Eylül 17, 2020 07:04 Europe/Istanbul
  • Türkiye ile Libya arasında yeni anlaşma

Türkiye ile BM'nin tanıdığı Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti arasında, inşaat sektöründe yeni bir sayfa açacak mutabakat zaptı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayı ile Resmi Gazete’de yayınlandı.

Toplam 9 maddeden oluşan mutabakat zaptının temelini bu ülkede yapılan projeler ve alacaklar oluşturdu.

Anlaşmadan mutabaktan bazı maddeler şu şekilde:

- Anlaşmayla Libya’daki kalkınma projelerinin devam etmesi sağlanacak. Taraflar, bir önceki aşamada projelerdeki işin askıya alınması sonucunu doğuran olağanüstü koşulları dikkate alarak ilgili hak ve borçlarını yerine getirmek için doğrudan ve derhal görüşmelere başlayacak.

- Taraflar, ortak menfaatleri doğrultusunda ilgili hak ve borçlarına dair uzlaşma sağlayacak.

- Taraflar, projelerin teknik ve iktisadi değerlendirilmesinin ve devamlılıklarının fizibilite etüdünü yapacak. İşlerin devamına ve/veya hak ve borçlarda uzlaşmaya dair 90 gün içerisinde bir anlaşmaya varacak. Tarafların müzakerelere başlayamaması veya bir anlaşmaya varamaması veya projenin sonlandırılması durumunda 180 gün içinde kesin hesap hazırlanacak ve ilgili haklara ve borçlara dair uzlaşılacak.

- Mevcut ve gelecekteki menfaatler dikkate alarak, ortaya çıkabilecek herhangi bir uyuşmazlığın dostane çözümüne dair gayret gösterilecek.

Bilindiği gibi Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ile Türkiye arasında 27 Kasım 2019'da İstanbul'da "güvenlik ve askeri iş birliği mutabakat muhtırası"  anlaşması imzalanmıştı./

Etiketler

Görüşler