Kasım 25, 2021 20:47 Europe/Istanbul

İmam Humeyni: BESİC Allah’ın muhlis ordusudur.

Gönüllü seferberlik BESİC bir ideoloji, bir ideolojidir. Bu ideolojiyi izleyenler İslam’a gönül veren ve bu dinin yücelmesini isteyen insanlardır. BESİC üyeleri İmam Hüseyin -s- mektebinin evlatlarıdır. Bu mektep şehit General Hac Kasım Süleymani gibi evlatları yetiştirdi ve fedakarlık ve direniş semalarında ebedileştirdi. Bu mektep en pak dinin inançlara dayanır ve hizmet ve cihat aşıkları olan gönüllü seferberleri fedakarlık alanının en zorlu mücadelelerine yöneltir.

BESİC oldukça geniş bir düşüncedir ve insanın hakiki gelişmesine yardım olan ve onu insaniyet ve maneviyat zirvesine taşıyan tüm bileşenlere sahiptir. Takva, ihlas, şecaat, mertlik, ahlak, fedakarlık, insan severlik ve en önemlisi velayete tabi olmak ve halka hizmet etmek, BESİC’in kayda değer bileşenlerinden sayılır.

İran İslam Cumhuriyeti nizamının büyük kurucusu İmam Humeyni -ks- çok güzel bir ifade ile BESİC’i şöyle anlatmıştır:

BESİC şecere-i tayyibe ve filizleri vuslat baharı veren ve yakin tazeliği ve aşk hadisi kokan büyük ve verimli bir ağaç misalidir. BESİC aşk medresesi,  izleyenleri minarelerinde şehadet ezanı okuyan ve kahramanlık yapan şehitlerin mektebidir. BESİC yalın ayaklı insanların mikatı, mektebinde yetişen insanların adsız gelip geçen İslami pak düşüncenin miracıdır.

Gönüllü seferberlik BESİC İmam Humeyni -ks- tarafından temeli atıldı ve hızla gönüllerin en derinlerine nüfuz etti ve başta gençler olmak üzere insanlar gruplar halinde ona katıldı.

Gerçekte muztazaflar gönüllü seferberliği ya da diğer adı ile BESİC direniş gücü halkın içinden çıkan ve ülkeye büyük hayırlara ve bol bereketlere vesile olan en büyük kültürel, ideolojik, sosyal ve siyasi kurumdur.

İran’da BESİC kurulduğu günde dünyada eşi benzeri yoktu ve bu da İmam Humeyni’nin -ks- marifetiydi ve daha sonraları bazı ülkeler bunu örnek alarak birçok bereketini gördü.

İmam Humeyni’ye -ks- göre BESİC uluslararası uzmanların tanıyamayacakları yeni bir mevluttur. Ne zaman iman gücü bir millette canlanırsa, herkesi Allah için kıyama davet eder ve bir ülkeyi baştan başa seferber edebilir. BESİC’in hareket kriteri de İslam dinini ve yüce kavramlarını idrak etmiş olmaktır.

BESİC gücünün en zorlu alanlarda belirgin varlığı, kutsal savunma cephelerine katılmalarıydı. O günlerde ve tehlike baş gösterdiğinde, gönüllü seferberler ister genç ister yaşlı, ister çiftçi ister esnaf, ister öğretmen ister öğrenci, ister doktor ister mühendis, toplumun tüm kesimleri İmam’ın -ks- çağrısına lebbeyk diyerek cephelerin yolunu tuttular ve tam sekiz yıl boyunca silahlı kuvvetlerle omuz omuza çarpıştılar ve ülke topraklarının bir karışı bile ecnebilerin eline geçmesine müsaade etmediler. BESİC Allah’a ve Ehl-i Beyt’e -s- olan has aşkı ile bu savaşta Allah’a kulluğun en muhteşem cilvelerini gözler önüne serdiler.

İmam Humeyni -ks- bir konuşmasında BESİC gücünün aşk ve gönül bağına işaretle şöyle buyurdu: ben bu gençlere gıpta ile bakıyorum. Ey ulema, sizler ki bir ömür din ile uğraştınız; bir kez da şehitlerin vasiyetnamelerini okuyun ve bakın bu gençler kendilerini yetiştirme uzun yolunu bir gecede katettiklerini görün.

BESİCİ gençlerin en bariz özelliklerinden biri namazı tam vaktinde kılmak, Allah teala ile dua ve ibadetle irtibat kurmak ve Ehl-i Beyt -s- fertlerine ve masumlara ve özellikle İmam Hüseyin -s- ve Kerbela şehitlerine ihlasla aşk beslemektir.

Gerçekte BESİC mektebi, Aşura ve İmam Hüseyin -s- mektebi ile düğümlenen bir mekteptir ve bu yüzden o hazrete uyarak direnişi, zillete hayır demeyi, ileriye doğru hareket etmeyi ve asla zorbalara teslim olmamayı örnek almıştır.

İran İslam Cumhuriyeti nizamında BESİC gücü, ülkenin yüce hedeflerine hizmet etmek isteyen en pak, en fedakar ve en hazırlıklı gençlerden oluşur.

BESİC gücü aslında Nisa suresinin 59. ayeti buyurduğu üzere “Ey iman edenler! Allah'a itaat edin. Peygamber'e ve sizden olan ülülemre  de itaat edin” hükmünün simgesi olduğundan, 12. İmam’ın -s- gaybeti döneminde toplumun lideri olan veliyi fakihe itaat eder. Lidere itaat etmek ve velayeti benimsemek, BESİC’in en belirgin özelliklerindendir ve liderin emirlerine karşı esnek olmak da bu mektebi benimsemiş insanların has özelliği sayılır. Gerçekte kim İslam ve inkılap ilkeleri ve nizamın kırmızı çizgilerine inanıyorsa, hatta görecede BESİC üyesi olmazsa bile bu ülkenin bir BESİCİ gücü sayılır ve lidere itaat etmeyi bir görev bilir.

Bugün İran İslam inkılabının zaferi üzerinden kırk küsur yıl geçmiştir. Bu yıllarda BESİC güçleri nerede liderleri inkılabın sapması veya yerli ve yabancı düşmanların komplosundan kaygı duyduğunu hissettiyse hemen meydanlara çıkmış ve düşmanları hüsrana uğratırken, dostları sevindirmiştir. İşte bu yüzden İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei bu konuda şöyle buyurur:

BESİC’in hazır bulunduğu yerde hem moral ve hem maneviyat ve hem de direniş vardır ve tüm bunlar zafere vesile olmuştur.

BESİC güçleri tüm aşk, iman, ihlas ve velayete itaat etme özelliklerinin yanında bir de büyük basiretleri ve bilinci olan insanlardır. İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei de birçok kez buna vurgu yaparak BESİC sadece sıradan duygusal ve manevi bir hareket olmadığını, BESİC bilinç ve idrak gücüne dayandığını, basiret ve bilinç temeline oturduğunu, basireti ve bilinci ve dostu düşmandan ayırt ederek İslami İran’ın en zorlu fitnelerden geçirerek daha da güçlü yaptığını belirtti.

Hş 1378 ve 1388 yıllarında düşmanlar iki fitnenin ateşini yaktı ve iç arenada bazı kandırılan insanlar da bu fitneye katıldı ve sonuçta sokak isyanı çıktı; ancak inkılapçı halk gönüllü seferberlik BESİC ruhu ile hızla harekete geçti ve kentlerin ana caddelerine dökülerek İmam’ın ve İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei’nin ülküleri ile biat tazeledi ve böylece her iki fitnenin ateşi söndürüldü ve krizler ilerleme fırsatına çevrildi.

BESİC güçlerinin İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei’nin buyruklarına her daim lebbeyk demesi, bu gücün sorunları ve krizleri bertaraf etmek üzere her an teyakkuzda olduğunu gösteriyor. Bilinç, sorumluluk duygusu, basiret, nizamı düşünmek ve zamanında harekete geçmek, gönüllü seferberler BESİC’in en önemli özellikleridir. Bu insanlar nerede temelli ve hayati bir sorun varsa oradadır; ne zaman ülkenin kültürü, inançları ve değerlerine hakaret edilecek olursa, BESİC hemen o meydanda hazırlanır ve ülkenin milli ve dini kimliğini savunur.

BESİC düşüncesi bu insanların ülküleri ile bütünleşmiştir ve buna göre BESİC gücünün pratikte hareketleri ülküleri ile beraberdir ve uzak ufukları görebilir. BESİC gücü iddiası, iktidar hırsından uzak, çeşitli alanlarda inkılaba hizmet etmeyi düşünür; tehlike sırasında savaş kıyafetini giyer ve canı başı ile dini ve memleketi savunur ve bu toprakların tarihine ve hafızasına unutulmaz hamasetleri kazır.

Evet, BESİC adalet taleptir ve İmam Ali’nin -s- buyurduğu üzere zalimle savaşın ve mazlumun yanında yer alır. Bu gücün bir özelliği tüm mazlumlara yardım etmektir. Öte yandan BESİC gücü direniş ruhu, istikbara karşı teslim olmamak ve düşmanlarla uzlaşmamak gibi özellikleri ile zulme karşı çıkar ve güçlü iradesi ve hakiki inançlarına dayanarak asla geri adım atmaz.

Etiketler