Kasım 25, 2021 20:51 Europe/Istanbul

Gönüllü seferberler BESİC gücü zati risaleti gereği nerede ve ne zaman ihtiyaç olursa halkın sorunlarını bertaraf etmek üzere amel meydanına gelmiş ve bu uğurda hiç bir çabayı gözardı etmemiştir.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei’nin belirttiğine göre bugün kim İslam inkılabının ülkülerini koruma ve halka hizmet etme kaygısı taşıyorsa, bir BESİCİ’dir. Buna göre kutsal İran İslam Cumhuriyeti nizamı halkın içinden çıkan on milyonlardan oluşan ve hizmet ruhu ile çeşitli alanlarda vatandaşlara hizmet sunan BESİC desteğine sahip olduğu söylenebilir

Gönüllü seferberler BESİC haftası, bu kutsal kurumun 26 Kasım 1979 tarihinde İmam Humeyni’nin -ks- fermanı üzerine kurulduğu günleri hatırlatır. Bu inkılapçı kurum hakikaten son kırk küsur yılda çeşitli kültürel, sosyal, sağlık, askeri, siyasi ve diğer alanlarda birçok berekete ve birçok kazanıma vesile olmuştur.

Gerçekte BESİC gücü, Ehl-i Beyt -s- fertlerini ve özellikle İmam Hüseyin’i -s- örnek alan ve çağdaş dünyada masum insanların siyerini, ahlakını ve yaşam tarzını yaşatmak isteyen mümin ve inkılapçı güçlerden oluşan bir kurumdur.

Bu arada unutmamak gerekir ki Ehl-i Beyt -s- fertlerinin hepsi insani ve İslami özelliklerde zirvede yer alan insanlardı. Örneğin bu insanlar müminlerin ve hatta tüm beşeri toplumların sorunlarını çözmek üzere yılmadan faaliyet yürütüyordu. Bu açıdan bakıldığında gönüllü seferberler gücü BESİC de masum imamları izleyerek halka hizmette ve özellikle mahrumiyetlerle mücadelede öncü kesimdir

Allah’ın kullarına hizmet etmek, Kur'an'ı Kerim ve ıtret kültüründe büyük değer ve sevabı olan bir amel olarak tanımlanmıştır. Hatta rivayetlerde başkalarına yardım etmek ve sorunlarını çözmek, Hac veya Umre gibi ibadi amellerden daha fazla sevabı olduğu ifade edilmiştir.

Merhum alim Kuleyni Kafi adlı kitapta İmam Cafer Sadık’tan -s- şöyle naklediyor:

Eban bin Tağleb şöyle diyor: İmam Sadık’tan -s- şöyle buyurduğunu duydum: Kim Allah’ın evini tavaf ederse Allah teala ona altı bin hasene yazar ve altı bin günahını affederek altı bin derece verir ve altı bin hacetini yerine getirir. İmam -s- ardından şöyle buyurdu: Bir müminin sorununu çözmek ise bu tavafın on katı kadar faziletlidir.

Evet, sohbetimizin başında da belirtildiği üzere Gönüllü seferberler BESİC gücü zati risaleti gereği nerede ve ne zaman ihtiyaç olursa halkın sorunlarını bertaraf etmek üzere amel meydanına gelmiş ve bu uğurda hiç bir çabayı gözardı etmemiştir.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei’nin belirttiğine göre bugün kim İslam inkılabının ülkülerini koruma ve halka hizmet etme kaygısı taşıyorsa, bir BESİCİ’dir. Buna göre kutsal İran İslam Cumhuriyeti nizamı halkın içinden çıkan on milyonlardan oluşan ve hizmet ruhu ile çeşitli alanlarda vatandaşlara hizmet sunan BESİC desteğine sahip olduğu söylenebilir.

Gönüllü seferberler BESİC İslam inkılabından sonraki yıllarda büyük bir güç olduğunu ortaya koymuş ve cihatçı ekipleri halka hizmet etmenin en ön saflarında yer aldığını göstermiştir.

BESİC’in cihatçı ekiplerinin görevlerinden biri, deprem ve sel gibi doğal afetlerde ve felaketlerde hemen harekete geçmektir, zira bu tür olaylarda birçok aile evsiz barksız kalır ve acil yardıma ihtiyaç duyar. Bu durum özellikle soğuk mevsimde daha da önem arz eden bir durumdur.

Son dönemde bütün dünya koronavirüs salgını ile mücadele ederken ve tüm insanlar bir nevi bu salgın hastalığın tehidi altında bulunurken, gönüllü seferberlerin cihatçı ekipleri ülke genelinde bu salgını önlemek ve kontrol altına almak üzere sağlık hizmetleri sunmaya başladı ve kamu alanlarını dezenfekte etme çalışmasını yürüttü.

Gönüllü seferberler BESİC İran’da Şehit Süleymani projesi çerçevesinde koronavirüs taraması yaparak hastaları tespit etmeye ve tedavilerine yardımcı olmaya başladı; zira BESİC kendini halkın hizmetçisi biliyor ve hiç tereddüt etmeden sıkıntılı durumlarda vatandaşlara hiç bir ayrım yapmaksızın hizmet sunuyor.

Gönüllü seferberler BESİC İslam inkılabının evladı ve koronavirüs salgınında tehditleri fırsata çeviren bir kurum olarak vatandaşlara hizmet sunmanın en ön saflarında yer aldı ve almaya da devam ederek bu kurumun ne kadar etkili olduğunu amel meydanında gözler önüne seriyor.

Nitekim şimdi de bu kurumun aşılama merkezleri tüm imkanları ve tıp üniversitelerinin desteği ile vatandaşlara bu yönde hizmet sunmaya devam ediyor.

 

BESİC ve cihatçı ekiplerinin “Mümince Yardım” tatbikatı da dünyada eşi benzeri bulunmayan bu kurumun bir başka hizmet örneğidir.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei mübarek Ramazan ayında yaptığı konuşmada ülkenin az gelirli ailelerine bazı yardım paketlerinin tedarik görülmesi İslami hükümetin elzemlerinden biri olduğunu belirterek bu tür yardımlara “Mümince Yardım” adını verdi.

Öte yandan koronavirüs salgınının zorlu şartlarında geçim sıkıntısına düşen ailelere binlerce yardım paketi ulaştırmak da bu ailelere biraz yardımcı olmuş ve geçim kaygılarını hafifletmiştir.

Gönüllü seferberlerin “Mümince Yardım” tatbikatı, inkılapçı olmak ve hizmet sunmanın en bariz mısdaklarından biridir. Bu tatbikatta cihatçı gençler hayır sever insanlarla muhtaç insanların arasında bağlantı halkası oluyor ve bu insanların hürmetini ve onurunu koruyarak onlara yardım ulaştırıyor.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei’nin tavsiyesi üzerine düzenlenen bu tatbikat İslami İran’da adeta bir hamasete dönüştü ve koronavirüs salgını günlerinde her geçen gün daha da genişleyerek sürdü.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei gönüllü seferberlerle bir bulaşmasında yaptığı konuşmada şöyle buyurdu:

BESİCİ, değerli ve yüce bir unvandır. BESİCİ demek, imanlı gönül, düşünceli beyin, insanları hizmete davet eden tüm meydanlara ayak basmaya hazır olmak demektir. Bu, BESİCİ’nin anlamıdır. Bu ülkede tüm gençler, tüm insanlar, yürekleri iman nuru ile aydınlanan her kadın ve erkek, İran milletinin omuzuna yüklenen büyük sorumluluğa karşı sorumluluk duyar. Nerede görev varsa, BESİCİ insan orada göreve hazırdır.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei ayrıca şöyle buyuruyor:

İran İslam Cumhuriyeti nizamında hizmet etmek hakikaten onurlu bir iştir; zira bu hizmet ilahı rızayı kazanmak ve halka yardımcı olmak ve İslami nizamı güçlendirmek içindir. Dolayısıyla bu nizamda hizmet etmek bir onurdur, tüm duygulardan ve algılardan daha üstün olanı ise insan hizmet ederken dine hizmet ettiğini, İslam’a hizmet ettiğini hissetmesidir.

Günümüzde hâlâ sadece askeri alanda değil, sevgi ve şefkat kılığında halka hizmet etmeye amade olan ve hatta başkalarını kurtarmak için en değerli varlığından, yani canından vazgeçin ihlaslı gönüllü seferberler vardır. Bu insanların hangi yaşta oldukları veya hangi yörede yaşadıkları asla önemli değildir; nitekim 15 yaşındaki kahraman çocuk Ali Lendi Huzistan eyaletinin İze ilçesinde yaşıyordu. Ali Lendi komşu evi yanmaya başlayınca, içeride mahsur kalan iki yaşlı kadını kurtarmak için alevlerin arasına atladı ve her iki yaşlı kadını kurtarmayı başardı, fakat kendisi şiddetli yakınların yüzünden hayatını kaybetti.

Allah teala Müminun suresinin 57 ila 61. ayetlerinde müminlerin has özelliklerinden söz ediyor ve bu insanların hayır işlerinde başkalarını solladığını belirterek şöyle buyuruyor:

Rablerine olan saygıdan dolayı kötülükten sakınanlar; Rablerinin ayetlerine inananlar; Rablerine ortak tanımayanlar; Ve Rablerine dönecekleri için yapmakta oldukları işleri kalpleri çarparak yapanlar; İşte onlar, iyiliklere koşuşurlar ve iyilik için yarışırlar.

Değerli dostlar bugünkü sohbetimizi İmam Seccad’ın -s- Sahife-i Seccadiye adlı dua kitabından 20. dua ile noktalamak istiyoruz. Bu duada İmam Seccad -s- başkalarına hizmet etmenin bol sevabından ve dünyevi ve uhrevi mükafatından söz ediyor. biz de Allah tealadan hepimize başkalarına hizmet etme şansını inayet etmesini niyaz ederek bu duayı sizlerle paylaşıyoruz.  İmam Seccad -s- şöyle dua ediyor:

Allah’ım, Muhammed ve aline salat eyle ve benim imanımı en kamil iman, yakinimi en üstün yakin kıl; niyetimi niyetlerin, amelimi amellerin en güzeline ulaştır.

Allah’ım, Muhammed ve aline salat eyle ve benim elimle insanlara hayır ulaştır; minnet edip de onu batıl etmeme engel ol; yüce huyları bana ihsan et ve övünmekten beni koru.

Allah’ım, Muhammed ve Al-i Muhammed’e salat eyle ve beni başka hiçbir şeyle değiştirmeyeceğim güzel bir hidayet, asla vazgeçmeyeceğim hak bir yöntem ve şüphe etmeyeceğim doğru bir niyet ile faydalandır.