Haziran 27, 2019 16:29 Europe/Istanbul
  • Ayetullah Hamanei'nin Yargı Kurumu Başkanı ve yetkilileri ile görüşmesi

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei Yargı erki Başkanı, yetkilileri ve bazı yargıçları ile görüşmesinde Amerika yönetiminin müzakere önerisi İran milletinin iktidar etkenlerini ve silahlarını elinden almaya yönelik bir kandırma girişimi olduğunu belirtti.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei Çarşamba günü sabah saatlerinde Yargı erki Başkanı, yetkilileri ve bazı yargıçları ile görüşmesinde adaleti yargı kurumunun temel ekseni niteledi ve yargı erki başkanının bu kurumda değişim yapmak üzere çok iyi bir program hazırlamasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu programın belirlenen takvime göre ve yenilikçi yöntemlere dayanan cesur bir şekilde uygulanması tamamen zaruri olduğunu belirtti.

Ayetullah Hamanei İran milletinin kırk yıl boyunca küresel zirvelere karşı direnişini takdirle karşıladığını belirterek şöyle dedi:

Muktedir ve mazlum İran milleti dünyanın en şer hükümeti yani Amerika’nın baskıları, iftiraları ve hakaretleri karşısında hedeflerinden vazgeçmeyecek ve inkılap ve İmam’ın izzet, refah, gelişme ve onura kavuşma yoluna devam edecektir.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei konuşmasında yargı erki haftasını kutladı ve İslami nizamın yargı kurumunun temelini atan mazlum şehit Ayetullah Beheşti’nin kişiliğini takdir ederek şöyle dedi:

Şehit Beheşti fikir ve irade sahibi, güçlü, disiplinli, iş ehli, neşeli ve gerçek anlamda büyük bir nimetti.

Yargı kurumunun önemi esas görevi olan adaleti inşa etmesine dayalı olduğunu belirten Ayetullah Hamanei şöyle ekledi:

İran İslam Cumhuriyeti nizamında yargı erki yeni bir fidan misali günden güne büyüdü ve çeşitli evrelerle ilerlemeler kaydetti ve yeni dönemde de eski dönemlere kıyasla daha yeni ilerlemeleri kaydetmesi ve yeni kazanımlar elde etmesi gerekir.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei yeni dönemde yargı erkinin en önemli görevi İslam, Kur'an'ı Kerim ve anayasa ilkeleri çerçevesinde değişim yaratmaktan ibaret olduğunu belirterek şöyle devam etti:

Değişim yapmak için planlama, zamanlama, işin yüzde elli kadarıdır ve geriye kalan yüzde elli de hareket etmeye, uygulamaya ve amel etmeye bağlıdır.

Yeni dönemde yargı erkinde değişimin gerçekleşmesini umduğunu kaydeden Ayetullah Hamanei şöyle ekledi:

Değişim için hazırlanan belgenin uygulanması hiç gecikmeden başlamalıdır.

 

Konuşmasının devamında yargı erkinin anayasada geniş görevleri ve önemli konumu olduğunun altını çizen İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei şöyle devam etti:

Ekonomiden güvenliğe ve uluslararası alana kadar geniş bir kapsamı olan halkın haklarının ihya edilmesi, adaleti ve meşru özgürlüklerin yaygınlaştırılması, suçların önlenmesi, yasaların iyi biçimde uygulanmasının gözetilmesi, yargı erkinin önemli görevlerinden sayılır ve uygulanmaları için yeni yöntemlere ve güçlü insanlara ihtiyacı vardır.

Ayetullah Hamanei yargı kurumunun bir başka önemli görevi yargı kurumu içinde ve dışında fesatla sıkı bir şekilde mücadele etmekten ibaret olduğunu belirterek şöyle dedi:

Yargı kurumu içinde fesatla mücadele önceliklidir, zira yargı kurumunda bir tek kötü unsur, bu kurumun şerefli ve temiz ve emin yargıçlarının ülke genelinde sarf ettikleri emekleri zedeleyerek yıkıcı izler bırakabilir. Fesatla mücadele etmekle yükümlü olan ve kendisi fesada bulaşan birinin günahı kat kat fazla ve affedilmez bir durumdur. Dolaysıyla bu konuda çok sıkı durmak gerekir.

 

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei sanal ortam gibi uçsuz bucaksız bir ortamda yargı erkine yöneltilen iftiralara, karalamalara ve saldırılara işaret ederek şu vurguyu yaptı:

Tarih boyunca Emirülmümin Ali’yi -s-, yani adaletin mükemmel simgesini de adaletsizlikle suçladılar. Dolaysıyla bu tür provokasyonlar ve iftiralar faaliyetlerinizi, azim ve iradenizi olumsuz yönde etkilememelidir.

Kamuoyu nezdinde yargı erkinden müspet imaj yaratmanın önemine vurgu yapan Ayetullah Hamanei şu uyarıda bulundu:

Bu konuda çok dikkatli olmalı ve uyanık davranmanız gerekir, zira bazı hadiseler iyi bir yargı kurumunun özellikleri olan şeref, sadakat ve adalet gibi özellikleri halkın gözünde ters yüz gösterebilir.

 

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei kamuoyunu yargı erkinin zaruri özellikleri hakkında bilgilendirmenin önemine vurgu yaparak şöyle dedi:

Yargı erki halkın gözünde atamalar, aldığı kararlar, söz ve amelleri bakımından hikmetli davranmalı ve halk bu yargının çalışmalarını bilimsel ve uzmanlık temeline dayanan çalışmalar şeklinde algılamalıdır.

Yargının tüm süreçlerinde dinleyen kulak, sabır ve davanın her iki tarafını dinlemek ve ayrıca kesin tavırlı ve iktidarla davranmak, Ayetullah Hamanei’nin yargı erkinin kamuoyu gözünde imajını doğru ifade etmek için zaruri iki özellik olarak vurguladığı konulardı.

 

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei dosyalarda yargı sürecinin uzamasını da yargı kurumunun iktidarına darbe indiren bir durum olduğunu belirterek şöyle dedi:

Bir dosya mahkemelerde onlarca yıl sonra sonuçlanmıyorsa, bu durum halkın gözünde yargı kurumunun o dosyada acizliği ve şaşkınlığı şeklinde algılanır. Dolaysıyla dosyalar gerekli hızla sonuçlandırılmalı ve verilen kararlar uygulanmalıdır.

Ayetullah Hamanei doğru davranış, söz, uygulama ve propaganda, yargı kurumundan kamuoyunda uygun imaj yaratabilecek etkenler olduğunu belirterek, başta radyo televizyon kurumu olmak üzere tüm kurumlar bu konuda yargı kurumuna yardım etmeleri gerektiğini ifade etti.

Yargıda atamaların dikkatli bir şekilde gerçekleşmesinin önemine dikkat çeken İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei, Emirülmüminin Ali’nin -s- Malik Eşter’e yazdığı tarihî mektubunda yargı için en üstün insanları seçmesini tavsiye ettiğini belirterek şöyle ekledi:

Yargı kurumu yetkilileri ve yöneticileri bu tarihi mektubu mutlaka okumalı ve atamalarında ve seçimlerinde Emirülmüminin’in üzerinde durduğu kriterleri göz önünde bulundurmalı.

Ayetullah Hamanei’nin yargı yetkililerine bir başka tavsiyesi, yargı kurumunun görecede kuru süreçlerini yumuşatan iyi ahlak ve uygun yöntemleri uygulamaktı. Ayetullah Hamanei şöyle dedi:

Yargı sürecinin tüm merhalelerinde ve yargıya başvuran herkese sabırlı ve iyi davranın ve affetmeyi ve hoşgörüyü tevsiye edin. Bundan başka, ihtilafların çözümünde hekemiyete ve ihtilafların çözümü için kurulan konseyleri doğru kullanmaya önem verin.

 

Gündemdeki konulara da işaret eden İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei şöyle devam etti:

Son günlerde yabancı haber ajansları uzmanlardan naklen sürekli İran milletini baskı, tehdit ve yaptırımla dize getirmenin mümkün olmadığını itiraf ediyorlar. Gerçi bu gerçek sadece son aylarda yaşanan gelişmelerin sonucu olmadığını, bu durum İran milletinin kırk yıldır sergilediği direniş, izzet, azamet ve iktidarın sonucu olduğu belirtilmelidir.

İran milleti İslam inkılabını gerçekleştirerek zillet ve ezilen bir millet kalıbını kırmayı başardığının altını çizen Ayetullah Hamanei, son kırk yılda İranlı kimlik İslami özelliklerle birleşerek küresel zorbaların baskıları bu milletin ilerlemesi üzerinde etkilerini engellediğini kaydetti.

Ayetullah Hamanei ayrıca İran milletinin 22 Behmen zafer yıldönümü yürüyüşleri, dünya Kudüs günü yürüyüşleri ve çeşitli seçimlere katılımları bu milletin takdire şayan azim ve iradesini sergilediğini belirterek şöyle dedi:

Bu yılın sonlarına doğru yine seçimlerimiz vardır. Bence tüm kuşku uyandırma girişimlerine karşın millet bu seçimlere de büyük bir şevk ve istekle katılarak azametini bir kez daha ortaya koyacaktır.

 

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei konuşmasının devamında dünyanın en şer devleti, yani Amerika’nın İran milletine yönelik suçlamaları, saygısızlıkları ve hakaretlerine işaret ederek şöyle buyurdu:

Savaşların, tefrikaların, yağmaların ve milletleri ve ülkeleri talan etmenin baş etkeni olan dünyanın en menfur ve en habis devleti her gün şerefli İran milletine hakaret ediyor ve suçlamalarda bulunuyor, ancak İran milleti Amerika’nın bu çirkin hareketlerinden etkilenmez ve geri adım atmaz.

Amerika’nın yaptırımlarını İran milletine bariz zulüm niteleyen Ayetullah Hamanei şöyle ekledi:

Ancak mazlum ama aynı zamanda muktedir olan İran milleti ilahi fazl sayesinde eskisi gibi bir dağ misali dimdik ayakta duracak ve var gücü ile hareketini sürdürecek ve gözetlediği tüm hedeflerine ulaşacaktır.

 

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei İslami nizamın Amerika devletinin savaş, fitne, nüfuz girişimi, terörist eylemler ve diğer her türlü düşmanca komplosuna karşı zafer kazanması, yüce Allah’ın bu millete destek verdiğinin açık işareti olduğunu belirterek, İran milleti iktidarının önemli bir bölümünü ilahi desteklere derin inancından kazandığını vurguladı.

Amerika devletinin müzakere önerisini bir kandırmaca niteleyen Ayetullah Hamanei şöyle ekledi:

Düşman baskı ile hedefine ulaşamayınca İran milletini saf sanarak müzakere önerisinde bulunuyor ve İran milleti ilerlemesi gerektiğini söylüyor. Kuşkusuz İran milleti ilerleyecektir, fakat siz olmadan ve sizin bu millete yaklaşmadığınız takdirde ilerleyecektir.

 

Amerika ve İngiliz devletleri Pehlevi rejimi döneminde İran’da tüm işlerin başında yer aldıklarını hatırlatan İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei bu iki devlet o menhus dönemde İran milletinin geri kalmasına sebep olan devletler olduğunu ve bu yüzden şimdi de İran’a gelmeleri bu milletin geri kalması ve ilerlemesinin durdurulmasından başka hiç bir sonucu olamayacağını ifade etti.

Ayetullah Hamanei Amerika devletinin müzakere önerisi İran milletinin iktidarını ve silahını elinden almayı amaçladığını belirterek şöyle dedi:

Amerikalı yetkililer şimdi İran milletinin iktidar etkenlerinden panikleyerek öne adım atmaktan korkuyorlar ve bu yüzden müzakere bahanesi ile İran’ın silahını ve iktidarını elinden alarak bu milletin başına istedikleri her belayı nazil etmek istiyorlar. Eğer müzakerelerde onlarını sözünü kabul edecek olursak bu millet iflah olmaz ve eğer kabul etmezsek, aynı siyasi baskılar, siyasi propagandalar vesaire devam edecek.

 

Amerikalı yetkililerin insan haklarını baskı aracı olarak kullandıklarını hatırlatan İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei Amerikalı yetkililere hitaben şöyle dedi:

Sizler yaklaşık 300 masum yolcuyu gökte katlediyorsunuz, Suud rejimine yardım ederek Yemen’de her türlü cinayeti işliyorsunuz, bir de çıkıp insan haklarından dem vuruyorsunuz.

Ayetullah Hamanei konuşmasının sonunda bir kez daha İran milleti İslam, inkılap ve İmam Humeyni’nin -ks- belirlediği yolu izlemeye devam edeceğini ve en değerli hedefleri olan izzet, maddi refah, bilimde öncülük, sosyal huzur ve güvenliğe kavuşacağını vurguladı.

 

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei’nin konuşmasından önce yargı kurumu Başkanı Hüccetülislam Seyyid İbrahim Reisi bir rapor sundu.

Reisi raporunda şehit Ayetullah Beheşti’yi saygı ile andıklarını, yargı kurumunda geçmiş dönemlerde sarf edilen çabaların önemli olduğunu belirterek, yargı kurumunda değişim liderin, halkın ve yargı kurumu çalışanlarının isteği olduğunu belirtti.

Yargı erki Başkanı Reisi yargı kurumu değişim programını uygulamaya hazır olduğunu belirterek, yargıda suçlu nüfusu azaltmayı, yargıda açılan dosyaların sayısını azaltmayı, yargı süreci önündeki engelleri bertaraf etmeyi amaçladıklarını ifade etti.

Toplumun tüm katmanlarında umut yaratmak, değişimin gereklerinden biri olduğunu kaydeden Reisi, yargı kurumunu halkın sığınacağı güvenli bir kurum haline getirmeye çalıştıklarını vurguladı.

Reisi, yargı kurumunun görevi yasaların doğru uygulanması ve bu sürecin gözetilmesinden ibaret olduğunu, kurum olarak halkın haklarının takipçisi olacaklarını kaydetti.

Reisi ayrıca inkılabın ikinci adamı bildirisi çerçevesinde başta iktisadi fesat olmak üzere her türlü fesatla mücadelede kararlı olduklarını belirterek, bu konuda diğer kuvvetler ve hakimiyet kurumları ile işbirliği yapmayı ve adalete dayalı hükümler vererek halkın haklarına ve beytülmale el uzatanlara gerekli cezayı vermeyi kendilerine bir görev bildiklerini vurguladı.

 

Görüşler