Bu programın her bölümünde İmam Hüseyin’in –s– Kerbela kıyamı ile ilgili kısa bir nokta anlatılıyor.

Oct 07, 2016 16:57 Europe/Istanbul