Mart 03, 2021 07:08 Europe/Istanbul
  • Amerika'dan  Afganistan'da Milyarlarca Dolar'ın Heder Olmasına İtiraf

Amerika 11 Eylül saldırısının ardından terörizm ile mücadele ve Taliban'ın Afganistan'da El Kaide ile işbirliği ve suç ortağı olması bahanesi ile bu ülkeye saldırdı. Washington Afganistan saldırısından geçen 20 yıl içerisinde Afganistan'ın yeniden yapılması için milyarlarca dolar harcadığını iddia ediyor. Ancak şimdi de bu paranın büyük bir kısmının heder olduğu ve boşuna harcandığı ortaya çıktı.

 " Afganistan'ın Yeniden Yapılması Özel Baş Denetçisi" unvanı ile tanınan Amerika hükümetinin  Afganistan'ın yeniden yapılması sürecindeki gözlemcisinin Pazartesi günü yayımladığı raporuna göre  Amerika Afganistan'da binaların yapımında ve arabaların kullanımında  milyarlarca doları kaybetmiştir. Bu bağlamda bu binalar ve arabalar ya imha olmuş ya da  terk edilmiştir. 

 Bu raporda  Amerika'nın Afganistan'da harcadığı 7 milyar 800 milyon doları incelenmiş ve sırf 343 milyon 200 bin dolar değerindeki binalar ve araçların iyi bir şekilde korunabileceği vurgulanmıştır. 

 Amerika'nın yeniden yapma denetçisi John Sopko bu raporda şu ifadelere de yer verdi: "Birçok kullanılmamış sermayeye dayalı noktaların ve araçların bozulması, yok olması veya terk edilmesi  bu projeleri finanse eden mali ajansların  kaygılanmasının asıl nedeni olmalıdır. "

Sopko   geçen yıllardaki raporlarında da   Amerika savunma bakanlığı-Pentagon, Amerika dışişleri bakanlığı gibi Amerika devlet kurum ve kuruluşları ayrıca  NATO'nun Afganistan'da  özellikle de sözde Amerika'nın Afgan askerleri ile ilgili projeleri kapsamındaki  milyonlarca doların çarçur edildiğini ve bu bağlamda zimmete geçirme olaylarının bol olduğuna vurgu yaptı. 

 Sopko, Pentagon ve  Amerika uluslararası  kalkınma idaresini  Afganistan'ın yeniden yapımında  uzun vadeli olarak plansızlıkla suçladı. 

Sopko'nun belirttiğine göre  çoğu projelerde  niteliksel standartlara bile uyulmamıştır. Tabii Amerika  2001 yılında  terörizm ile mücadele  ve Afganistan'da barışın tesisi bahanesi ile bu ülkeye saldırdı ve ardından da NATO güçlerini kendisi ile beraber geniş çaplı bir şekilde bu ülkeye yerleştirdi.  Ancak o dönemden günümüze dek,  Afganistan'da  güvensizlik, terörizm ve  uyuşturucu madde üretimi ve ekimi kat kat daha arttı. 

 Aynı zamanda   Afganistan'da görülen geniş çaplı  mali ve idari yolsuzluklar hem de birçok yapısal düzensizlik, Amerika'nın  bu savaşzede ülkeye ayırdığı sözde milyarlarca doların  yok olmasına yol açmıştır.  Kuşkusuz  bu yüklü miktardaki paralar,  savaş ve büyük yıkımların enkazının altında kalan  Afganistan halkının hayat seviyesinin iyileşmesinde etkili olabilirdi. 

Afganistan'daki mali ve idari yolsuzluklarda aslında yabancı ve sivil toplum kuruluş şeklinde kurumlar da büyük rol oynamıştır.  Gerçekte Amerika ve ortaklarının Afganistan'daki varlığının devam etmesi  şiddetin artması, yağma ve talanın şiddetlenmesinden başka  bir getirisi olmamıştır. Amerika'nın Afganistan'ın yeniden yapılanması için ayırdığı bütçe de bu durumları körüklemiştir. 

 Aynı zamanda   Donald Trump döneminde   Amerika'nın Doha'da Taliban ile Şubat 2020'de imzaladığı anlaşma ve bu anlaşmaya göre  Amerikan güçlerinin  bu ülkeden çıkması doğrultusundaki  mutabakata rağmen mevcut Amerikan hükümeti   bu anlaşmayı Taliban'ın saldırılarının devam etmesi bahanesi ile gözden geçirmek istemesi  durumu kritik bir aşamaya taşımıştır. 

  Afganistan Batı alimleri konseyi başkanı  Hodadad Salih bu hususta şöyle diyor:"  Yabancılar, hiçbir zaman  Afganistan çıkarları doğrultusunda hareket etmemiş. Zaten ülkede barışın olmasını istemiyorlar.  Amerikalılar da  Afganistan barış sürecinde sadakatli davranmamışlar. Onlardan barışı beklememiz gerekir. "

Halihazırda 2 bin 500 kadar Amerikan askeri Afganistan'da bulunmaktadır.  Joe Biden hükümetinin yaklaşımından yola çıkarak  Amerikan güçlerinin Taliban ile anlaştığı şekilde Afganistan'dan çekilmeyeceği, aksine  sayılarının artacağı söylenebilir.  Böylece  suçsuz Afganlar da yine çatışmaların şiddetlenmesine kurban gidecektir.

Etiketler