"İranlı ünlüler, evrensel mefahirler" başlığı altında hazırladığımız programımızın her bölümünde şu anda mezarları İran sınırlarının dışında kalan ünlü İranlı şahsiyetleri tanıtacağız.

Mart 18, 2016 13:16 Europe/Istanbul