Eylül 05, 2020 17:22 Europe/Istanbul
  •  Amerika ve Çin'in Doğu Asya'da Karşı Karşıya Gelmesi

Çin dışişleri bakanı ASEAN üyesi Güney Doğu Asya ülkelerini Amerika'nın bölgeye yönelik müdahalelerine karşı çıkmalarını istedi.

Çin dışişleri bakanı Wang Yi Pekin'deki bir konferansta ASEAN ülkeleri arasındaki diyalogları ve onların Amerika'nın müdahaleciliğine karşı çıkmalarını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.
 Çin'in Amerika'nın müdahaleciliğine karşı çıkma çağrısı bir kaç boyuttan önem taşımaktadır:
İlk olarak Amerika'nın Doğu Asya'ya yönelik müdahaleci siyasetlerinden dolayı iki ülke ilişkilerinin son yıllarda en gergin hale gelmiş olduğu sırada böyle bir çağrının yapılmasıdır. 
Bir başka önemli nokta Pekin'in Güney Çin Denizi dahil komşu ülkeleri ile ihtilaflar yaşadığı sırada böyle bir çağrının yapılmasıdır. Çin denizindeki ihtilaflar uzun bir geçmişi olsa da son yıllarda bu ihtilaflar iyice körüklenmiş ve tehlikeli seviyeye ulaşmıştır.  Çinliler açısından Amerika bu fırsattan yararlanıp müdahalelerini de arttırmıştır. 
Çin dışişleri bakanı Wang Yi'ye göre: "Bölge dışı kimi ülkeler kendi jeopolitik çıkarları doğrultusunda  Güney Çin Denizindeki ihtilafları körüklemek istiyor. Onların hedefleri komşu ülkelerin ilişkilerini körelterek onlara halel getirmektir."
Bu hususta göze çarpan üçüncü nokta ise son yıllarda Amerika'nın Doğu Asya'da stratejik siyaseti çerçevesinde Çin'i dizginlemek için koalisyon oluşturmaya çalışmasıdır.  Başka bir ifade ile Güney Çin Denizinde adalar ve deniz sahalarının ve kara sularının belirlenmesi hususundaki ihtilaflar, Amerika'nın bölgeyi koalisyonlar ve güvenlik blokları ile bölmesi için bir bahaneye dönüştü.  
Amerika dışişleri bakanı Mike Pompeo ise son dönemde  bu hususta yaptığı açıklamada: "Biz bugün Amerika'nın Güney Çin Denizinde ihtilaflı bölgenin hayati kesimindeki siyasetlerini geliştireceğiz. Dünya Pekin'e Güney Çin Denizine, kendi deniz imparatorluğu gibi davranmasına müsaade etmeyecek." Dedi.
Aslında Amerikalı makamların bu açıklamaları  Washington'un daha hasmane ve rekabetçi siyasetler izlediğini gösteriyor. 
Buna ilaveten  birçok analist de Güney Çin Denizini gelecekteki muhtemel askeri çatışmaların ev sahibi olarak tanıtıyor. Uzmanların bu hususa vurgu yapması aslında Amerika ve Çin'in bölgeyi farklı şekillerde yönetmeye çalışmalarından kaynaklanır. 
Çin "gerilimleri azaltma" siyaseti çerçevesinde komşularına da çağrılar yaparak sınır sorunlarını barışçıl yollar ile çözmek istiyor. Ancak Amerika gerilimler oluşturma ekseni etrafında siyasetler izlemektedir.  Başka bir ifade ile Washington Çin'in etrafındaki ve içindeki meselelere müdahale ederek, Doğu Asya bölgesinde ihtilaflar oluşturup Çin'e karşı kuşatma çemberini daraltmak istiyor.  Böylece Çin'in Amerika'nın gücünü tehlikeye atış riskini de azaltmak istiyor. 
Amerika Çin'i dizginlemeye çalıştığı sırada birçok uzman ise  Çin'in günümüzde sırf ucuz ve küçük oyuncakların üreticisi  olmadığını, dünyanın en büyük üreticisi olarak Amerika'nın üç katı üretim yaptığını belirtiyorlar. 
Uzmanlar ayrıca Amerika'nın üretilen ticari mallar hususunda 700 milyar dolar kadar açık yaşadığını ancak Çin'in aynı alanda 230 milyar dolar bütçe fazlasının olduğunu belirtiyorlar.  
Çin her ay Japonya'nın 7 katı modern ekonominin simgesi sayılan çelik üretiyor. Bu çerçevede 60 milyon ton çelik üretimi ile Çin, dünyada üretilen çelik  miktarının yarısını imal ediyor.
Aslında ASEAN'ın siyasi ve ekonomik ilişkilerinden dolayı  Pekin ile karşılaşmak istemedikleri hatta bazı alanlarda bile işbirliklerini arttırmak istedikleri söylenebilir. 
Halihazırda Amerika bölge ülkelerinin içişlerine müdahale ederek  Çin ve komşuları arasındaki ihtilafları körüklemek istiyor, bu da bölgeyi tehlikeli bir uçuruma doğru sürüklemektedir. 
Tabii Çinli makamlar da Amerika'nın gerilim yaratma siyasetlerine karşı sessiz kalmamış ve bu durumun kırmızı çizgileri olduğunu belirtmişlerdir./

Etiketler

Görüşler