ilaveten 2021 Manama oturumunda,  katılımcılar  Yemen ulusal kurtuluş hükümetine ve Ensarullah Hareketine karşı da tutumlarını açıklayarak bu hareketi Yemen ve bölgenin istikrarı ve güvenliğini bozduğunu öne sürdüler.  Bu açıklamalarda ise  Suudilerin Yemen'e karşı işlediği cinayetlere hiç değinilmedi.  Bu tür açıklamalar  Manama güvenlik oturumunun  boş olduğunu sırf İran karşıtı bir oturuma dönüştüğünü gösterdi. 
 Manama Güvenlik Oturumunun  siyasi boyutlarından bir başkası da  İsrailli heyetin bulunması ve bu oturumu gerici Arap rejimleri ile ilişkilerini normalleştirmek için bir platform olarak kullanması idi.  Bu bağlamda  Siyonist Rejim İsrail  iç güvenlik danışmanı Ayal Hulta  Manama oturumuna katılarak   Bahreyn veliahdı Selman bin Hamed Al-ı Halife  ayrıca Bahreyn dışişleri bakanı ve ulusal güvenlik danışmanı Abdüllatif El Ziyani ve diğer bazı Arap makamlar ile de görüşmeler gerçekleştirdi.  Hulta  Manama oturumunda İran karşıtı açıklamalar da yaptı. 
Son nokta ise Manama oturumuna katılanların konuşmalarının  bu oturumun tamamen politize edildiğini ve güvenlik açısından Batı Asya için hiçbir faydası olmayacağını söylemek mümkün.   Bu oturuma katılanlar Filistin hususuna hiç aldırış etmeden  sırf İsrail'in hedeflerinin gerçekleşmesi doğrultusunda bir araca dönüşmeyi tercih etmişlerdir./
 

Etiketler