Şubat 01, 2021 07:12 Europe/Istanbul
  • İmran Han'ın  Afganistan Savaşı Hususundaki İtirafı

Pakistan başbakanı eski Pakistan makamlarını Afganistan savaşına müdahale etmelerinden dolayı eleştirip, bu yönde yapılanları büyük bir yanlış olarak nitelendirdi.

Pakistan başbakanı İmran Han   daha önce Pakistan makamları ve hükümetlerinin  Amerika'nın baskıları yüzünden  bu savaşa müdahil olduğunu, bunun da İslamabad'a büyük zarar verdiğini söyledi. 

 İmran Han  Pakistan'ın  para karşılığı  ülke dışında devam eden savaşların bir parçası haline geldiğini  bu yanlış yaklaşımdan bir an önce geri dönülmesi gerektiğini bu yanlışlardan ders alınmasını belirti.

Pakistan başbakanının bu açıklamaları  Afganistan hükümetinin  defalarca Pakistan'ı  Taliban üyelerini sığındırmak, eğitmek ve ardından bu ülkeye savaşmak için göndermekle itham ettiği bir ortamda  geldi. Aslında Pakistan bu tür iddiaları daha önce hep reddetmişti.  İmran Han'ın eski Pakistan yetkilileri ve makamlarını Amerika ile 2001 yılından itibaren başlayan işbirliği ile Afganistan savaşına müdahil olmasını  eleştirmesi  geçici Pakistan hükümetinin yanlış hesaplarının adil bir eleştirisi sayılır. 

İmran Han acısından  Pakistan'ın mevcut sorunlarının temel nedeni  bu ülkenin  para karşılığında Afganistan savaşına müdahil olmasından kaynaklanmıştır. 

 Amerika'nın Afganistan'a savaşı başlattığı dönemde  Pakistan dönem cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan General Perviz Müşerref  Pakistan'ın en üst makamı olarak   " Ateş Hattı " isimli kitabında   ülkesinin Beyaz Saray ile Afganistan savaşındaki işbirliği ve  terör örgütleri üyelerini  Amerika ordusuna devretmesi ve teslim etmesi karşılığında büyük paralar aldığını  itiraf etmiştir. 

Ateş hattı isimli kitapta yer alan satırlara ve ifadelere göre General Perviz Müşerref  Beyaz Saray ile Afganistan savaşında işbirliği yaparak  büyük ve yüklü miktarda mali destekler almasının yanı sıra  bu savaşa katılma karşılığında Amerika'nın gazabına uğramamak için ülkesini bu sürece dahil etmiştir.  

General Perviz Müşerref   Ateş Hattı kitabının bir bölümünde  Amerika'nın Afganistan'a gerçekleştireceği saldırıdan bir kaç saat önce   arandığını ve ona iki seçim sunulduğunu yazmıştır. Buna göre ya Pakistan'ın Amerika yanında yer alması ya da bu ülkenin karşısına geçeceği  seçeneklerinden birini seçmek zorunda bırakıldığı yazılmıştır. 

Tabii Perviz Müşerref'in kalemi ile yazılan bu kitabın yayımlanmasının ardından  Pakistan'daki kimi  siyasi ve medyatik çevreler  Ateş Hattı kitabında Amerika'nın Pakistan'a Afganistan savaşına katılması için baskı yapması ile ilgili ifadelerin kamuoyunu ikna etme yönünde ifadeler olduğunu düşündüklerini belirttiler. 

 Amerika'nın Afganistan'a yönelik çıkarmasının  başlangıcından 20 yıl geçmesine rağmen, Pakistan geçici hükümetinin de bu savaşta Washington'a verdiği desteklere karşın   artık Pakistan'daki tüm insanlar, tüm gruplar ve tanınmış şahsiyetler bile İslamabad'ın bu savaşa katılmasının  Pakistan'ın çıkarlarını karşılayamadığı gibi  bu ülkeye ağır masrafları da dayattığı kanaatine varmışlardır. 

 Pakistan'ın Afganistan savaşı boyunca  100 milyar dolar kadar zarar gördüğü yönündeki açıklamalara ve tahminlere rağmen  güvensizlik alevlerinin Afganistan'dan Pakistan'a sıçraması  son yirmi yılda   Pakistan için en büyük savaş etkisi ve zararı olmuştur. 

Tabii ki  Pakistan'ın Afganistan'a yönelik çifte standartlı siyasetlerinin  farklı dönemlerde özellikle de  Taliban yönetimi döneminde bu grubu resmi olarak tanıması ve  hatta  Perviz Müşerref'in de kitabında değindiği gibi  radikal gruplar ile ilişkileri , İslamabad'ı bölgesel siyasetleri uygulamak ve bölge dışı aktörleri bu oyunlara müdahil etmekte şeffaflıktan uzak kalmasına ve böylece ağır masraflara katlanmasına yol açmıştır. 

 

Etiketler