Mayıs 18, 2020 07:15 Europe/Istanbul
  • Pompeo'dan  Uluslararası Ceza Mahkemesine Uyarı

Amerika başkanı Trump Beyaz Saray'a geldiğinden beri Siyonist İsrail Rejimini kayıtsız şartsız destekleme hususunda birçok girişimde bulunmuştur öyle ki Trump'tan önceki başkanların hiçbiri Siyonistlere bu kadar bonkör davranmamıştır. Bu doğrultuda Trump hükümeti bu kez de Uluslararası Ceza Mahkemesini tehdit etmeye yönelerek Siyonistlere arka çıkmıştır.

Amerika dışişleri bakanı Mike Pompeo ise Uluslararası Ceza Mahkemesi aleyhinde bir bildiri yayımlayarak  bu kurumun   Siyonist Rejim'in savaş cinayetleri hakkında araştırma yapması hususunda uyarıda bulunup böyle bir girişimin gayrı meşru olacağını iddia etti.  Pompeo bu bildiride şu ifadelere yer verdi:" Uluslararası Ceza Mahkemesi  adli bir kurum değil siyasi bir gruptur." Pompeo ayrıca Uluslararası Ceza Mahkemesinin   İsrail'i yargılama yetkisini reddedip Siyonist İsrail'in aynı Amerika gibi  Uluslararası Ceza Mahkemesinin kurulduğu Roma anlaşmasına üye olduğunu belirtti. 

Siyonist Rejim'in Filistinliler aleyhindeki  insanlık dışı ve yasa dışı girişimleri   defalarca Uluslararası İnsan Hakları kurum ve kuruluşları tarafından da kınanmıştır.   Bu cinayet dolu girişimlerin şiddetlenmesinden yola çıkarak  savaş cinayetlerine bakan uluslararası merci olan Uluslararası Ceza Mahkemesi de  bu meseleye bakacağını belirtti.  Bu doğrultuda Uluslararası Ceza Mahkemesi savcısı Fatou Bensouda  20 Aralık 2019'da  bu mahkemenin Siyonist Rejim İsrail'in savaş cinayetleri hakkında araştırma başlatmak istediğini belirtti. 

Uluslararası Ceza Mahkemesinin bu alana dahil olması ise Filistin Özerk Teşkilatı'nın 5 yıllık talepleri üzerine gerçekleşti.   Filistinli makamlar defalarca Uluslararası Ceza Mahkemesinden  Siyonistlerin Filistin halkı aleyhinde Batı Şeria ve Gazze'deki cinayetleri hakkında araştırmalar yapılmasını istediler.  

Bu çerçevede Filistinliler Uluslararası Ceza Mahkemesinin   Siyonist Rejim savaş cinayetleri hakkında araştırma yapmasını memnuniyetle karşıladı.   Uluslararası Ceza Mahkemesinin Filistin devletini kabul etmesi ve sonunda şikayetinin peşine düşmesi  Siyonistlerin Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da işledikleri cinayetlerin araştırılmasına da yol açabilir. 

Fatou Bensouda şöyle bir açıklamada bulunmuştur:"   Siyonistlerin Uluslararası Ceza Mahkemesi aleyhindeki  medyatik ve propagandif çalışmaları   Filistin'de işlenen cinayetler hakkında araştırmaları etkilemeyecektir.  Uluslararası Ceza Mahkemesinin Filistin hakkındaki araştırmaları tarafsız ve bağımsızdır. Buna ters düşecek her iddia temelsiz ve dayanaksızdır. Uluslararası Ceza Mahkemesi  tam ciddiyetle  Roma anlaşmasına esasen araştırmalarına devam edecektir. "

Bir diğer yandan ise kendini küresel hegemonya rolünde gören ve Siyonistlerin insanlık dışı girişimlerini desteklemek doğrultusunda her işi yapabileceğini sanan Amerika  Siyonist Rejimi şartsız koşulsuz korumaya çalışmıştır. 

Amerika dışişleri bakanı Mike Pompeo bir süre önce ise Twitter üzerinden şöyle yazdı:"  İsrail uluslararası ceza mahkemesinin üyesi değil. Biz ise adaletsiz bir şekilde İsrail'i hedef alan bu yasa dışı araştırmalara karşıyız. "

Şimdi de Amerika açık bir şekilde Siyonist Rejimi desteklemek ve gözlerini bu rejimin insanlık dışı cinayetlerine yummaktadır. Amerika İsrail'in demokrasinin hamisi ve insan haklarının uygulayıcısı olduğunu savunuyor.  Bu da Washington'un İsrail'i kayıtsız şartsız desteklemek doğrultusundaki  en büyük yalanlarındandır. 

Trump hükümetinin tek taraflı tutumuna rağmen  Uluslararası Ceza Mahkmesinin bu doğrultudaki  kararında tecelli eden uluslararası toplumun  tek vücut halinde Siyonist Rejimin insanlık dışı ve yasa dışı girişimlerine karşı çıkılması,  Siyonistlerin ve asıl hamileri Amerika'nın  günden güne tecride sürüklendiğini gösteriyor.   Bu yüzden Uluslararası Ceza Mahkemesinin Siyonistlerin cinayetleri ile ilgili araştırmalarının başlaması ile  Washington'un da türlü araçlara ve yollara baş vurarak baskı uygulayarak bile bu süreci durdurmak isteyeceği aşikardır.   Şimdiden bile bu süreç Pompeo'nun uyarı mahiyeti taşıyan bildirisi ile başlamıştır.  Tahminlere göre Trump hükümetinin bu uluslararası hukuki kuruma yönelik baskıları ve tehditleri daha da şiddetlenecektir. 

Etiketler

Görüşler