Mayıs 02, 2019 23:53 Europe/Istanbul
  • İslam İnkılabı Rehberi: Millet birlik olursa, düşmanların komplolarının zararı kendilerine döner

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei ülke genelinden gelen binlerce öğretmen ve eğitim kurumu çalışanları ile görüşmesinde, millet birlik olursa düşmanların komplolarının zararı kendilerine döneceğini vurguladı.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei Öğretmenler Günü dolaysıyla ülke genelinden gelen binlerce öğretmen ve eğitim kurumu çalışanları ile görüşmesinde öğretmenleri takdir ederek talim ve terbiye alanındaki meselelerle ilgili önemli tavsiyelerde bulundu.

Ayetullah Hamanei öğretmenlerin saygınlığının korunması ve geçim meselelerinin gözetilmesine ve yine eğitim alanında çok önemli olan değişim belgesinin mutlaka uygulanması gerektiğine vurgu yaparak şöyle dedi: Öğretmenler bir milletin en önemli sermayesini, yani insani sermayeyi yetiştiren, yeni medeniyetin temelini atan, cahillikle mücadele alanının cihatçıları ve milletin kimlik ve kültürünün yapımcıları olan insanlardır.

 

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei görüşmede tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü’nü kutlayarak konuşmasının devamında Ayetullah şehit Mutahhari’yi saygı ile andı. Ayetullah Hamanei şöyle dedi:

Sevgili şehit Mutahhari kelimenin tam anlamı ile yürek yakan bir öğretmendi. Şehit Mutahhari güçlü düşüncesi ve beyanı ile gençlerin zihnine İslami derin düşünceleri yerleştirme peşindeydi ve bu uğurda şehit düşmesi de yüce Allah’ın o büyük insanın icraatını kesin onaylama anlamındaydı.

 

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei öğretmen ve talim ve terbiye kurumunun rolünü temelli rol niteleyerek şu vurguyu yaptı:

Her milletin en önemli sermayesi, insani sermayedir, zira insani sermayesi olmayan bir ülke, servetini en sefih biçimde beşeriyete ihanet eden ellere sunan bazı zengin ülkeler gibi olur. Nitekim tağut döneminde de bizim ülkemiz petrol denizi üzerinde duruyordu, fakat ecnebiler bu kaynaklara musallat olduklar ve böylece kendilerine medeniyet ve fabrikalar inşa ettiler ve bizim petrolümüzden kendi savaşlarında zafer elde etmek için yararlandılar.

 

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei konuşmasının devamında şerefli ve saygın öğretmen kesimine saygı göstermenin aslında öğretmenlerin medeniyet inşasında rolünden kaynaklanan hakiki bir inancın sonucu olduğunu belirterek şöyle dedi:

Öğretmenler yeni medeniyetin kurucuları ve cahillik ve okuma yazma bilmezlikle savaş meydanının cihatçılarıdır ve topluma ve genç kuşaklara kültürel kimlik kazandırır.

Ayetullah Hamanei güçlü kimlik, zengin kültür ve doğru düşünce medeniyeti inşa etmenin temelleri olduğunu belirterek bu bağlamda 2030 belgesi ve ecnebilerin başta İran ve İslam ülkeleri olmak üzere ülkelerin ilişkilerine musallat olmak için bu belgenin üzerinde açık gizli ısrarlarına temas etti ve bu yönde yetkililere önemli ikazlarda bulundu.

 

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei şöyle buyurdu:

Önemli bir bölümü talim ve terbiye ile ilgili olan 2030 belgesinin öze şu ki, eğitim sistemi çocuklara ve gençlere Batılı ilkelerin temelinde hayat tarzını ve yaşam kavramını ve felsefesini öğretecek şekilde düzenlenmelidir.

Ayetullah Hamanei şöyle devam etti: Batılı devletler bizim ülkenin geleceğine yürek yakan dindar öğretmenlerimiz derslerinde onlar için asker yetiştirmelerini bekliyor, böylece bizim öğrencilerimiz onların kravatlı barbarlıklarının askeri ve ırgatı ve rahatça insanları öldürecek ve canilere yardımcı olacak.

 

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei öğretmenlerin İslam inkılabından önceki yıllarda da sundukları hizmetleri büyük ve faydalı hizmetler niteledi ve bu emekleri insafsızca ve garez çerçevesinde değersiz göstermeye çalışanları eleştirerek şöyle dedi:

Gerçi talim ve terbiye sistemi ideal noktadan uzaktadır ve çalışarak ve emek harcayarak eksiklikleri ve kusurları bertaraf etmek gerekir, ama yine bugün talim ve terbiyenin durumu İslam inkılabından önceki esef verici dönemle asla karşılaştırılamayacak durumdadır.

 

Talim ve terbiye kurumunun İslam inkılabından sonraki yıllarda yerine getirdiği büyük işlere bazı örnekler veren İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei şu vurguyu yaptı:

Ülkemizi nano teknoloji gibi çeşitli bilimsel ve teknolojik alanlarda dünyanın en üstün sıralarına getiren bilginlerimiz, binlerce şehit öğrenci ve öğretmenimiz, günümüz dünyasının bunca ahlaki fesadına rağmen çeşitli alanlarda düşman karşısında dik duran ve kutsal mekanları savunmakta ısrarcı olan inkılabın üçüncü ve dördüncü kuşakları, cihat faaliyetlerinde faaliyet yürüten ve maneviyat ve dua ve Erbain yürüyüşüne katılan gençlerimiz, hepsi şu talim ve terbiye sisteminde yetişmiştir. Dolaysıyla inkılaptan sonraki talim ve terbiye kurumunu küçümsememek gerekir.

 

Talim ve terbiye kurumunun ideal vaziyetine temas eden İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei şöyle dedi:

Talim ve terbiye kurumu bilge, güçlü, akılcı, muttaki, pak, cesur, etkili, uyanık ve uygulama ehli olan insanları yetiştirmelidir. Eğer böyle olursa, o zaman defalarca beyan ettiğim arzu gerçekleşir ve sevgili İran elli yıl sonra dünyada kim bilimin yeni sınırlarını bilecek olursa Farsça öğrenmek zorunda kalacak konuma gelir.

Ayetullah Hamanei talim ve terbiye alanında ideal konuma gelmek ve özelliklerini saydığı gençleri yetiştirmek, yarının başın dik İran’ı ve İslami yeni medeniyetin temeli olacağını vurguladı.

 

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei talim ve terbiyede değişim belgesini çok iyi belge olduğunu belirterek bir kaç hatırlatmada bulundu:

Bu belge bir nevi ray döşemektir ve ülkeyi önemli hedeflere ulaştırabilir.

Ayetullah Hamanei belgede yer alan konuların ciddi bir şekilde takip edilmesi ve uygulanması gerektiğini, bunun için inkılapçı ruha sahip olmak şart olduğunu ifade etti.

 

Bazı çevrelerin kalemleri ve beyanları ile vatandaşların ve özellikle gençlerin arasında inkılapçı ruhu zayıflatmaya çalışmalarını sert bir dille eleştiren Ayetullah Hamanei şöyle devam etti:

İnkılapçı ruh bu milletin canı ve ruhu demektir ve Allah teala bu konuda kuşku yaratmaya ve zayıflatmaya çalışanları asla bağışlamayacaktır.

İran’ın ecnebilerin sultasından kurtuluşunu hatırlatan İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei şu vurguyu yaptı:

Pehlevi rejiminin kurucusunu İngilizler işbaşına getirdi ve onu istemediklerinde de ülkeyi terketmesini istediler. Rıza Han da izzetsizliğin ve rezilliğin doruğunda bu emri kabul etti. Acaba bir milleti için Başkanını ecnebilerin getirmesi ve istemedikleri zaman da götürmesinden daha büyük bir zillet ve ayıp olabilir mi?

 

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei şöyle devam etti:

Muhammed Rıza Pehlevi’yi de İngilizler ve Amerikalılar işbaşına getirdi ve o da bunun karşılığında ülkeyi onların hizmetine sundu. Ancak İslam inkılabı sevgili İran’ı bu alçak ve zalim insanların sultasından kurtardı. Şimdi acaba biri bu inkılapçı ruhu zayıflatacak olursa, Allah onu affeder mi, dersiniz?

Talim ve terbiye kurumunda değişimin de inkılapçı ruha bağlı olduğunun altını çizen Ayetullah Hamanei, şöyle ekledi:

Korkusuzca ve muhafazakarlığı bir kenara bırakarak teşhis koymalı ve karar vermeli ve gerekli uygulamaları göstermelik ve protokol icabı değil de, hakiki ve gerçekçi bir şekilde yerine getirmeli.

 

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei bu bağlamda şu vurguyu yaptı:

Kuşkusuz inkılapçı karar ve uygulama alimane eleştiriye kapalı olmak demek değildir, zira alimane eleştirileri olumlu karşılamak, inkılapçı ruhun bir parçasıdır

Talim ve terbiye kurumu ile ilgili tavsiyelerinin devamında eğitim araştırma kurumu eğitim bakanlığının önemli ve kalbi konumunda bir kurum olduğunu belirten Ayetullah Hamanei şöyle dedi:

Bu kurumun ürettiği ders müfredatı değişim belgesine uygun olmalıdır.

Bu konu için 12 yıllık süre belirlenmesini eleştiren Ayetullah Hamanei bu işi çok daha kısa bir sürede ve büyük bir ciddiyetle yapmak gerektiğini, zira toplumun ilerlemesinde her bir saat değerli olduğunu vurguladı.

 

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei konuşmasının devamında inkılap maarifi ve mesajlarını uygun, doğru ve ince bir şekilde tüm ders kitaplarına yerleştirmenin zaruri olduğunu hatırlatarak şöyle buyurdu:

Eğitim araştırma kurumu bilge, iyi düşünceli, dindar ve inkılapçı uzmanlarla takviye edilmelidir.

Ayetullah Hamanei bu yöndeki tavsiyelerinin devamında öğretmen akademilerinde daha fazla öğrenci alınıp eğitilmesine de vurgu yaptı.

Ayetullah Hamanei şöyle dedi:

Bu eğitim kurumlarında kelimenin tam anlamı ile öğretmen ve din, takva ve inkılap öğretmeni olan öğretmenler yetiştirilmeli.

 

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei ayrıca parlak yetenekler okulları ve ülkede elit ve zeki öğrencileri yetiştirmenin önemine dikkat çekerek şöyle dedi:

İran’ın uluslararası olimpiyatlarda yeri korunmalı ve matematik, fizik, kimya ve bilgisayar olimpiyatlarında kaybedilen sıralar yeniden kazanılmalı ve milletimiz uluslararası olimpiyatlarda derece alan gençlerimizle iftihar etmeli.

 

Öğrenci ortamlarında neşe ve canlılık durumu hakkındaki sürekli tavsiyelerini de hatırlatan İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei şöyle buyurdu:

Gerçi bazıları bu konuyu yanlış algılıyor. Eğitim ortamında neşe ve canlılıktan maksat, çocukların spor programları veya benzeri faaliyetleri onlarda umut ve enerji yaratacak şekilde olmasıdır.

Ayetullah Hamanei ayrıca bazı okulların bu tavsiyesini yanlış yorumlamalarını eleştirerek şöyle devam etti:

Bazen de bazı okullar üniversite giriş sınavında daha iyi derece almaları için gençlere aşırı baskı uyguluyor ve onları depresyona sürüklüyor. Bu tür sorunlara da bir çare bulmak ve tedbir etmek gerekir.

 

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei’nin bu bağlamda talim ve terbiye kurumu yetkililerine tavsiyesi, üniversite giriş sınavı hakkında doğru ve titiz karar vermeleriydi. Ayetullah Hamanei şöyle dedi:

Üniversiteler son yıllarda boş kalan kontenjanlarından söz ediyor. uzmanlar bu konuyu ve giriş sınavının şimdiki şekli ile gerekli olup olmadığını araştırmalı ve karara bağlamalı, ilgili yetkililer de bu kararları uygulamalıdır.

 

Eğitim bakanlığında araştırmadan sorumlu Bakan yardımcılığı bölümü talim ve terbiye alanının en önemli bölümlerinden biri olduğunu belirten ve bu alanda yürütülen faaliyetlerden memnuniyet duyduğunu vurgulayan İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei şöyle dedi:

Eğitim bakanlığında insan gücü, mali kaynaklar ve benzeri durumlarda sıkıntı olabilir, sayın Bakan bu konunun takipçisi olmalı ki araştırmadan sorumlu yardımcısı görevini tam anlamı ile yerine getirebilsin.

Ayetullah Hamanei ayrıca sel felaketinden etkilenen bölgelerde öğretmenlerin geçimi ve öğrencilerin durumu hakkında da yetkilileri bu konuları göz önünde bulundurmaları yönünde uyardı.

 

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei bazı siyasi çevrelerin ve ecnebi odakların öğretmenlerin geçim meselesinden nemalanmaya çalıştıklarına işaretle şöyle devam etti:

Bu çevreler bu noktadan kendi çıkarları doğrultusunda nemalanmaya çalışıyor, fakat bu sui istifade bir yana öğretmenlerin maaşı hakkında izzeti nefisleri korunacak şekilde hareket edilmelidir.

Ayetullah Hamanei afetzede bölgelerde öğrencilerin durumu hakkında da bu öğrencilerin hükümetin ve vatandaşların yardımları ile hasar gören okulları onarılıncaya dek eğitimlerinden geri kalmamaları gerektiğini ifade etti.

 

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei konuşmasının bir başka bölümünde de din ve ilim arasında çelişki bulunduğu yönündeki sahte iddiayı boşa çıkarmak ülkenin eğitim kurumlarının büyük onurlarından biri olduğunu belirterek şöyle dedi:

Dünyanın maddi güçler asırlar boyu din ve ilim arasında çelişki olduğu yönünde telkinlerde bulundular, ancak İran İslam Cumhuriyeti’nde din bayrağa başka ülkelere nazaran daha çok dalgalanmaktadır ve ülkemiz ilmi açıdan da dünyanın önde gelen ülkelerinden biri sayılır.

İran’da bir çoğu gençlerden oluşan binlerce dindar ve mümin bilgin ve düşünür ve bilim adamı faaliyet yürüttüğünü hatırlatan Ayetullah Hamanei şöyle devam etti:

Bu seçkin uzmanlar onurlu İran kimliği ve dini ve İslami kimliği ile bilim alanlarında araştırma yapıyor ve yeniliklere imza atıyorlar. Bu hareket tüm gücüyle devam etmelidir.

İranlı gençlerin bilimi hayata geçirmekte oldukça büyük yeteneğe sahip olmaları önemli ve bereketli bir durum olduğunu belirten İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei şöyle dedi:

Maharetler ta ilkokullardan ve liselerden başlamalıdır.

 

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei konuşmasının son bölümünde ise düşmanların siyasi, iktisadi ve kültürel alanlarda İran’a karşı cephe kurduklarını ve sanal ortam üzerinde nüfuz ederek darbe vurmaya çalıştıklarını belirterek şöyle dedi:

Amerika ve siyonizm tüm boyutlarda plan yapıyorlar. Bu durum Amerika’nın sadece şimdiki yönetimi ile sınırlı değildir. Bundan önceki yönetimler de kadife eldivenle bunu yapıyordu, fakat Amerika’nın şimdiki başkanının bize yaptığı yardım şu ki kadife eldiveni çıkardı ve şimdi bu eldivenin altında saklanan demir yumruğu herkes görmeye başladı.

 

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei şöyle devam etti:

Düşmanların İran milletine karşı savaş pozisyonuna girmesine karşı millet de uygun pozisyon almalı ve tüm yetkililer, halk kesimleri ve bilge ve güçlü insanlar hangi alanda görev yapıyorsa yapsın, sorumluluk duygusu ve hazırlıklı bir şekilde meydana ayak basmalıdır. Düşman görecede savaş pozisyonunda değildir, gerçi bizim silahlı kuvvetlerimiz tam teyakkuzdadır.

 

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei mevcut şartlarda vahdetin korunması çok gerekli olduğunu belirterek şu tavsiyede bulundu:

Bugün herkes teyakkuzda olmalı, ufak tefek ihtilafların yüzünden karşı karşıya gelmemeli, zira milletin iktidar tüm kesimlerin, sosyal grupların, etnik grupların, yetkililerin ve halkın vahdetine bağlıdır. Nitekim ilahi fazl sayesinde düşmanların tüm komploları ve tedbirlerinin zararı onların kendilerine geri dönecektir. Kuşkusuz bizim onurlu gençlerimiz de Amerika’nın nasıl hezimete uğradığını ve siyonizmin diz çöktüğünü ve İran milletinin nihai izzetini ve azametini görecektir.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei’nin konuşmasından önce milli eğitim Bakanı Bathai bakanlığın çalışmaları hakkında bir rapor sundu.

 

Etiketler

Görüşler