Aralık 11, 2019 08:22 Europe/Istanbul
  • Asya'nın Kalbi-İstanbul Süreci 8. Bakanlar Konferansı

Asya'nın Kalbi-İstanbul Süreci 8. Bakanlar Konferansı “Barış, Ortaklık ve Refah” temasıyla 9 Aralık günü İran İslam Cumhuriyeti dışişleri bakanı Muhammed Cevad Zarif'in katılımı ile İstanbul'da düzenlendi.

Üye ülkelerin üst düzey uzmanlarının oturumları Pazar günü İstanbul'da düzenlenmişti. 
Asya'nın Kalbi konferansı İstanbul süreci adı ile de bilinmektedir. Bu süreç 6 yıl önce oluşturuldu. Güvenin inşası, terörizm ve uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadelede işbirliklerin arttırılması ve koordineli hareketin sağlanması, bölgesel ticaretin geliştirilmesi ve üye ülkelerin karşılıklı yatırımlar yapması bu konferansın hedeflerinden sayılır. Bu hedefler çerçevesinde  Asya'nın Kalbi-İstanbul Süreci Konferansı büyük bir önem taşımaktadır. 
On dört ülke Asya'nın Kalbi konferansına üyedirler. Bu ülkelerin hepsi ya Afganistan ile ortak sınıra sahip ya da bir şekilde bu ülkedeki meseleler ile yakından uzaktan ilişkili olup bu olaylardan etkilenmektedirler. Bu ülkeler, İran, Türkiye, Çin, Hindistan, Rusya, Pakistan, Azerbaycan Cumhuriyeti, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Afganistan'dan oluşmaktadır. Bunların yanı sıra İngiltere, Amerika, Avustralya, Kanada, Danimarka, Mısır, Fransa, Finlandiya, Almanya, Irak, İtalya, Japonya, Norveç, Hollanda, İspanya ve İsveç gibi ülkeler de Asya'nın Kalbi konferansının hamilerinden sayılırlar. 
Asya'nın Kalbi konferansının kurulmasından güdülen hedefler ile ilgili uzmanlar farklı görüşlere sahiptirler. Kimi uzmanlar böyle bir konferansın düzenlenmesini, terör faaliyetlerinin önlenmesi ve bölgesel güvenliğin ve istikrarın sağlanmasında önemli bir rol oynadığını belirtiyorlar. Kimi uzmanlar ise bu konferansın öncesi oturumlarının hiçbir olumlu sonuç doğurmadığını düşünüyorlar.
 Örneğin Afganistan siyasi meseleler uzmanı Şah Cihan Fazilet Asya'nın Kalbi Konferansını terörizm ile bölgesel mücadele ve ortak tehditler ile karşılaşma hususunda önemli rol oynadığını düşünüyor. Bu Afgan siyasi uzman bu hususta şöyle bir değerlendirmede bulunmaktadır: "Bu konferansın düzenlenmesi çerçevesinde üye ülkeler özellikle de Afganistan komşuları bir kez daha terörizm ile mücadeledeki taahhütlerine bağlı olduklarını bildirdiler. Bu yüzden Asya'nın Kalbi konferansının düzenlenmesi ile terörizmin köklerinin kazınması, mali kaynaklarının kurutulması ve teröristlerin Afganistan'daki üslerinin yok edilmesi için önemli adımlar atılacaktır. "
Buna paralel olarak kimi uzmanlar da Asya'nın Kalbi konferansı ile ilgili başka bir tabir kullanmaktadırlar. 
Afganistan uzmanlarından bir diğeri Seyyid Fazıl Mahcup bu hususta şöyle diyor: "Bu konferansın önceki oturumları Afganistan'daki barış ve güvenlik için elle tutulacak hiçbir sonucu olmamıştır."
Bu Afgan uzman sözlerine şunları da ekliyor: " İstanbul konferansı gibi oturumların düzenlenmesi formalite ve  göstermeliktir. Devletler dünya ülkelerine eli boş durmadıklarını barış ve istikrar için çaba göstermek istediklerini ima etmeye çalışıyorlar. "
Bu alanda olumlu ve olumsuz bakış açılarına rağmen şöyle bir değerlendirmek yapmak mümkün: " Pratikte çıkarları ve siyasetleri çelişen ülkelerin bir araya gelmesi önemli bir kazanım sayılır. Bu alanda bu konferansın ekseni sayılan Afganistan konusunda da bu beraberlik olumlu ve yapıcı bir adım sayılır. Özellikle de Afganistan siyasetçilerinin diğer katılımcı ülkeler ile istişareleri bir süreç olarak orta vadeli ve uzun vadeli olarak bu ülke için olumlu sonuçlar doğuracaktır./

Etiketler

Görüşler