Ağustos 04, 2020 11:56 Europe/Istanbul

Bugünkü programımızda sizleri, Amsterdam üniversitesinde Nano-Bioteknoloji dalında doktora tezinin gen tedavisi konusunda olan, tezinin Avrupa’da en üstün tez olarak bilinen ve  2013-2014 eğitim yılları doktora birinci öğrencilerinden olan Dr. Hakir-ul Sadat ile tanıştıracağız.

İranlı bayanlar konusunda konuşurken başka dünyadan gelmeyen, sıradan insanlar gibi fakat başarılı bayanlardan söz ediyoruz. Onların sıradan insanlardan tek farkı ise yenildikleri ve zaafa düştüklerinde azim ve irade ile başarı basamaklarından özgüven, Allah'ın yardımı ve çalışma ile yükselmeleridir.

Prof. Fatıma Hakir-ul Sadat, bir çoklarının düşünmesine rağmen evlilik hayatı onu hedefinden uzaklaştırmayan, hatta eşi ve çocuklarının teşvikleri ve destekleri sayesinde ev işlerinin yanında kendi zevklerinden geri kalmayarak öğrenimine devam eden ve sonuçta da nano- Bioteknoloji dalında en seçkinler arasında yer alan İslami İran'ın başarılı kadınlarındandır.

Prof. Fatıma  Hakir-ul Sadat, bilgi tabanlı iki ürünün üreticisi ve nano alanında çalışan biri olarak uluslararası Goherşad festivalinde Bilim, eğitim ve araştırma alanlarında, ülke içinde seçkin araştırmacı olarak seçildi.

Öğrencilerin coşkulu  kalabalığına katılmıştı. Sıcak ve samimi sesi, üstün eğitim ve öğrenim sertifikaları gururundan uzak, gerçekten de takdir edilmeliydi. Gururdan hiçbir ize ratlanmayan bir ses tonu ile konuşuyor, fakat çarşafı ve tesettürü söz konusu olunca sesinde gurur duygusu hissedilir. Zira her yerde ve her zaman başında çarşafı olduğu için çok mutludur. Zira çarşaf ve tesettür onun utanması veya alaya alınmasına sebep olamamıştır; hatta her yerde ona saygı ve huzur bile armağan etmiştir.

Irak Baas rejimi İran'a dayattığı savaş döneminde esir düşen bir gazinin eşi olan Prof.  Fatıma Hakir-ul Sadat, üniversite öğrencilik yıllarını çok farklı şekilde tecrübe etmiştir. Kendisi bir çok bilimsel unvan ve getiriye sahiptir; örneğin Hollanda'nın Amsterdam Üniversitesi'nden Nanomedicine Uzman Doktora, Tahran Üniversitesi'ne bağlı Bilim ve Teknik Üniversitesi  Nanomedicine Uzman Doktora, ülkenin seçkin üniversite öğrencisi, seçkin hoca vb.

Kendisi ayrıca ülke çapında ve uluslararası alanda da bir çok makaleye de sahiptir ve tüm bunları da çelikten irade ve amansız çalışmalarına borçludur.

Prof. Fatıma Hakir-ul Sadat şöyle anlatıyor:

Lisansımı alınca hamile kaldım, bu yüzden çocuklarım için bir kaç yıl öğrenime ara verdim. Fakat birkaç yıl sonra tekrar üniversite sınavlarına katıldım ve bu sefer Fizyoloji ve Biyokimya dallarına beraber başladım, üstelik her iki dalda da 20 üzerinden 18 ortalamam olduğu için üstün zeka öğrenciler arasında doktoraya başladım.

Bu yolda ayırımcılıklara maruz kalıp kalmadığı, kaldıysa bundan rahatsız olup olmadığı sorulunca şöyle diyor:

Hiçbir zaman hiçbir ayrım beni rahatsız etmedi ve hedefime engel olamadı. Bana göre ortada ilim konusu varken, ilim söz konusu iken artık kadın ve erkek arasında hiçbir fark yoktur. Nitekim tarih boyunca kadınlar defalarca ispat ettikleri gibi, özellikle de İslam inkılabı döneminde ve daha sonraları İranlı aslan kadınları ispat ettikleri gibi, her zaman liyakatlerini dünyanın gözleri önüne sermişlerdir.

Çalışma tecrübesi hakkında şöyle diyor bayan prof. Hakir-ul Sadat:

Yezd Saduki Üniversitesi bilimsel heyeti üyesi, nano, araştırma ve teknoloji grup başka ve de bir bilgi tabanlı şirketinin kurucusuyum. HŞ 1396 ( 2 yıl önce) haftanın seçilen araştırmacısı, 1395-96 (3 yıl önce) Tahran Üniversitesi üstün başarı ve 1391-92 (7 yıl önce) örnek Besici bayan seçildim. İcatlarım hakkında da şimdiye kadar Allah'ın lütfu ile bilgi tabanlı iki ürünü ticarileştirmeyi başardım, 10 yerli patent, bir Amerika patent ve 18 bilgi tabanlı ürünü karneme kaydetmişim. Öğrenim yıllarında da 1392-93 (6 yıl önce) eğitim yılında ülkede ve Amsterdam Üniversitesi Bioteknoloji dalında başarılı doktora öğrencisi oldum ve gen tedavisi hakkında olan tezim de Avrupa'da en başarılı tez olarak seçildi.

Başarılı insanlar her zaman yeni maharetler öğrenmeye çalışıyorlar. Bu maharetler ve beceriler belki onların mesleki konumunda etkili olmayabilir veya öğrenilmesine hiç de gerek olmayabilir. Fakat bu beceriler başka alanlarda yükselmeye sebep olabilirler.

Dr. Hakir-ul Sadat ise uzun süren öğrenim yılları nedeni ile ülke içi 34 makale, ISI'da 5 makale ayrıca ülke içi ve uluslararası çapta 70 projede imzası bulunurken iki kitap da kaleme almıştır.

Özellikle nano parçacıklar ve farmasötik nanokarterler başta olmak üzere Bioteknoloji, nano- Bioteknoloji  alanında faaliyet gösteren bilgi tabanlı bir firma olan Nano Bio-Tekonoji Firması- NBTF çalışmalarına bundan 6 yıl önce ve hş 1393 yılına özellikle nano-biotekonoji alanından ilim üretme ve ticarileştirme ayrıca yeni bilimler dalında başladı.

Hali hazırda firmanın üretimleri ve araştırmaları daha çok bitkisel esanslar, onların tedavi özellikleri ve kanser ilaçları alanlarına odaklanmıştır. Prof. Dr. Hakir-ul Sadat söz konusu firmanın genel müdürüdür.

İranlı başarılı bayanın tavsiyesi ise her insanın bilimsel ve bireysel yaşamı için detaylı program yapması, topluma karşı görevini çok iyi bilmesi ve onu gerçekleştirmesidir. Dr. Hakir-ul Sadat şöyle diyor:

Benim içinde bulunduğum şartlarda, hayatımın tümü için program yapmamam gerekirdi hatta geliş gidişlerim de programa göreydi ve bu yüzden evdeki saatlerimi sadece eşim ve çocuklarıma ayırıyor ve onların işleri ile uğraşıyordum. Araştırmalarımı araştırma merkezinde yapıyor ve evdeyken ders ve çalışmaktan hiç konuşmazdım ve tüm vaktimi çocuklarımla geçiriyordum ve onların evde olmadıkları veya uyuduklarında ise kendi şahsi işlerimle meşgul olurdum. Tabi ki rahmetli annem hayattayken beni destekler ve her zaman manevi yardımları ile bana bir çok enerji verirdi, gerçi şimdi hayatta değiller fakat ne zaman yorulursam onu ziyarete gider ve enerji dolu bir kalple işlerime ve çalışmalarıma devam ederim.

Dr. Hakir-ul Sadat İslam inkılabı ortamında ve çelikten bir irade ile kendi yaşam yolunu, çalışma, izzet ve başarı ekseninde yönlendirdi ve getirisi da huzur, keramet ve inisiyatif oldu. İslam inkılabı rehberi bu çalışma ve kabiliyeti takdir ederek şöyle buyuruyor:

“Bunca yüce, seçkin ve düşünceli insanların yetişmesi, islami nizamın en büyük iftiharlarından biridir. Bugün baktığımızda, bizim kadınlarımızın adı, çeşitli kitapların başında, bilimsel kitaplar, araştırma kitapları, tarihi kitaplar, edebi kitaplar, siyasi kitaplar, sanat kitaplarının başında yer almıştır; islami nizamın günümüz yazıları ve eserleri – ister makale  ister kitap- bizim bayanların yazılarıdır, ki bu gerçekten övünmeye layıktır.”

Değerli dinleyiciler bugün sizlere, Amsterdam üniversitesinde Nano-Bioteknoloji dalında doktora tezinin gen tedavisi konusunda olan, tezinin Avrupa’da en üstün tez olarak bilinen ve  2013-2014 eğitim yılları doktora birinci öğrencilerinden olan Dr. Hakir-ul Sadat ile tanıştırdık. Gelecek hafta bir başka başarılı İranlı bayanla tanışmak üzere hepinizi yüce Allah’a emanet ediyoruz. Sağlıcakla kalın./012