Haziran 06, 2019 14:29 Europe/Istanbul
  • İslam İnkılabı Rehberi:Nerede direndiysek, ilerledik; nerede teslim olduysak, darbe yedik

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei Salı günü İmam Humeyni -ks- külliyesinde toplanan ve İran İslam Cumhuriyeti nizamının büyük kurucusunu rahmetle anan halk kitlesine hitaben yaptığı konuşmada önemli beyanatta bulundu.

Ayetullah Hamanei konuşmasının başında rahmetli İmam Humeyni’nin emsalsiz cazibesinin sürmesinin sırrını, İmam’ın Allah vergisi kişiliği ve özelliklerinin koordinatları olduğunu belirtti.

İmam Humeyni’nin -ks- İran milleti ve yetkililere en büyük dersi olarak “direniş yolu ve mantığı” olduğunu belirten Ayetullah Hamanei şöyle dedi:

Bu düşünce ve cazibeli yol her geçen gün daha fazla milletleri kendine çekiyor ve İran milleti ve nizam yetkilileri bu ilahi aydın yolu tüm iktisadi, siyasi, askeri, sosyal ve kültürel boyutlarda caydırıcılık noktasına ulaşıncaya dek devam edecektir.

 

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei İmam Humeyni’nin -ks- şaşırtıcı cazibesinin mısdaklarını ve sırlarını şöyle beyan etti:

Sevgili İmam’ın aramızdan ayrılması üzerinden geçen otuz yılda ve milletin ve sevgili ebedi azizi tarihi ve muhteşem biçimde son yolculuğuna uğurladığımız günden beri gerçek şu ki, sevgili İmam’ın cazibesi azalmadığı gibi, daha da arttı.

Ayetullah Hamanei halkın Ruhullah’ın melekuti vefatının otuzuncu yıldönümünde muhteşem katılımı ve yine dünya Kudüs günü yürüyüşüne coşkulu katılımı rahmetli İmam’ın cazibesinin sürekliliğinin bariz işareti olduğunu belirterek şöyle devam etti:

Dünya Kudüs günü yürüyüşleri ve özel etkinlikleri 100 ülkede düzenlendi ve İmam’ın bu uluslararası günü belirlemesinin üzerinden 40 yıl geçtiği bir sırada cazibesi halâ milletleri harekete geçirdiğini ortaya koymuştur.

 

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei Amerikalı yetkililerin habis çabaları ve yine bazı hain Arap liderlerin Filistin davasını unutturmak için onlara eşlik etmesine işaretle şöyle buyurdu:

Hal böyleyken dünyanın yüzü aşkın ülkesinde halk kitleleri İmam’ın ebedi nüfuzu gölgesinde şerefli Kudüs’ü ve Filistin mazlumlarını savunuyor ve bir kez daha dünyada İmam Humeyni’nin -ks- coşturan cazibesi ile boy ölçüşemediğini ortaya koyuyor.

İran milletine bu yıl ülke genelinde düzenlenen Kudüs günü yürüyüşlerine coşkulu ve onurlu katılımlar için teşekkür eden Ayetullah Hamanei, İran milleti böylece ve hakikaten İmam’ın tavsiyelerini gözardı etmediğini ve etmeyeceğini ortaya koyduğunu vurguladı.

 

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei rahmetli İmam Humeyni’nin emsalsiz cazibesinin sürmesinin sırrını, İmam’ın Allah vergisi kişiliği ve özelliklerinin koordinatları olduğunu belirterek, tarih boyunca bu düzeyde özelliklerin seyrek sayıda insanda bir arada görüldüğünü ifade etti.

Ayetullah Hamanei, şecaat, hikmet, tedbir, takva, Allah’a gönül vermek, zulüm karşıtı olmak, mazlumları desteklemek ve savunmak, halka karşı söz ve amelde samimi olmak ve Allah yolunda daimi cihat etmek, İmam Humeyni’nin -ks- bariz özellikleri olduğunu belirterek şöyle ekledi:

Bu özellikler salih amelin tecellisidir ve kimde toplanırsa, Allah teala Kur'an'ı Kerim’de buyurduğu üzere onun sevgisi kalplere yerleştirir.

Ayetullah Hamanei şöyle devam etti:

Dolasıyla Arş’a çıkan o sevgili insana karşı halkın sevgisi dayatılmış veya telkin edilmiş veya propaganda türünden bir sevgi değil, ilahi sevgidir ve Allah’ın işidir.

 

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei konuşmasının devamında İmam Humeyni’nin -ks- en bariz ve en temel özelliklerinden biri olan engellere ve sorunlara karşı direniş özelliğine temas ederek şöyle buyurdu:

Bu özellikler İmam’ı hayatı boyunca ve ayrıca tarih boyunca bir ekol, bir düşünce, bir yol olarak gündeme getirmiştir.

Ayetullah Hamanei İmam Humeyni’nin -ks- tağut döneminde yılmaz ve umutlu mücadelesi ve ayrıca bu mücadele ve direniş yolunu İslam inkılabı zafere kavuştuktan sonra da tüm engellere ve sorunlara ve düşmanlıklara karşı sürdürdüğünü hatırlattı. Ayetullah Hamanei Kur'an'ı Kerim ayetlerine istinat ederek şöyle dedi:

İmam -ks- hakikaten Kur'an'ı Kerim’in birçok ayetini de bu direnişi ile mana etti.

 

Düşmanların her türlü tehdidi ve kandırma girişimi rahmetli İmam Humeyni’yi -ks- hiç etkileyemediğini belirten İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei şöyle ekledi:

Düşman türlü yöntemlere başvurarak İmam’ın hesap sistemini aksatmaya ve onu direniş yolundan vazgeçirmeye çalışıyordu, ancak o büyük insan İslam dininin öğretilerine dayanarak bu çabalardan zerre kadar etkilenmiyordu.

Ayetullah Hamanei direniş anlamını da şöyle beyan etti:

Direniş demek, doğru yolu seçmek demektir; bu yolda hareket etmenin başlangıcı, engeller ve sorunlarla mücadele etmek ve devamı da hak yolunu vazgeçmeden ve durmadan sürdürmektir.

Ayetullah Hamanei şöyle devam etti: Kuşkusuz her yolda bazı engeller var olabilir, ancak direniş yolunu seçenler ya bu engelleri aşar, ya da akılcı yöntemlerle onları bertaraf ederek yoluna devam eder.

 

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei İmam Humeyni’nin -ks- yolunu Allah’ın dininin Müslüman camiaya ve halkın yaşamına hakimiyeti şeklinde tanımlayarak şöyle dedi:

O büyük insan İran İslam Cumhuriyeti nizamını kurduktan sonra bu yolda ne kimseye zulmedeceklerini ne de zulme boyun eğeceklerini ilan etti. Bu söz, dinden ve Kur'an'ı Kerim’den alıntıdır ve zalime karşı direnmek ve mazlumu savunmaktan ibarettir, nitekim alemin akıllı insanları ve her aklı selim de bunu doğrulamaktadır.

Müstekbir ve sömürücü devletlerin İmam Humeyni’nin -ks- bu stratejik şiarından rahatsızlık duymaları doğal ve kesin olduğunu kaydeden Ayetullah Hamanei şöyle ekledi:

Alemin zalimleri, saldırganları ve haraç kesenleri için zulme karşı direnen ve mazlumu savunan bir hükümet düzeninin kurulması çok ağır geldi ve bu yüzden ta ilk günden namertçe düşmanlık etmeye başladılar ve bu düşmanlık günümüze dek devam ediyor.

 

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei “direniş düşüncesinin temelini atmak”, “bu yolda iktidarla ve akıllı bir şekilde ilerlemek” ve “ hedefi şaşırmamak”, İmam Humeyni’nin -ks- İran milleti ve yetkililere verdiği büyük dersler ve yadigarlar olduğunu belirterek, izzete vesile olan bu yol İran sınırlarını da aşarak tüm dünyaya yayıldığını vurguladı.

Milletlerin İmam Humeyni’nin -ks- yolunu, yani direniş yolunu olumlu karşılamalarının sebebi bu yolun zati cazibesinden ibaret olduğunu kaydeden Ayetullah Hamanei şöyle ekledi:

Bu süreçte İran İslam Cumhuriyeti nizamını başka milletlere hiç bir dayatmada bulunmadı, nitekim bu yıl dünya Kudüs günü yürüyüşleri ve özel etkinlikleri de yüzü aşkın ülkede milletlerin kendi inisiyatifleri ile gerçekleşti.

 

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei konuşmasının devamında “direniş” sözcüğü Batı Asya bölgesinde yaşayan tüm milletlerin kabul ettiği ortak sözcüğü olduğunu belirterek şöyle dedi:

Gerçi bazıları halâ bu meydana ayak basmaya cesaret edemiyor, ama birçokları da bu meydanda mücadele veriyor.

Ayetullah Hamanei bugün direniş cephesi her zamankinden daha güçlü olduğunu belirterek, Amerikalıların Lübnan, Irak, Suriye ve Filistin gibi ülkelerde bozguna uğramaları direniş cephesinin iktidarını ortaya koyduğunu beyan etti.

İran milletinin aralıksız direniş ve İslam cumhuriyetinin ilerlemesi başka milletlerini direnişe teşvik ettiğini belirten Ayetullah Hamanei, bu gerçeği birçok uluslararası kanaat önderi ve hatta bazı Amerikalı uzmanlar bile itiraf ettiklerini kaydetti.

 

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei İran milletinin direnişi ve İslami nizamın engellerin üstesinden gelmesi, Amerikalı yetkililerin düşmanlık gütmelerinin en önemli sebeplerinden biri olduğunu belirterek şöyle buyurdu:

Amerikalı yetkililer İran milleti onların zorbalıkları karşısında ellerini havaya kaldırmasını ve teslim olmasını istiyor, ancak bu millet zillete boyun eğmediğinden müstekbir güçler düşmanlıklarını sürdürüyorlar.

İmam Humeyni’nin -ks- direniş yolunu ve düşüncesini seçme kararı mantıklı, akılcı, ilmi ve dini dayanağı olan bir karar olduğuna vurgu yapan Ayetullah Hamanei, İmam’ın direniş düşüncesinin taşıdığı mantığı şöyle açıkladı:

Direniş mantığının parçalarından biri, her milletin şerefi, kimliği ve insaniyetidir. Bunlar ne zaman tehditlere ve zorbalıklara ve dayatmalara maruz kalacak olursa, millet ona karşı direnir.

 

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei “düşmanların direnişe karşı geri adım” atmaları da İmam Humeyni’nin -ks- direniş mantığı ve düşüncesinin bir başka parçası olduğunu belirterek şöyle dedi:

Düşmana karşı direnmek onun ilerlemesine yol açar, ancak düşmanın aşırı talepleri ve haraç kesmeye çalışmasına karşı direniş sergilendiği takdirde ilerlemesi duracaktır. Dolaysıyla bu açıdan bakıldığında da direniş daha sarfeli olur. Nitekim İran İslam Cumhuriyeti nizamının son kırk yılda deneyimleri de bunu doğrulamaktadır. Zira nerede direndiysek başarılı olduk ve ilerledik ve nerede karşı tarafın isteğine göre hareket ettiysek, darbe yedik.

 

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei direniş mantığının üçüncü parçasını şöyle beyan etti:

Direnişin bedeli vardır, fakat teslim olmanın bedeli, direnişin bedelinden daha ağırdır.

Ayetullah Hamanei zorbalara karşı direniş bedelinin yüksekliğine bir örnek olarak Pehlevi rejimine işaret etti ve bu rejim Amerika karşısında geri adım atmasına rağmen aşağılandığını beyan etti.

Ayetullah Hamanei şöyle devam etti:

Suud rejimi bir başka örnektir, öyle ki hem dolar veriyor, hem Amerika’nın isteği doğrultusunda tavır koyuyor, ama aynı zamanda hakarete uğruyor ve kendisine süt veren inek, dedirtiyor.

 

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei dinî ilkeler ve Kur'an'ı Kerim ayetleri de İmam Humeyni’nin -ks- direniş düşüncesinin mantığının bir başka parçası olduğunu belirterek şöyle dedi:

Kur'an'ı Kerim’de birçok ayet hak ve direniş cephesine zafer vadediyor ve hak cephesi bedel ödeyebileceğini, ama asla yenilmeyeceğini vurguluyor.

Ayetullah Hamanei ayrıca zorba güçlere karşı direnişin mümkün olduğu konusuna temas ederek bu konu da İmam Humeyni’nin -ks- direniş düşüncesinin mantığının bir parçası olduğunu vurguladı. Ayetullah Hamanei şöyle ekledi:

Sevgili İmam “ faydası yok” veya “yapamayız” gibi yanlış düşüncenin aksine dünyanın zorba ve ensesi kalın güçlerine karşı direnmenin mümkün olduğunu beliriyordu ve bu ilkeden hareketle İslami hareket sırasında ve ayrıca İslam inkılabının zaferinden sonra da baskılara karşı direndi.

 

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei bazı insanların aydınlık taslayarak direniş ve mücadelenin faydasız olduğunu söylemeleri büyük yanlış olduğunu belirterek şöyle dedi:

Bu tür bir yaklaşım hesap hatalarından kaynaklanır, nitekim her konuda hesap hatası, o konuyu etkileyen etkenlerin tanımamakla ilgilidir.

Ayetullah Hamanei şöyle devam etti:

Alemin zorbalarına karşı direniş zarureti konusunda hesap hatasına düşmemek için Amerikan istikbar cephesi ve ilgili hakikatleri ve gerçekleri hakkında iyi bilgili olmalı ve yine kendi kapasitelerimiz ve yeteneklerimiz ve gerçeklerimiz hakkında doğru tanıma sahip olmalıyız.

 

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei İran İslam Cumhuriyeti nizamının kapasitelerinden ve imkanlarından biri İmam Humeyni -ks- düşüncesi temelinde direniş gücü olduğunu belirterek şöyle buyurdu:

Uluslararası siyasi edebiyatta bu konudan “İmam Humeyni -ks- yöntemi ile direniş” şeklinde söz ediliyor ve hatta bazı Batılı seçkin politikacılar ve düşünürler bu konuda makaleler yazdılar ve ona “Humeyni direniş doktrini” adını verdiler ve bu direniş doktrini Batı ve ABD sultasının ana damarlarını hedef aldığını belirttiler.

İran İslam Cumhuriyeti nizamının ayakta kalmasının sırrı direniş çizgisi ve iç kapasiteleri harekete geçirme çizgisi olduğunu belirterek şöyle ekledi:

Direniş cephesini doğru değerlendirmek, bu cephenin günümüzde bölgede ve hatta bölgenin ötesinde en güçlü konumda olduğunu gösteriyor ve bu gerçeği hesaplarda göz önünde bulundurmak gerekiyor.

 

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei karşı cepheyi doğru okumak ve gerçeklerini idrak etmek hesap hatasına düşmemek için zaruri olduğunu belirterek şöyle dedi:

Bazı Amerikalı düşünürler ve uzmanlar bu ülkenin siyasi, iktisadi ve sosyal durumunu anlatmak için yavaşça çöküş tabirini kullanıyor.

Amerikan ekonomisinin çöküşünü ve küresel ekonomi üzerindeki tesirini ortaya koyan resmi verilere temas eden Ayetullah Hamanei şöyle devam etti:

Amerika’nın 300 milyon nüfusunun kaderini fikri, ruhi, psikolojik ve ahlaki açıdan durumu hakkında ciddi kuşkular olan birinin eline emanet etmek, Amerika’nın siyasi ve ahlaki çöküşünün aşikar işaretidir.

 

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei Amerika devletinin ahlaki çöküşünün bir başka işaretini, bu devletin işgal altındaki Filistin topraklarında siyonist rejim İsrail’e destek vermesi ve yine bir kaç devletin Yemen’de işledikleri cinayetlere ve katliamlara destek vermesi şeklinde beyan ederek şöyle devam etti:

Sosyal alanda da Amerika yüksek cinayet oranı, açlık, uyuşturucu bağımlılığı ve şiddet uygulamaları gibi birçok sorunla karşı karşıyadır. Bu şartlarda Amerika Başkanı zahirde İran milletine yürek yakıyor ve saadet dileğinde bulunuyor. Oysa ona, eğer yapabiliyorsanız kendi sorunlarınızı halledin, demeliyiz.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei şöyle ekledi:

Tüm bunlar İran milletine kafa tutan bir devletin sosyal, siyasi ve iktisadi gerçeklerinin küçük bir bölümüdür.

 

Düşman cephesinin gerçeklerini bilmenin yanında kendi yeteneklerimizi ve gerçeklerimizi de en iyi biçimde tanımak gerektiğini belirten İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei şöyle dedi:

Gerçi bizim de iktisadi sorunlarımız vardır ve yetkililerimiz de güçleri yettiği kadar bu sorunların çözümü peşindedir, fakat önemli olan şu ki iktisadi sorunlara rağmen çıkmazımız yoktur. Ülke sorunlarının her biri belli sebepleri vardır, ancak onların aksine, biz sürekli ilerleyen konumdayız.hhh

Ayetullah Hamanei milletin artan basireti ülkenin ilerlemeleri arasında en belirgin özellik olduğunu belirterek şöyle dedi:

Eğer İran milleti coşkulu ve basiretli olmasaydı, boy göstermesi gereken alanlarda bulunamazdı.

 

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei İran halkının 22 Behmen 1397 zafer yürüyüşüne katılımı da bu milletin bilinç, basiret, himmet, hazırlık, direniş ve güçlü iradesini yansıttığını belirterek şöyle devam etti:

İran milletinin direnişi ülkenin en büyük yönüdür ve rahmetli İmam’ın direniş mantığı ile halâ meydanlarda bulunduğunu gösteriyor.

Ayetullah Hamanei direnişin amacını düşmanları çeşitli iktisadi, sosyal, siyasi ve askeri alanlarda caydırıcı olma şeklinde beyan ederek, bu konuda düşmanı tüm alanlarda taarruzda bulunmaktan vazgeçirecek ve hüsrana uğratacak noktaya gelmek gerektiğini vurguladı.

Ayetullah Hamanei şöyle devam etti:

Bugün askeri alanda büyük ölçüde caydırıcı güce kavuştuk, nitekim düşmanların savunma ve füze meselelerimizin üzerinde ısrarla durmalarının sebebi, İran milletini caydırıcı gücünden mahrum bırakmak içindir, gerçi hiç bir zaman bu hedeflerine ulaşamayacakları kesindir.

 

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei konuşmasının devamında İran İslam Cumhuriyeti nizamının başarılı hareketini sürdürebilmesi için bir kaç şartı beyan ederek şöyle dedi:

Düşmanlar ve sorunlarla yüzleşmeler korku ile değil, cesaretle olmalı, hüsranla değil, umutla olmalı, pasif değil aktif olmalı, yüzeysel ve heyecanla değil akılcılık ve düşünceli olmakla beraber olmalı.

Düşmanların direniş düşüncesini zayıflatmaya yönelik entrikaları, Ayetullah Hamanei’nin üzerinde durduğu bir başka şarttı. Ayetullah Hamanei direniş düşüncesi bir milletin en büyük silahı olduğunu ve düşman vesvese etmek, kuşku yaratmak ve direnişin faydasızlığını telkin etmekle bu silahi İran milletinin elinden alacağını, dolaysıyla direniş düşüncesini düşman entrikalarından korumak gerektiğini kaydetti.

 

Düşmanların bu yönde türlü entrikaları söz konusu olduğunu belirten Ayetullah Hamanei şöyle dedi:

Düşman bazen tehdit ediyor, bazen rüşvet teklif ediyor, hani şu Amerika’nın muhterem uyanık başkanının İran şimdiki liderleri ile büyük ilerlemeler yapabilir, dediği gibi. Yani şöyle demek istiyor: Ey İran’ın şimdiki liderleri, biz sizi devirmek istemiyoruz, sizi kabullenmeye hazırız, bu yüzden rahatsız olmayın.

Ayetullah Hamanei Amerikalıların bu hareketini siyasi uyanıklık tabir ederek şöyle ekledi:

Gerçi bu doğrudur ki eğer İran’ın şimdiki liderleri ve yetkilileri himmet eder ve çaba harcar ve gece gündüz demeden çalışır ve gönülleri ve dilleri bir olursa ve mevcut imkanları da uygun biçimde değerlendirirse kuşkusuz daha fazla ilerleriz. Ancak ilerlemenin şartı, Amerikalı yetkililerin bize yanaşmamalarıdır.

 

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei şöyle devam etti:

ABD başkanının siyasi uyanıklılığı İslam Cumhuriyeti yetkililerini ve milleti kandıramaz. Amerikalıların bize yaklaşmalarına müsaade etmemeliyiz. Onların adım, şom adımdır. Onlar nereye ayak bastılarsa savaş, kardeş kavgası, fitne, sömürü, aşağılanma gibi durumlar yaşanmıştır. Ancak İran milleti sahnededir ve bu varlık devam etmelidir, zira halkın dünya Kudüs günü gibi etkinliklere katılması, düşmanların hesabını altüst eder.

 

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei ayrıca ülke yetkililerine ülkenin esas meselesi, yani ekonomi üzerinde odaklanmalarını tavsiye ederek şöyle buyurdu.

İnkılaptan önce esas mesele tağut rejimi ile mücadeleydi. İslam inkılabının zaferinden sonra esas mesele bir dönem nizamı pekiştirmek ve bir başka dönem Saddam’ın dayattığı savaştı. O sırada tüm ülke savaş üzerinde odaklandı ve zafer elde edildi. Bugün yine herkes esas mesele olan ekonomi üzerinde odaklanmalıdır. Kültürel ve güvenlik meseleleri de çok önemlidir. Ancak iktisadi meseleler ve geçim meselesi en önceliklidir ve kültürel ve güvenlik meselelerini de etkiler.

İktisadi alanda bazı konuların ayrı bir önemi olduğunu belirten Ayetullah Hamanei şöyle ekledi:

Üretimi geliştirmek, milli para birimini güçlendirmek, istihdam alanlarını genişletmek, petrol ekonomisi ve bütçesinden kurtulmak, hükümetin ekonomi alanına müdahalesini yönlendirme ve gözetime çevirmek, yolsuzluk yapanların elini ekonominin üzerinden kesmek, iktisadi teröristler ve kaçakçılarla mücadele etmek, yetkililerin hep birlikte üzerinde durmaları ve marjinal konularla ilgilenmekten el çekmeleri gereken konulardır.

Ayetullah Hamanei ayrıca milli dayanışmayı takviye etmek ve siyasi kanatların arasındaki sürtüşmeleri bir kenara bırakmak da önemli konular olduğunu belirterek bir başka önemli mesele de Allah teala ile kalbi irtibatı korumak olduğunu ifade etti.

 

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei bu yıl çok iyi bir Ramazan ayını geride bıraktıklarını, dua ve zikir ve münacat meclisleri çok coşkulu geçtiğini belirterek şöyle dedi:

Bu tür tevessüller ve dualar ve yalvarışlar ilahi hidayet ve rahmet için zemin oluşturur ve gençlerin pak kalplerini nurani hale getirir. Bu yüzden bu günlerin kıymetini bilin ve bu yolu sürdürün.

 

Etiketler

Görüşler