Ekim 12, 2021 13:24 Europe/Istanbul
  • Katolik Kilisesinde Cinsel İstismar Skandalı

Roma Katolik Kilisesi'nde bir başka büyük ahlaki skandalın ortaya çıkması, bu kilisedeki ahlaki krizleri bir kez daha gündeme getirdi.

Son yıllarda, Katolik Kilisesi ahlaki skandalları ifşaatlarından dolayı itibarı derinden zedelendi.  Papa Francis'in ahlaki skandalların ortaya çıkmasına tepki olarak eylemleri bile Katolik Kilisesi'nin kayıp itibarını geri kazandırmakta faydalı olmadı.

Bu ahlaki skandalların acı tarafı, eğitim için kiliseye emanet edilen 13 yaşından küçük çocukların Katolik papazlar tarafından tecavüze uğramalarıdır. Son skandalda, bu kez Fransız Katolik Kilisesi, papazların on binlerce çocuğa tecavüz etmesiyle suçlanıyor. Fransız Katolik Kilisesi'ndeki yeni ahlaki skandalların ortaya çıkması, kilisedeki büyük bir ahlaki krizin derinliğini ortaya koyuyor.

Kilisede çocuklara yönelik cinsel istismar

Fransa'daki bağımsız bir araştırma komitesi yayımladığı bir raporda, 1950 ile 2020 yılları arasında 216 binden fazla çocuğun Fransız Katolik papazlar tarafından tecavüze uğradığı bilgisini verdi. Bu araştırma komitesi  başkanı Jean-Marc Sauvé gazetecilere verdiği demeçte, kurbanların 8 ila 13 yaşları arasında olduğunu söyledi. Jean-Marc Sauvé, "Bu çalışmanın sonuçları, 1950'den bu yana Fransız Katolik Kilisesi'nde cinsel istismar yapan yaklaşık 3 bin hizmet verenin olduğunu ve bunların üçte ikisinin papaz olduğunu gösteriyor" dedi.

Rakamı "şok edici" olarak nitelendiren Jean-Marc Sauvé "216 bine 3 bin oranına bakarsak, her 70 kurban için bir istismarcının olduğu ortaya çıkıyor ve bu Fransız Katolik Kilisesi için bu korkunç bir durum" dedi. Bağımsız Araştırma Komitesi başkanı, bu listeye cinsel istismar mağdurlarını ve Katolik okullarındaki öğretmenler de dahil olmak üzere Katolik Kilisesi ile dolaylı olarak çalışmış diğer kişileri eklediğinde, toplam mağdur sayısının 330 bine ulaşacağını kaydetti.

Fransız Katolik Kilisesi tarafından yürütülen araştırmanın sonuçlarına ilişkin online bir raporda Jean-Marc Sauvé  şu açıklamalarda da bulundu:  "Tecavüzler sistematikti. Yıllar geçtikçe, kilise bu konuda sadece umursamaz davranmakla kalmadı, aynı zamanda acımasız da kaldı, kurbanlarını korumak yerine kendini korumayı tercih etti. Kilise cinsel istismarı önlemek için adımlar atmamakla kalmadı, aynı zamanda gözlerini yumdu ve bu istismarları ihbar etmedi, bazen çocukları tecavüzcülerle kasıtlı olarak yan yana bıraktı".

Fransız dini kurum ve kuruluşlarının başkanı Veronick Margeron, Fransız Katolik Kilisesi'nde çocuk istismarına ilişkin bağımsız bir araştırma komisyonunun incelemelerinin yayımlanmasını "dayanılmaz bir trajedi" olarak nitelendirdi ve Katolik Kilisesi'ndeki cinsel tacizi "tam anlamıyla utanç verici" olarak nitelendirdi.    La Parole Libérée Tecavüz Kurbanları Derneği'nin kurucusu François Dova, suçlu papazlara hitaben yaptığı konuşmasında şu açıklamada bulundu: "İnsanların  yüz karasısınız. Bu cehennemde birçok iğrenç suç işlendi, ama daha da kötüsü, güvene ihanet ve çocuklara ihanettir."

Bulguların yayınlanmasının ardından, dünyadaki Katolik Kilisesi'nin lideri Papa Francis, bu "utanç verici gerçek" hususunda esef duyduğunu belirterek şu ifadelere yer verdi: "Bu zarara uğrayan kurbanlar için duyduğum üzüntü ve acıyı söylemek istiyorum. Kilise'nin bu meseleyi kaygılarının odak noktasına yerleştirememesi yüzünden  esef duyuyorum."

Katolik Kilisesi'ndeki ahlaki skandallar sadece bir ülkeyle sınırlı değil, Katolik Kilisesi'nin bulunduğu hemen hemen tüm ülkelerde on yıllarca süredir çocuk tecavüzleri ortaya çıkmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri'nden çoğu Avrupa ülkesine kadar, çocuklara tecavüz eden rahiplerin ve papazların işlerinin raporları ortaya çıkmıştır. İrlanda ve Hollanda'da, ifşaatların boyutunu araştırmak için gerçekleri araştırma komisyonları  bile kurulmuştur.

Yaklaşık on yıl önce, Hollanda Araştırma Komisyonu'nun Katolik Kilisesi'ndeki çocuklara yönelik tecavüzlere ilişkin bir raporunun yayınlanması, Katolik personelin, özellikle de papazların yaygın cinsel istismarını ortaya çıkardı. Rapora göre, 1945 ve 1981 yılları arasında Katolik kiliselerinde yaklaşık 10 bin ila 20 bin  Hollandalı çocuk cinsel istismara uğramış ve 2010 yılına kadar reşit olmayan bu tacize uğrayanların sayısı onbinlere ulaşmıştır. Papa 16'ıncı Benedict'in istifasının nedenlerinden biri de  Katolik Kilisesi'ndeki yaygın ahlaki yozlaşmanın açığa çıkmasıydı.

Papa Benedict rahiplerin ve papazların ahlaki skandallarına rağmen her ülkeyi gezdi. Dünyanın eski Katolik lideri eleştirileri azaltmak için, seyahatleri sırasında sık sık papazların tecavüzüne uğrayan birkaç kurbanla bir araya geldi ve onları teselli etti. Vatikan ayrıca, papazların ahlaki skandallarının kurbanlarına tazminatlar ödeyerek Vatikan'a yönelik protestolarını ve eleştirilerini susturmaya veya etkisizleştirmeye çalıştı. 

Papa Benedict , İrlanda Cumhuriyeti'nde düzinelerce çocuğa papazlar tarafından tecavüz edildiğinin ortaya çıkmasından sonra Katolik Kilisesi'nin sözde itibarını korumak için davaya bizzat müdahale etti. İrlandalı papazlar ile iki gün süren görüşmelerden sonra, dünyanın bu Katolik lideri çocuklara tecavüzü "iğrenç bir suç" olarak nitelendirdi. Papa, İrlandalı papazlara, İrlanda piskoposlarının kiliseye ahlaki itibar kazandırmak için çalışması gerektiğini söyledi.

Papa ile görüşen İrlandalı bir papaz olan Joseph Duffy, böyle bir kara lekeyi kaldırmanın imkansız olduğunu söyledi. Katolik papazların imza attığı bu ahlaki skandalı hikayesi, Hristiyanlığın birçok mensubunu şok etti, çünkü insanlara maneviyat ve ahlak çağrısında rehberlik etmesi gereken kişiler bu tür iğrenç suçlar işlediler. Alman Piskoposlar Konferansı sekreteri Hans Langdorfer, Spiegel'e verdiği röportajda, "Bu ifşaatlar kilisenin kara yüzünü gösteriyor ve bizi derinden etkiliyor. Vatikan'ın eylemlerinin Vatikan'a yönelik eleştirileri azaltmada çok az etkisi oldu. Bir kilisede ahlaki bir skandalın ortaya çıkması, geçtiğimiz yıllarda ve on yıllarda onlarca başka papaz skandalının ortaya çıkmasına yol açtı. " dedi.

Katolik Kilisesi papazlarının ahlaki skandallarının açığa çıkması, Katolik Kilisesi'nin mensupları arasında güvenilirliğini ve meşruiyetini büyük ölçüde zedeledi. Hıristiyanlığın ve kilisenin sığınaklarının manevi babaları olan papazların, çocuklar için bir güvensizlik kaynağı ve bir tehdit olduğu ortaya çıktı. Hiç şüphe yok ki bu durum, kilisede iyi niyetli papazların olmadığı anlamına gelmez, ancak yozlaşmış papazların kilisenin güvenilirliğine ve meşruiyetine indirdikleri darbe kolayca düzeltilemez. Ortaçağ'da kilisenin entelektüel durgunluğu ve despotluğu dinden dönmeye ve hümanizm ve laiklik ekollerinin yükselişine yol açtığı gibi, şimdi de din adamlarının ahlaki yozlaşmasının açığa çıkması birçok Katolik'i kiliseden uzaklaştırmaya neden olmuştur.

Ppazların ahlaki skandallarının ortaya çıkması üzerine farklı ülkelerde yüz binlerce kişi Katolik Kilisesi'ni terk etti. Katolik Kilisesi'ndeki ahlaksızlığın ortaya çıkması Papa 16'ncı Benedikt'i istifaya zorladı. Ama ahlaki skandalların gölgesi Papa Francis'in üzerinde kaldı ve Papa Francis eski papa gibi özürler ve kınamalar ile bu konuları örtbas etmek istese de   belli dönemlerde yeni olaylar bu yarayı taze tuttu ve gündemden düşmesine müsaade etmedi.