Eylül 17, 2019 19:02 Europe/Istanbul
  • Ayetullah Hamanei: Amerika ile hiç bir düzeyde müzakere edilmeyecek

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei Amerika yönetiminin müzakere etmek istediğini ileri sürmesinin amacını, İran milletine uyguladığı azami baskı politikasının başarılı olduğunu ispat etme şeklinde ifade ederek, İran’da tüm yetkililer tek yürek Amerika ile hiç bir düzeyde müzakere edilmeyeceğine vurgu yaptıklarını belirtti.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei Salı günü İran milletinin son kırk yılda düşmanların komplolarına karşı derin ve takdire şayan uyanıklığına işaret ederek, ülke sorunlarının tek çaresi, halka ve gençlere güvenmek ve iç kapasiteleri ciddiye almaktan ibaret olduğunu belirtti.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei Amerika’nın azami baskı politikası İran milleti açısından beş para etmediğini, Amerika ile hiç bir düzeyde müzakere edilmeyeceğini vurguladı.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei, Amerikalı yetkililerin yeniden müzakere meselesini gündeme getirmelerine işaretle, Amerika’nın azami baskı politikası İran milleti açısından beş para etmediğini, İran İslam Cumhuriyeti nizamının tüm yetkilileri tek yürek Amerika ile hiç bir düzeyde müzakere edilmeyeceğini vurguladığını kaydetti.

Ayetullah Hamanei Amerikalı yetkililerin İran ile yeniden müzakere etmek istediklerini gündeme getirmelerine gösterdiği tepkide, müzakere meselesi Amerika’nın bir numarası olduğunu belirtti.

 

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei, dini ilimler merkezlerinin yeni eğitim yılının başladığı ilk dersinde yaptığı açıklamada, bu yıl Muharrem ayında İmam Hüseyin -s- için düzenlenen yas merasimleri geçmiş yıllara nazaran daha coşkulu bir şekilde düzenlendiğini belirterek şöyle buyurdu:

Bu anlamlı gerçek, halkın Ehl-i Beyt -s- fertleri ile bağları güçlü olduğunu gösteriyor, nitekim düşmanların İslami mukaddesata yönelik onca karalama propagandaları ve gençler için türlü eğlenceleri ve cazibeli etkinlikleri tedarik görmelerine rağmen Muharrem ayı gelince büyük bir çoğunluğu gençlerden oluşan muazzam bir halk kitlesi İmam Hüseyin -s- çadırına doğru harekete geçiyor ve büyük milletimizi o hazretin bayrağı altında yoluna devam ediyor.

 

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei daha sonra bazı önemli gündem maddelerine değinerek şöyle ekledi:

İran milleti düşmanların geniş çaplı propagandaları ve ülkemize ve mukaddesatımıza yönelik derin ve büyük düşmanlığı karşısında karar verme konumundadır. Gerçi arada bir ülkenin çeşitli köşelerinde kendini gösteren düşmanların gizli propagandalarına karşı çeşitli kurumlarımız uyanıktır, fakat önemli olan halkın rolüdür.

 

Ülkenin yönetimi halkın ve özellikle gençlerin elinde olduğunu belirten İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei şöyle dedi:

Halkın azim ve iradesi, kararlılığı, basiret ve imanı ülkeyi ideal noktaya taşıyabilir. Buna göre de sürekli ülkenin tüm kültürel, sosyal, iktisadi ve güvenlik alanlarındaki iç kapasitelerin ciddiye alınmasına vurgu yapıyoruz.

Ayetullah Hamanei ülkenin bilim ve teknoloji alanlarında ilerlemelerine ve ayrıca üretim sektöründen gelen iyi haberlere işaret ederek, bundan önce üretim alanında bazı gafletler ve müsamahakarlıkların söz konusu olduğunu, ancak şimdi ideal noktaya doğru iyi adımlar atıldığını ve inşaallah vatandaşlar bunun tesirlerini göreceklerini vurguladı.

 

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei çeşitli sorunların çözümü halkın elinde olduğunu belirterek şöyle ekledi: Ecnebilerin eline bakmamalıyız; falanca devlet veya falanca ülkeye umut bağlamamalıyız; başkaları ile oturup kalkmalara dayanmamalıyız. Gerçi bunun anlamı dünyadaki diğer devletlerle teamül kapılarını kapatmak değildir. Biz teamül ve diyalog ve muaşeret ehliyiz, fakat ülke işlerini buna endekslememek gerekir. elinizden geldiği kadar dünyanın imkanlarından yararlanın, fakat ilaç ülke içindedir ve sorunların çözümü de halkın elindedir.

 

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei, İran İslam Cumhuriyeti dünyada yeni bir yolu izlediğini ve yeni bir söylemi gündeme getirdiğini, ancak ecnebilerin ve Batı’nın çürük kapitalist düzeninin bu onurlu yolu olumlu karşılamaları imkansız olduğunu belirterek şöyle dedi:

Düşmanlar ellerinden geldiğince düşmanlık güttü ve gütmeye de devam edecektir, fakat ilahi yardım ve inayetle bu düşmanlıklar hiç bir yere varmadı ve varmayacak da ve İran milleti başta ABD olmak üzere tüm düşmanlarına karşı zafer kazanacaktır.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei Amerikalı yetkililerin İran ile yeniden müzakere etmek istediklerinin amacına işaret ederek, Amerikalı yetkililerin müzakere numaraları aslında kendi isteklerini dayatmak ve İran’a dayattıkları azami baskı politikasının işe yaradığını göstermek için olduğunu belirtti.

Amerikalı yetkililerin zaman zaman müzakere konusunda bile farklı ve çelişkili açıklama yaptıklarına işaret eden Ayetullah Hamanei, bunlar bazen önşartsız müzakere, bazen de 12 şartlı müzakereden dem vurduklarını, bu da onların perişan politikalarından kaynaklanmış olabileceğini, ya da karşı tarafın kafasını karıştırmaya yönelik olabileceğini, gerçi İran İslam Cumhuriyeti nizamı asla kafası karışmayacağını, zira yolu aydın olduğunu ve ne yaptıklarını bildiklerini ifade etti.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei Amerikalı yetkililerin müzakereden amacı adil bir çözüm bulmak olmadığını ve sırf kendi küstahça isteklerini dayatmak istediklerini belirterek şöyle ekledi:

Amerika’nın müzakereden amacı kendi isteklerini dayatmak olduğunu bendeniz daha önce de söylemiştim. Ancak onlar şimdi bu gerçeği bizzat dile getirecek kadar küstahlaşmaya başladılar.

Ayetullah Hamanei geçenlerde Amerikalı bir yetkilinin “İran’la müzakere masasına oturmalıyız, biz ne de dersek, İran kabul etmeli” şeklindeki sözlerini hatırlatarak şöyle dedi:

Amerikalı yetkililer bu tür müzakereler için süt ineği muamelesi yaptıkları kişileri aramaları gerekir. İran İslam Cumhuriyeti müminlerin Cumhuriyeti ve izzet Cumhuriyetidir.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei konuşmasının devamında Amerika’nın bir yandan azami baskı politikasını sürdürmesi ve öbür yandan İran’ı müzakere masasına çekmeye çalışmasının amaçları hakkında da şöyle dedi:

Amerika devletinin politikası İran’a türlü yaptırımlar, tehditler ve yaftalarla azami baskı uygulamaktır. Zira Amerika’nın şimdiki yönetimi İran’ı sözle dize getirmenin ve teslim olmaya zorlamanın mümkün olmadığına inanmıştır. Amerika rejimi hem iç arenadaki rakiplerini ve hem Avrupalı müttefiklerini İran ile tek yüzleşme yöntemi azami baskı olduğu konusunda ikna etmeye çalışıyor.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei Amerikalı yetkililer ve müttefikleri azami baskı politikası İran’ı dize getirmekte başarısız olduğunu itiraf ettiklerini hatırlatarak şöyle ekledi:

Amerikalı yetkililerin müzakereden maksadı, herkese azami baskı politikası etkili olduğunu ispat etmek ve İran İslam Cumhuriyeti nizamının üst düzey yetkilileri müzakere etmeyeceklerini söylemelerine rağmen müzakere masasına gelmek zorunda kaldıklarını ve buna göre azami baskı tek çare olduğunu göstermektir.

Ayetullah Hamanei şöyle devam etti:

Eğer düşman azami baskı politikası İran’ın çaresi olduğunu ve İran’ı etkilediğini ispat edebilirse, o zaman ne İran ve ne de aziz milletimiz huzur içinde olacaktır. Zira Amerika’nın tüm emperyalist politikalarının arkasında azami baskı politikası yer almaya başlar ve bundan böyle İslami İran’dan zorbalıkla talep ettikleri her şeye “baş üstüne” dersek mesele biter, ama “hayır” dersek, azami baskı yeniden başlayacaktır.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei Amerikalı yetkililerin müzakere üzerinde ısrarla durmaları ve bazı Avrupalı yetkilileri de bu yönde ara bulucu etmelerinin sebebini de bu çerçevede değerlendirerek şöyle ekledi:

Gerçi ben Avrupalıların hakkında bir başka zamanda konuşacağım, ancak onların Amerika Başkanı ile görüşürken tüm sorunlarımız çözümlenecektir, yönündeki ısrarının sebebi de azami baskı politikası İran karşısında başarılı bir politika olduğunu ispat etmek ve bu politikayı izlemektir.

Ayetullah Hamanei, fakat İran milleti Amerika’nın azami baskı politikası bu milletin karşısında beş para etmediğini ispat etmesi gerektiğini vurguladı.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei Amerika ile müzakere meselesi hakkındaki sözlerini iki noktada toparladı:

  1. Amerika ile müzakere etmek, karşı tarafın İran İslam Cumhuriyeti nizamına isteklerini dayatmaktır.
  2. Müzakere etmek, Amerika’nın azami baskı politikasının başarılı olduğunu göstermektir.

Ayetullah Hamanei, işte bu yüzden ülke yetkilileri, Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı ve başkaları tek ses Amerika ile ne ikili ne de çok yönlü, hiç şekilde müzakere etmeyeceklerini ilan ettiklerini kaydetti.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei açıklamasının devamında şöyle dedi:

Eğer Amerika sözünü geri alır ve tevbe eder ve ihlal ettiği anlaşmaya geri dönerse, o zaman İran ile görüşen ve konuşan anlaşmanın diğer üyeleri gibi Amerika de oturumlara katılabilir, fakat aksi takdirde İran İslam Cumhuriyeti yetkilileri ile Amerikalı yetkililerin arasında hiç bir düzeyde hiç bir müzakere ne New York’ta ne de başka yerde gerçekleşecektir.

Ayetullah Hamanei ayrıca İran İslam Cumhuriyeti nizamı son 40 yılda düşmanların her türlü kumpası ve entrikası ile karşı karşıya kaldığını, fakat düşmanlar İran’ı mağlup edemediklerini belirterek şöyle ekledi:

Onların izlediği politikalar bir bir İran İslam Cumhuriyeti’nin politikaları karşısında mağlup oldu ve bundan sonra da ilahi yardım ve inayetle mağlup olacak ve İran bu meydandan başı dik çıkacaktır.

 

 

 

 

Etiketler

Görüşler