Ağustos 12, 2020 12:55 Europe/Istanbul
  • Bakülü siyasi aktivist: Bakü Türkiye’ye yaklaşırken dikkatli olmalı

Azerbaycan Cumhuriyeti seçimleri gözetleme ve demokrasi merkezi Başkanı Anar Memmedli, Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan arasındaki münakaşanın Azeri – Ermeni etkin münakaşasına dönüşmesi ve Türkiye’nin bu münakaşaya müdahale etmesi konusunda uyarıda bulundu.

Osmankızı TV kanalına konuşan Memmedli şöyle dedi:

Türkiye’nin Azerbaycan Cumhuriyeti – Ermenistan münakaşasına müdahil olma düşüncesi mesnetsizdir. Zira evvela Türkiye’nin böyle bir niyeti yoktur; ayrıca Türkiye’nin bu münakaşaya müdahil olması Azerbaycan Cumhuriyeti’nin milli çıkarlarını temin etmez. Azerbaycan Cumhuriyeti’nin milli çıkarları başta Türkiye olmak üzere hiç bir ülkenin Azerbaycan Cumhuriyeti’nde askeri güç konuşlandırmasında değildir. Bence Rusya birlikleri Azerbaycan Cumhuriyeti’nden çekildiği Ebulfazl İlçibeyk döneminde stratejik bir karar alınmış oldu. Zira krizle uğraşan ülkelerde ecnebi üssü bulunması durumunda ecnebi güçler kontrolden çıkabilir ve Azerbaycan Cumhuriyeti’nin bölgedeki çıkarlarına zarar verebilecek hadiselere sebebiyet verebilir.

Memmedli şöyle devam etti:

Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan arasındaki münakaşaya etnik mahiyet, Türk – Ermeni münakaşası mahiyeti ve etnik husumet kimliği kazandırılmamalı. Türkiye’nin bu münakaşanın bir parçası olması yönünde bazı çabalar sarf ediliyor; ancak ülkelerin çıkarları farklıdır. Her ülke kendi müttefiklerine sahip olabilir. Azerbaycan Cumhuriyeti de bu sorunun çözümü için Ukrayna, Belarus ve hatta Türkiye gibi müttefikleri olabilir; ancak Türkiye’nin Azerbaycan Cumhuriyeti’ne desteğinin sınırı vardır ve bazen bu destek aşırı düzeyde gündeme geldiğinde Azerbaycan Cumhuriyeti’nin çıkarlarına zarar verebilir.

Memmedli ayrıca şöyle dedi:

Biz Azerbaycan Cumhuriyeti – Ermenistan münakaşası iki ülke arasında etnik münakaşaya dönüşmemesi için çaba harcamalıyız; zira Ermeni ulusalcıların ve Taşnakların amacı da Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Ermenilere karşı yetmiş yıl boyunca asimilasyon politikası uyguladığını ve Azerbaycan Cumhuriyeti’nde Ermenilere karşı etnik nefret, katliam ve baskı bulunduğunu ve iki milletin bir arada yaşaması imkansız olduğunu telkin etmektir bu yüzden Türkiye’ye ve özellikle Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye’ye yaklaşırken çok dikkatli olmalıyız.

 

Görüşler