Mayıs 24, 2019 18:30 Europe/Istanbul
 • İslam İnkılabı Rehberi'nin öğrencilerle görüşmesi

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei binlerce öğrenci ile görüşmesinde genç Hizbullah kuşağın ülke yönetimine giriş yolları ve bu sürecin elzemlerini beyan etti.

Çarşamba günü akşam saatlerinde gerçekleşen ve üç saat süren görüşmede binlerce öğrenci ve öğrenci teşekküllerinin temsilcileri yaklaşık iki saat boyunca çeşitli güncel meselelerle ilgili görüşlerini ve kaygılarını beyan ettiler.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei de öğrencilerin gündeme getirdikleri konular ve ayrıca İslam inkılabının aydın ufkunun gerçekleşmesi için gençlerin meydanlara girmeleri ülkenin genel hareketine ivme kazandırmaları hakkında önemli beyanatta bulundu.

 

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei konuşmasının başında öğrencilere ve gençlere mübarek Ramazan ayının sunduğu eşsiz fırsatından Allah teala ile ilişkilerini takviye etmek üzere yararlanmalarını tavsiye ederek şöyle buyurdu:

Kur'an'ı Kerim ve namaz ve dua ile alışmak üzere sunulan bu değerli fırsattan yararlanmayı iyi ve kalıcı bir alışkanlığa çevirin.

 

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei konuşmasının devamında bugünkü öğrenci oturumunu neşeli, coşkulu ve gençlik psikolojisi ile ülkede fırsatları değerlendirme ve kalkınma vesilesi olacağını belirterek şöyle dedi:

Konuşmalarınızda genellikle dertlerden ve kaygılardan söz ettiniz. Ben de bu kaygıların ve sorunların beyan edilmesini olumlu buluyor, fakat şunu de unutmayın, gerçi neşeli ve alacaklı ruhlu olmak çok iyidir, fakat tabirleri ve eleştirileri dile getirirken dikkatli olmalısınız. Zira beyanda dikkatsizlik, ilahi sorgulanmanın yanı sıra, başka olumsuz tesirleri de olur.

 

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei daha sonra öğrencilerin gündeme getirdiği konulardan bazılarına işaret etti ve “acaba şimdiki sorunlar ve sıkıntılar yapıdan mı, yoksa yetkililerin zafiyetinde mi kaynaklanıyor?” yönünde gündeme getirilen bir soruya şöyle karşılık verdi:

Anayasa yapısı, iyi yapıdır ve herhangi bir sorunu yoktur. Gerçi tüm ülkelerde ve bizim ülkemizde de yapılar zamanla tamamlanır ve varsa kusurları ve boşlukları doldurulur. Örneğin eskiden nizamın maslahatını belirleme kurumu yoktu, ama bugün var.

 

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei parlamenter sistem düşüncesi konusunda da şöyle buyurdu: Bu meseleleri anayasayı gözden geçirme sürecinde detaylı bir şekilde tartıştık ve bugünkü sonuca ulaştık. Bizce parlamenter sistemin sorunları başkanlık sisteminden daha fazladır.

Ayetullah Hamanei bu konuya şöyle devam etti: Yapıda sorun yok, gerçi değiştirilmesi de mümkündür. Ancak yetkililerin çeşitli sorunları, müsamahaları, yetersizlikleri ve zevkleri vardır, ki bunların sonucu ülkede yetersizlikler olur. Kuşkusuz biz yetkililerin hataları sıradan vatandaşlar gibi değildir ve toplumda büyük çatlaklara yol açabilir.

 

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei’nin ele aldığı bir sonraki konu, öğrencilerden birini ülkede özelleştirme sürecinin uygun biçimde ilerlemediği ve durdurulmasını talep ettiği konuydu.

Ayetullah Hamanei, özelleştirme sürecinde yaşanan büyük yanlışlara işaret ederek şöyle dedi:

Bendeniz bu konuda sürekli ikazlarda bulundum, öyle ki bazı durumlarda sürecin ıslah edilmesi veya durdurulmasına vesile oldu. Ancak özelleştirme öz itibarı ile ülkemizin ve ekonomimizin ciddi ihtiyacıdır ve önüne geçilmemesi gerekir. Bu süreçte özelleştirme yaparken kaymaların ve hataların önüne geçilmelidir.

 

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei oturumda gündeme getirilen bir başka konuya da verdiği cevapta şöyle dedi:

Ben her daim inkılapçı genç akıma vurgu yaptım ve yapmaya da devam ediyorum. Ancak bu, bazı inkılapçı gençlerin yanlış veya hatalı işlerini onaylamak anlamına gelmez. Dolaysıyla ben hataları onaylamıyorum, fakat inkılapçı gençliği mutlaka onaylıyorum ve eğer benden başka bir şey anlatılırsa mutlaka kabul etmeyin, inanmayın.

 

Bazı çevrelerin Bercam nükleer anlaşması Ayetullah Hamanei tarafından onaylanmıştır, yönündeki telkinleri, öğrencilerden birinin gündeme getirdiği sorulardan biriydi. Ayetullah Hamanei bu konuda şöyle buyurdu:

Sizler tabi ki gözünüz, kulağınız ve aklınız vardır ve her şeyi anlarsınız. Benim yetkililere Bercam hakkında yazdığım mektupta bu anlaşmanın nasıl onaylanması gerektiği belirtilmiştir. O mektupta anlaşmanın onaylanması için bazı şartlar belirlenmiştir. Kuşkusuz o şartlar uygulanmadığı ve yürürlüğe konmadığı takdirde liderliğin göreve ortaya çıkıp Bercam uygulanmamalı, demek değildir. Yürütmeyi ilgilendiren bu tür durumlarda liderliğin görevi ne olduğu tartışma konusudur, fakat ben yürütme ile ilgili konularda liderliğin meydana ayak basması ve bir şeyi uygulaması veya engellenmesine olumlu bakmıyor, tabi inkılabın genel hareketini ilgilendiren durumlar başka, bu tür durumlarda biz müdahale ediyoruz. Ben Bercam nükleer anlaşmasına gerçekleştiği ve uygulandığı biçimi itibarı ile pek inanmıyordum ve bunu defalarca başta Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı olmak üzere yetkililere söyledim ve birçok konuda onları uyardım.

 

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei öğrencilere eleştirilerini beyan etme tarzı hakkında da yöntemsel bir tavsiyede bulunarak şöyle buyurdu:

Bazı arkadaşlar bir takım eleştirileri gündeme getirdiler, ki bunlar iyiydi ve bir çokları da yerindeydi. Ancak eleştiri dilini sertleştirmeyin. Eleştiri yaparken karşı tarafa zayıf yönünüzü belli etmeyin ve sizi yargı kurumlarında mahkum ettirecek tarzda konuşmayın. Beyanda ifrat ve tefritten kaçının ve bir topluluğu kesin reddetmekten kaçının. Sizler benim evlatlarımsınız, söyleyeceklerinizi doğru beyan etmeye çalışın.

 

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei konuşmasının devamında öğrenci teşekküllerinin özellikle son bir yıl başta olmak üzere iç ve dış arenalarda yürüttükleri bazı faaliyetlerine işaret ederek şöyle dedi:

Öğrenci teşekküllerinin işçilere destek vermeleri ve Heft Tepe Şeker kamışı kompleksi ve Tebriz otomotiv kompleksinin devredilme sürecine müdahaleleri veya üç erkten ve nizamın maslahatını belirleme kurumundan bazı konularda talepleri ve yine Yemen milletine destek eylemleri veya Yeni Zelanda ve Nijerya hadiselerine karşı tavır koymaları çok iyi hareketlerdi.

 

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei aynı zamanda öğrenci teşekküllerini ruhi ve manevi iktidarın yanında metanet ve akılcılık ilkelerine uymalarına vurgu yaparak şöyle buyurdu: Mitinglerde ve talepleri gündeme getirmekte mantıklı söz etkili olur. Ben bu tür hareketleri onaylamakla beraber sürekliliğine de vurgu yapmak istiyorum.

Ayetullah Hamanei bundan önce öğrencilere kitap okuma hareketi ve sürekli okuma zarureti yönündeki tavsiyelerini hatırlatarak şöyle dedi: Maalesef bu harekette iyi bir süreklilik görmüyoruz. Öğrenci teşekkülleri ve düşünce alanında faaliyet yürüten heyetler öğrenciler için bu yönde plan yapmaları gerekir.

 

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei konuşmasının ana konusunun başında İslam inkılabının ikinci adımı adı ile ün yapan bildiriye işaret ederek şöyle dedi:

Bu bildiri İslam inkılabının geçmişi, şimdiki durumu ve geleceğinden genel bir görüntü sunuyor ve içinde dört temel ve anahtar nokta yer alıyor. Bunlar: İslam inkılabının gerçekleşme azameti ve kalıcılığı, İslam inkılabının bugüne dek işlevinin azameti, İslam inkılabının ulaşması gereken ufkun azameti ve önümüzdeki yolda sorumlu gençlerin rolünün azametidir.

Ayetullah Hamanei İslam inkılabı son kırk yılda siyasi, sosyal, bilimsel, adalet ve özgürlük eksenleri gibi çeşitli beşeri ve milli alanlarda seçkin işlevi olduğunu belirterek şöyle devam etti:

Şimdi ise bizim düzenli, hızlı ve ilerleme ile beraber olan genç ve Hizbullah gençlerin ekseninde İslam inkılabının yüce ufkuna ve hedeflerine doğru bir harekete ihtiyacımız vardır, böylece gençlerin ülke yönetimindeki etkili varlığı büyük değişim yaratabilir.

 

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei inkılabın ikinci adımı bildirisinde yer alan dört temel noktayı ve inkılabın aydın ufkuna ulaşmak için genel bir hareketi başlatmanın fevkalade önemini beyan ettikten sonra temelli bir soruyu gündeme getirerek şöyle buyurdu:

Gençler nasıl ve hangi süreç çerçevesinde bu genel harekete girerek içinde rol ifa edebilir?

Ayetullah Hamanei bu soruya verdiği cevabın başında şöyle dedi:

Her düzenli, sahih ve akılcı genel hareketin dört unsura ihtiyacı vardır. Bunlar: sahneyi doğru tanımak, belli yöne yönelmek, umut veren etken veya etkenlerden yararlanmak ve bu genel hareketi yönetmek üzere pratik çözüm yolları üretmektir.

 

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei her genel hareketin sahneyi doğru tanımayı gerektirdiği noktasına şöyle açıklık getirdi:

Bu hareketin ekseni ve motoru olanlar sahnede yer alan unsurları yeteri kadar tanımalı ve İslam Cumhuriyeti hangi konumda olduğunu, fırsatları ve tehditleri neler olduğunu ve dostları ve düşmanları kimler olduğunu bilmelidir.

Ayetullah Hamanei belli yöne yönelme noktası hakkında da şöyle dedi: İran milletinin genel hareketinin yönü, İslami toplumu ve nihayetinde İslami gelişmiş medeniyeti kurmaya doğrudur.

Ayetullah Hamanei aydın noktalar ve umut verici etkenlerin varlığı her genel hareketin ilerlemesine ve sürekli olmasına vesile olacağını belirterek şöyle buyurdu:

İran milletinin büyük işleri başlatma ve sonuca ulaştırma yönünde ispat olmuş kapasiteleri şimdi de İran milletinin ülkenin aydın ufkunu ve hedeflerini gerçekleştirme noktasına doğru genel hareketinin en önemli umut noktasıdır.

 

Allah tealanın dinine yardım edenlere ilahi zafer vaadi, ilahi sadık ve asla şaşmaz vaadi olduğunu ve bu süreçte bir başka umut noktası olduğunu kaydeden İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei Batı medeniyetinin zamanla çürümesi ve çökmesi de İran milletinin genel hareketi sürecinde bir başka umut noktası olduğunu vurguladı.

 

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei pratik çözüm yolları üretmek, her genel hareketin dördüncü önemli noktası olduğunu belirterek bu konuya şöyle açıklık getirdi:

Bu dört noktayı kamuoyuna beyan etmek, aktif ve konuşkan dile ihtiyacı vardır, ancak dördüncü nokta plan yapmaya, yönetmeye, odaklanmaya ve faaliyetleri her an rasat ederek takipçi olmaya da ihtiyacı vardır, böylece toplumun ve özellikle gençlerin başlattığı büyük kervanı ilerletebilir.

 

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei bu açıdan konu ile ilgili esas soruya, yani “genç Hizbullah kuşağın ülke yönetimine giriş yolları ve bu sürecin elzemleri” sorusuna cevap vererek şu vurguyu yaptı:

Milletin muazzam hareketi için plan yapmak ve çözüm yolu üretmek, genellikle genç, iyi düşünceli ve aktif gençlerden oluşan başta öğrenci teşekkülleri olmak üzere orta düzeydeki hareketlerin ve halkaların görevidir. Bu kesim toplumun genel hareketinde eksen olma rolünü üstlenebilir.

Ayetullah Hamanei gençlerin bu konuya giriş yapmaları ve eksen olmalarına somut örnek olarak ülke genelinde başta camilerde olmak üzere çeşitli kurumlarda kültürel çalışma gruplarının şekillenmesine işaret ederek şöyle buyurdu:

Bundan önce beyan edilen “ateş serbest” tabiri bu teşekküllerle ilgilidir.

 

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei kültürel grupların inkılabın ta başından bu yana derin etkilerine işaret ederek şöyle dedi:

Nerede aktif ve dinamik düşünceli genç bir grup kurulursa, bu grup çevresini ve başka teşekkülleri etkileyerek milletin genel hareketi ve azim ve kararlılığında etkili olabilir.

Ayetullah Hamanei siyasi grupların kurulması da gençlerin ülkenin genel hareketinde etkili varlık sergilemelerinin bir başka yöntemi olduğunu belirterek şöyle buyurdu:

Particilik oynamak bereketsiz bir harekettir, ancak siyasi konuları ve hadiseleri idrak ve analiz etmek ve bu analizlerin sonucunu başkalarına sunmak üzere kurulan aktif siyasi gruplar çok köklü etkileri olabilir.

Ayetullah Hamanei gençlerin etkili varlığı için yuvarlak masa ve tartışma oturumlarının düzenlenmesi de bir başka yöntem olduğunu kaydetti.

Ayetullah Hamanei bu hareketin yavaş olmasından duyduğu hoşnutsuzluğu dile getirerek şöyle dedi:

Gençler üniversite rektörleri veya diğer yetkililerin harekete geçmesini beklemesin. Bunun yerine kendileri iyi bir etütle ve aktif ve konuşkan dili olan gençlerin katılımı ile yuvarlak masalar ve tartışma oturumları düzenlesin.

 

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei aynı zamanda birçok öğrencinin öğrenci teşekküllerinde faaliyet yürütmediğini, fakat sözünü ettiği faaliyetler başlatıldığı zaman daha fazla sayıda öğrenci bu tür teşekküllere katılmaya ilgi ve rağbet göstereceğini vurguladı.

Üniversitelerde çeşitli grupların kurulması ve ayrıca direniş ekseninde yer alan ülkelerin öğrencilerini İslam dünyası ve uluslararası toplumun önemli konularını tartışmak üzere davet etmek, İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei’nin ülkenin aydın ufkunu gerçekleştirmek üzere başlatılan genel hareketin devamı için gündeme getirdiği diğer bazı önerilerdi.

 

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei bilim temelli firmalar ve merkezlerle işbirliği yapmak üzere bilimsel çalışma gruplarını kurmak da etkili yöntemlerden biri olduğunu belirterek şöyle devam etti:
cihatçı grupların çeşitli bölgelerde hizmet sunmaları bir başka etkili çözüm yoludur ve her ne kadar takviye edilir ve güdümlü hale getirilirse, gençlerin bu alanda rol ifa etmelerine katkı sağlayabilir.

Sui istifadeler, kaçakçılık ve benzeri konularla ilgili doğru bilgilendirme bağlamında “Halkçı enformasyon faaliyetleri” ve “çeşitli sınıfların sosyal meseleleri ile ilgilenmek”, Ayetullah Hamanei’nin gençlerin ülkenin genel hareketine giriş yapmaları ve etkili olmaları için diğer bazı yöntemlerdi.

Ayetullah Hamanei şöyle ekledi:

Kuşkusuz tüm bu yollar ülkenin genel yönünden, yani İslami toplumu kurmak ve gelişmiş İslam medeniyetini inşa etmekten ilham alarak gerçekleştirilmelidir.

 

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei konuşmasının bu eksenini şöyle toparladı:

Bu faaliyetler kuşkusuz sorumlu gençlerin ülke yönetimine ayak basmaları ile sonuçlanır. Doğal olarak sorumlu ve Hizbullah gençler kelimenin gerçek anlamı ile ülkenin üst düzey yöneticileri arasına girdiklerinde, ülkenin genel hareketi daha da ivme kazanır.

Ayetullah Hamanei önemli bir noktaya temas ederek şöyle devam etti:

Ancak gençlerin ülkenin genel hareketine girmeleri ve etkili olmaları için yürütülen faaliyetler genç toplulukların bilimsel faaliyetlerine ve çalışmalarına zarar vermemeli, bilakis gençler her iki işi birlikte yürütmelidir. Zira her genç hem bilimsel alanda öncü olabilir, hem öğrenci teşekküllerinde veya cihatçı gruplarda veya dergilerde faaliyet yürütebilir.

Ayetullah Hamanei öğrenci dergileri hakkında da şöyle dedi: Bu tür dergilerde faaliyet yürütenler kurdukları teşekküllerle öğrencilik döneminden sonra da basın alanında faaliyetlerini sürdürerek etkili olabilir.

 

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei gençlerin ve öğrenci teşekküllerinin faaliyetlere ve etkili olmaya davet edilmeyi beklemelerine işaret ederek şu vurguyu yaptı:

Öğrenci teşekkülleri kimseden davet beklememeli. Herkes ve her teşekkül hangi alanda yeteneği varsa, kendiliğinden ve tabi aktif ve disiplinli düşünceleri ile meydana ayak basmalı ve sorunlara bakmaksızın etkili olmaya çalışmalıdır.

 

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei düşmanların yumuşak kumpaslarının etkisiz hale getirilmesi, gençlerin ve öğrenci teşekküllerinin sözü edilen çözüm yollarını uygulamalarının sonucu olduğunu belirterek şöyle dedi:

Düşman genç kuşağı felç etmek için onları şehvet, uyuşturucu madde bağımlılığı ve sanal ortamda bazı beyhude faaliyetlerle uğraştırarak umutsuzluğa sürüklemeye çalışıyor. Ancak gençlerimizin ve öğrenci teşekküllerimizin neşeli ve umut verici faaliyetleri sayesinde bu komplo da boşa çıkarılacaktır.

Ülkemizde umut verici etkenlerin sayısı, hüsrana sürükleyen etkenlere kıyasla çok daha fazla olduğunu belirten Ayetullah Hamanei, gençlerin görüşmenin başında gündeme getirdikleri bazı konulara işaretle şu tavsiyede bulundu:

Eğer yetkililerde veya devlet kurumlarında yüz kadar sorun ve sakınca görüyorsanız, asla umutsuzluğa kapılmayın ve Allah tealaya tevekkül ederek sorunlarla mücadele edin ve ülkenin gelecekteki aydın ufkunu hayata geçirin. Siz gençler emin olun ki beşeriyet düşmanları, yani sapkın ABD medeniyeti ve siyonist rejim İsrail’in zevaline şahit olacaksınız.

 

Görüşmenin başında öğrenci teşekkülleri temsilcilerinden oluşan 11 temsilci iki saat süren konuşmalarında öğrencilerin görüşlerini ve kaygılarını beyan ettiler. Bu temsilciler ve bağlık bulundukları teşekküller ise şöyle:

Baylar:

 • Muhammed Mehdi Eminpur, Öğrencilerin İslami Camia Birliği Genel Sekreteri,
 • Emin Şerifi, Cihatçı Gruplar ve Öğrenci Heyetleri temsilcisi,
 • Taha Beyat, Sağlık Bakanlığı Öğrencileri Bilimsel Dernekleri temsilcisi,
 • Rıza Bastani, Hukuk Öğrencisi ve Seçkin Öğrencilerin Bilimsel Vakfı temsilcisi,
 • Said Şabanian, Üniversitelerin Kültürel Merkezleri temsilcisi,
 • Alirıza Şerifi, Gönüllü Seferber Öğrencileri temsilcisi,
 • Muhammed Hüseyin Saburi, Adalattalep Öğrenci Hareketi Birliği Sekreteri,
 • Rıza Peyvendi, Öğrenci Dergileri temsilcisi,
 • Peyam Muradi, Bağımsız Öğrenciler İslami Dernekleri Birliği Sekreteri,

Bayanlar:

 • Nergis Hüseyni, Tahkimi Vahdet Bürosu temsilcisi,
 • Merziye Afşarnia, İslami Azad Üniversitesi Öğrenci Teşekkülleri temsilcisi.

 

Öğrencilerin ve öğrenci teşekkülleri temsilcilerinin konuşmalarında gündeme getirdikleri en önemli konuların satır başlıkları ise şöyle:

 • Yetkililerin iç kapasitelerden yeteri kadar yararlanmamalarına yönelik eleştiri,
 • Seçim sistemini halkın katılım duygusunu takviye etmek ve seçimlerde ağır bedel ödemek gibi zararları önlemek üzere ıslah etmek,
 • Yetkililerin çocuklarının eşraflık ve lüks düşkünlüğüne yönelik eleştiri,
 • İnkılapçı kadınların ve kızların sosyal kimliklerinin yeniden tanımlanma ve bu kesimin sosyal kapasitelerinden yararlanmak üzere plan yapma zarureti,
 • Milli eğitim ve yüksek eğitim bakanlıkları arasında ayrımcılık yapılmasına yönelik eleştiri,
 • Üniversitelerde inkılapçı hareketlere destek zarureti,
 • Bazı okullarda 2030 belgesinin gizlice uygulanmasına yönelik eleştiri,
 • Bu alanda yetenekli gençlerden yararlanma ve araştırma yapılmasının önemine vurgu,
 • İnkılap yüksek konseyi oturumlarının düzenlenmemesine yönelik eleştiri,
 • Sağlık eksenli yaşam tarzı doğrultusunda gençlerin kapasitelerinden yararlanılması,
 • Yetkililerin üniversitelere gelmemelerine yönelik eleştiri,
 • Üniversitelerde konu eksenli bakışın zarureti ve tüm kesimlerin sorunları tespit edilerek çözüm üretilmesine vurgu,
 • Üniversite yetkililerinin kültürel faaliyetlere yeterli bütçe tahsis etmemelerine yönelik eleştiri,
 • Yargı erkinde yapısal sorunların tespiti için geniş kapsamlı araştırma planı hazırlanma zarureti,
 • Yargıda şeffaflık ve fesadı önlemek üzere mahkemelerin aleni düzenlenmesine vurgu,
 • İslami Azad üniversitesinde öğrencilerin kayıt harcının ağırlığının gözetilmesi ve bu üniversitenin çok yönlü denetlenmesi ve mümin ve inkılapçı yöneticilerden yararlanması,
 • Yetkililerin halkın geçim ve iktisadi sorunlarına çözüm üretmeleri,
 • Milli üretime zarar veren ve iktisadi çatlakları ve eşitsizlikleri derinleştiren özelleştirme sürecine yönelik eleştiri,
 • Kültürel diploması sisteminin düzeltilme zarureti ve bu alanda muhafazakar tutuma yönelik eleştiri,
 • Dış politika alanında nizamdan gerçek dışı imaj yaratan pasif eğilimlere yönelik eleştiri,
 • Bazı çevrelerin Amerika ile müzakere etme önerilerinin reddedilmesine vurgu,
 • Öğretmenler, işçiler ve hemşirelerin taleplerine olumsuz biçimde tepki verilmesine yönelik eleştiri,
 • Bazı yetkililerin çocukları ve siyasi partilere ve çetelere bağlı fırsatçı gençlerin yönetimi gençleştirme bahanesi ile hızla yükselmesine yönelik eleştiri,
 • Bazı icraatın şeffaf olmamasına yönelik eleştiri ve liderlik kurumu yetkililerinin bu konulara açıklık getirme zarureti,
 • Toplumu ABD’nin kararlarına karşı şartlandırmaktan kaçınmaya vurgu,
 • Öğrenci dergilerine karşı tutum ve bu dergileri yargılamak ve kişisel zevklere göre hareket edilmesine yönelik eleştiri,
 • Petrol bakanlığının yaptırım şartlarında icraatı ve bütçenin petrole bağımlılığına yönelik eleştiri,
 • Milli para biriminin değer kaybı ve halkın alım gücünün düşmesi ve hükümetin milyarlarca doları özel bir kesimine sunmasına yönelik eleştiri,
 • Siyasi grupların sorumluluk üstlenmekten kaçınmaları ve başkalarını sorumlu tutmaya çalışmalarına yönelik eleştiri,
 • Bercam nükleer anlaşması yüzünden fırsatların kaybedilmesi ve siyasi ilişkileri bu anlaşmaya endekslemeye yönelik eleştiri.

 

 

Etiketler

Görüşler