Nisan 18, 2019 11:34 Europe/Istanbul
  • İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei:Silahlı kuvvetlerin kardeşlik eli, güzel bir hareketti

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei klasik ordu ve kara kuvvetleri komutanlarını kabulünde yaptığı konuşmada, silahlı kuvvetlerin birbiriyle kardeşlik eli vermeleri, Amerikalıların çirkin hareketinden sonra güzel bir hareket olduğunu vurguladı.

İslam İnkılabı Lideri ve Silahlı Kuvvetlerin Başkumandanı Ayetullah Hamanei  Çarşamba günü Ordu Günü arifesinde klasik ordu ve kara kuvvetleri komutanlarını kabulünde yaptığı konuşmada, bugün klasik ordumuz daha dindar ve daha etkili bir kuvvet haline geldiğini ve özellikle sel felaketinden etkilenen vatandaşlara yardım ulaştırmakta etkili ve hayati bir varlık sergilediğini, bu hareket takdire şayan olduğunu belirtti.

 

Ayetullah Hamanei ayrıca Amerikalı yetkililerin İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu hakkındaki çirkin adımlarından sonra klasik ordu ile İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu’nun kardeşlik eli vermeleri çok güzel bir hareket olduğunu belirterek şöyle devam etti: Düşmanı öfkelendiren her hareket iyi ve doğrudur ve bunun yanında düşmanı daha küstahlaştıracak ve moralini takviye edecek her türlü amelden kaçınmak gerekir.

 

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei görüşmede klasik ordu ve kara kuvvetleri personeli ve ailelerinin Ordu Günü’nü kutladı ve silah kuvvetlerini milli iktidarın simgesi niteleyerek şöyle buyurdu:

Gerçi birçok ülkede ve hatta özgürlük ve insan hakları iddiasında bulunan ülkelerde silahlı kuvvetler diktatörlerin iktidar unsuru ve milletleri bastırma gücüdür, nitekim son günlerde bunun en bariz örneğine Paris’te Cumartesi olaylarında şahit oldunuz.

 

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei silahlı kuvvetler İslam dini ve İslam Cumhuriyeti nizamının mantığında milleti korumak üzere güvenli bir hisar sayıldığını belirterek şöyle devam etti: silahlı kuvvetler savaş zamanında düşmanların saldırılarına karşı sahip olduğu bilgi ve deneyim ve fedakarlık ruhu ile göğüsünü gerer ve düşmanı ezerek geri çekilmeye zorlar ve barış zamanında da tam teyakkuz durumunda milletin gönlünü rahatlatır ve bu yüzden düşmanlar silahlı kuvvetleri kaygılı göstererek insanların huzurunu bozmaya çalışır.

 

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei ordu birlikleri ve genelde silahlı kuvvetlerine bağlı birliklerin doğal afetlerin durumunda yardım etmeleri etkili ve hayati önem arzeden bir konu olduğunu belirterek şöyle buyurdu: Son sel hadisesinde silahlı kuvvetlerimiz tüm imkanları ile vatandaşların yardımına koştular, öyle ki Gülistan eyaletinde ordu hatta kriz yönetim merkezinden önce olay mahalline ulaşmıştı.

 

Silahlı kuvvetlerin tevazu içinde sergilediği hizmetlerin görüntüleri tarih hafızasında kayda alınan altın sayfalar olduğunu belirterek şöyle devam etti: ordumuzun bir albayı eğilerek yaşlı bir vatandaşın omuzuna basarak araca binmesi, ordumuzun “ordu millete feda” şiarında ne denli samimi olduğunun göstergesidir.

 

Klasik ordu İslam Cumhuriyeti bereketi ile dindar ve İslami değerleri taşıyan bir ordu olduğunu kaydeden Ayetullah Hamanei şöyle devam etti: ordumuzda şehit Babai ve şehit Seyyad Şirazi gibi örneklerimiz vardı ki  bu ordunun tevazu ve fedakarlık ve sorumluluğunu göstermenin yanında milletimiz ve hatta İslam ümmetine sunulabilecek bir örnektir ve bu psikoloji ve bu değerler günden güne daha da takviye edilmelidir.

 

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei bugünkü ordumuz her zamankinden daha dindar ve daha etkili bir ordu olduğunu belirterek şöyle dedi: bugün ordunun başında dindar ve inkılapçı güçler bulunuyor. Gerçi sürekli milleti aşağılamaya ve hainleri takdir etmeye alışanlar sürekli Rıza Han’ın modern ordusunda dem vuruyor, oysa o sözde modern ordu bir gün bile ecnebilerin saldırısına karşı direnemedi, fakat İslam cumhuriyetinin güçlü ordusu sekiz yıl boyunca bir savaşta direndi ve bugün topladığı deneyimler ve biriktirdiği bilgilerin ve dindarlığı ve emanettarlığı sayesinde daha da onur kaynağı olmaya devam ediyor.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei klasik ordu ve silahlı kuvvetlerin bölgede varlığı ve düşmanların fitneleri ile mücadele ettiklerine işaret ederek şu soruyu gündeme getirdi: Eğer ordumuz ve İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu’su IŞİD ile mücadele etmeseydi, bugün bölgenin ve komşu ülkelerin hali ne olurdu ve onlara kimler hükmederdi?

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei şöyle devam etti: Gerçi bu konuya bulaşan ülkeler gerekli mücadeleyi verdiler ve gerekli tedbirleri aldılar, fakat İran silahlı kuvvetlerinin rolü gözardı edilemez ve bugün de silahlı kuvvetlerimizin bereketleri İran milletinden başka diğer ülkeleri de kapsamış bulunuyor.

 

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei klasik ordu ve kara kuvvetleri komutanlarını kabulünde yaptığı konuşmada, silahlı kuvvetlerin birbiriyle kardeşlik eli vermeleri düşmanları öfkelendirdiğini belirterek, bu hareket özellikle Amerikalıların çirkin hareketinden sonra güzel bir hareket olduğunu vurguladı.

Ayetullah Hamanei şöyle devam etti: Düşmanı öfkelendiren her hareket iyi ve doğrudur ve bunun yanında düşmanı daha küstahlaştıracak ve moralini takviye edecek her türlü amelden kaçınmak gerekir.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei Amerikalı yetkililerin İran İslam Cumhuriyeti hakkındaki mesnetsiz sözlerin amacı kamuoyunun psikolojisini bozmaktan ibaret olduğunu belirterek şöyle buyurdu:

Amerika milyarlarca dolarlık borç ve çeşitli sorunlarla uğraşıyor ve Carolina eyaletinde yaşanan sel ve fırtınanın üzerinden bir kaç yıl geçmiş olmasına rağmen bu sorunlarını çözemediler, fakat İran milletinin moralini zayıflatmak için yaygara yapıyorlar.

 

İran milletinin sel felaketinden etkilenen vatandaşlara yardım için emsalsiz bir şekilde harekete geçmesi Amerikalı yetkilileri öfkelendiren bir başka gerçek olduğunu belirten İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei şöyle dedi: İran milleti ordusundan inkılap muhafızlarına ve gönüllü seferberlerinden binlerce talebe ve öğrencisine kadar afetzedelere yardım için başlattığı muazzam ve hızlı hareket hiç bir şekilde ifade edilemeyecek kadar büyüktür. Ancak düşman bu azameti itiraf etmeyi maslahat bilmiyor.

İslam İnkılabı Lideri ve Başkumandan Ayetullah Hamanei’nin konuşmasından önce kara kuvvetleri komutanı General Kiyumers Haydari bu kuvvete bağlı 21 kadar uzman birliğin Ayetullah Hamanei’nin talimatı üzerine sel felaketinden etkilenen bölgelere sevk edildiğini belirterek şöyle dedi: İran İslam Cumhuriyeti ordusu sınırlarda sürekli varlığı ile kafirlere geçit vermeyeceğini ve en şiddetli şekilde karşılık vereceğini düşmanlara göstermiş ve ayrıca son sel felaketinde de vatandaşların yanında yer alarak merhametli boyutunu gözler önüne sermiştir.

General Haydari ayrıca Amerika devletinin İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu’nu terör örgütü ilan etmesini de düşmanca bir adım niteleyerek şöyle devam etti: Hak devletinin zuhuru ve istikbarın yok olmasına kadar klasik ordu ile İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu el ele vererek hareket edecektir ve biz de İran milleti ile birlikte hepimiz mukaddes İran İslam Cumhuriyeti nizamının muhafızlarıyız, diyoruz.