Aralık 21, 2020 12:22 Europe/Istanbul

Bu bölümde Kermanşah eyaletinin el sanatı geçmişi ile ilgili konuşacağız.

  Sp1   

Kermanşah eyaletinin el sanatı alanındaki geçmişi  İran'ın bu noktasındaki sanat ve sanatseverliğin  önemini ve zenginliğini göstermektedir.  Bu bölgede şimdiye dek  110 kadar ulusal madalyon ve 11 kadar da UNESCO asalet mührü elde edilmiştir.  Kermanşah eyaletinin  el sanat eserlerinin İran genelinde pek çok taraftarı bulunmaktadır. El sanatları ürünleri de güzelliği ve biçimi ile göz kamaştırıp ülke dışına bile ihraç edilmektedir. 

Sp2     

Kermanşah şehri  özel coğrafi konumundan ve sahip olduğu medeniyet geçmişinden dolayı  İran'ın el sanatları beşiği olarak da tanımlanabilir.  Çünkü  zevk sahibi Kermanşahlı sanatçılar  farklı geleneksel sanatlar çerçevesinde güzel nakışlar, desenler ve geometrik şekilleri  tam inceliği ile hazırlayabilirler.  Böylece farklı alanlarda kalıcı eserler ortaya çıkarabilirler.  Kermanşah eyaletinin el sanatının gelişmesinin bir başka nedeni de  ticari açıdan taşığı önemdir. Sanatçılar ve sanat hocaları bu yüzden de faaliyetlerini sıkılaştırmışlardır. 

Sp3     

Keçe sanatı, keçecilik veya keçe dokuma sanatı  Kermanşah'ta bulunan göçebe halkın geleneksel sanatları arsında gösterilmektedir. Bu sanat dalının bu bölgede uzun bir geçmişe sahip olduğu  ve bu yönde eserlerin de bulunduğu söylenmelidir.   Geçmişte  yün örtüler ve hasırlar,  atların eğeri bile keçeden yapılırdı.  Halihazırda ise keçe daha çok  şapka ve yelek yapımı için kullanılır.   

Sp4  

 Tabii keçe, özellikle de hala göç eden göçebelerin  ilgi odağındadır.  Yere serilen hasır olarak kullanılan keçeler  genellikle siyasi ve beyaz renginde olurlar. Bu çerçevede  siyah zemin üzerine beyaz nakışlar yapılır.  Tabii beyaz zemin üzerinde  yeşil, kırmızı, turuncu ve mor renkli desenler de yapılır.  Bunlar ise süsleme olarak kabul edilir.  Kermanşah bölgesinde  keçelerin üzerindeki  sık görülen desenler ise, kılıç ve tabanca, gökkuşağı, narenciye gülü, ağaç ve serçe, nilüfer çiçeği, koç başı, dağ keçisi, tavuk, çiçekler, merdiven ve tuğdur. 

Sp5

El ile dokunan hasırlar ve yere serilen ürünler  Kermanşah eyaletinin en önemli  el sanatları ürünleridir.   İran'ın birçok bölgesinde de yaygın olan kilim dokumacılığı Kermanşah'ta da sıkça görülen bir el sanatı dalıdır.  Kermanşah eyaletinde dokunan kilimlerin desenler açısından çeşitliliği ise  bu bölgenin kilimlerinin ün salmasına yol açmıştır.   Bu çeşitlilik  çevresel, iklimsel, coğrafi, kültürel etkenler, gelenek ve göreneklere, özel inançlara ve de halkın  doğayı model seçerek yaratıcılığı ve dinamikliğinden kaynaklanmaktadır. Kermanşah eyaletindeki  kilim dokuma işletmeleri ve atölyeleri özellikle de Hersin bölgesinin köylerinde kuruludur.  Hersin bölgesi ise Kermanşah  eyaletinin önemli  kilim üretim  merkezlerinden sayılır. 

Sp6  

Kilim dokumacılığında kullanılan ham malzemenin karşılanması için  bölgede hayvancılığın da sık görülmesi aslında bölgenin müsait koşullarından  kaynaklanmaktadır.  Kilimler üzerinde görülen pınar, ağaç ve serçe, yaban ördeği,  yılan, bez bebek,  makas, yatay ve dikey çizgiler, şerit, kedi patisi, kış kavunu ve farklı çiçeklerin desenleri dikkat çekmektedir. 

 

 

Sp7     

Bölgede sık görülen el sanatı ürünlerinden biri de cecimdir.  Çift taraflı olan bu cecimlerin her iki tarafı da kullanılabilir.  Cecim Kermanşah  eyaletinin yerli göçebeleri arasında   taşınırken  ev eyşaları ve çadırların bağlanması için de kullanılır.  Bunun yanı sıra  kimi zaman sıcak kalmak için de giysi şekline getirilir.  Eskiden  cecim  bölge halkı arasında yeni gelinler için hediyelik ve çeyiz eşyası olarak kullanılıyordu.  Cecimin ham maddesi  yün olup dokunuşu da  kilime benzemektedir.  Aradaki fark  cecimin  parça parça dokunup daha sonra birleştirilmesi ve yamaklanmasıdır. 

Cecim aslında  aileler arasında değerli bir hatıralık olarak da görülmektedir. 

 

Sp8    

Kermanşah eyaletinin asil ve geleneksel sanatlarından biri de Meres dokumacılığıdır.  Meres, bölgedeki erkekler ve kadınların kullandığı yörede üretilen kumaştan hazırlanan bir giysidir.  Bu giysi geçmişten günümüze dek  yaygın olmuştur.  Bu giysinin kumaşının hazırlanmasında ise  Meres keçisinin  boynun altında ve karın bölgesinde bulunan ince tüylerinden yararlanılır.  Meres giysisinin hazırlanmasında kullanılan yün ise boyalanmaz. Bu çerçevede iki veya daha fazla türden yünler harmanlanıp eğrilerek yeni iplikler elde edilmeye çalışılır. 

 

 

Sp9 

Kermanşah'ta sık rastlanan el sanatları ürünlerinden biri de dalgalı kumaş ürünleridir.  Dalgalı kumaşlar, koyun yününden elde edilir. Yatak örtüsü, battaniye, geleneksel soba üstü, seccade ve kimi zaman da göçebeler tarafından  çadır olarak kullanılmaktadır.     Dalgalı kumaş dokumacılığının Kermanşah eyaletinde uzun bir geçmişe sahip olduğu söylenmektedir.  Nitekim ülke genelindeki çoğu dalgalı kumaş dokumacıları da bu eyalette bulunmaktadırlar.   

Sp10  

Yakın geçmişe baktığımızda da  bölge halkının birçoğunun  evlerinde  dalgalı kumaş  sanatı eserlerini bulundurdukları görülürdü.   Bunlar ev hanımlarının becerilerinin de sembolü idi.  Kermanşah'ta dalgalı kumaş tezgahlarının ve iplik eğirme cihazlarının hoş sesini duymak isterseniz  bu şehrin kadim  çarşısına baş vurmalısınız.  Çal Hasan Han çarşısı ve Feyzabad çarşısı  hala dalgalı kumaş sanatkarlarını barındıran çarşılar arasında örnek gösterilebilir. 

 

Sp11 

Dalgalı kumaş, cecime benzer kalın bir sanat ürünüdür.  Modern hayatta hala kullanılmakta ve Kermanşahlılar arsında özel bir konuma sahiptir.   Bu sanat dalının  güncelleşmesi hem de müşterilerin zevklerine ve taleplerine göre farklı şekillerde sunulması  günden güne bu sanat dalına ilgiyi de arttırmıştır.  Geçmişte  sadece seccade ve örtü alanında yararlanılan dalgalı kumaş sanatı  şimdi  çanta, ayakkabı, cep telefonu kılıfı, ayna kabı ve çerçevesi ve benzeri alanlarda da etkilidir. 

Sp12 

 Dalgalı kumaş farklı renklerde ve desenlerde yünden üretilmektedir.  İlamî, Kasrî, Çehel Togî ve Kordestani diye dört ana nakış türü bulunmaktadır.  Bu eşsiz ve ilgi çekici el sanatı ürünü, göçebelerin obalarına da güzellik katmaktadır.   Bu ürünler göç sırasında da büyük bir öneme sahiptir.  Dalgalı kumaş ürünün  boyutları ise tezgahlara göre farklı olabilir.   Ancak  yaygın olan boyutları  10 metre uzunluğunda, 50 ve 60 santimetre enindedir. 

Dalgalı kumaş ustalarının sık baş vurduğu desenler arasında ise Keşkuli, Çaharhane, Siyah-Beyaz, Kırmızı Taht, Bermali ve Kareli desene değinmek mümkün. 

Sp13 

İran'ın farklı noktalarında el dokuma ayakkabılar bulunmaktadır.   Kimi şehirde yaşayanlar bile  yılın sıcak günlerinde bu el dokuma ayakkabılarını  modern ayakkabılara tercih etmektedirler.  İran'da geleneksel ayakkabılara Give ismi verilmektedir. 

Give veya kalaş aslında  uzun süreli yürüyüşler, zor koşullar için uygun, hafif, kalıcı, dirençli ve yüksek kaliteli bir ayakkabı türüdür.    Çoğu uzmanlar kalaşın çok uzun zamandan beri ayakkabı olarak kullanıldığını söylemekteler.  Bu  yüzden kalaşın geçmişinden sohbet ederken  mitlerden ve efsanelerden de söz etmek mümkün.  Birçok kaynakta ise   Give'nin  ilk kez İranlı efsane isimlerinden ve Pehlivanlarından Giv tarafından yapıldığına işaret edilmiştir.  Firdevsi'nin Şehname'deki  anlatımına göre Giv, Guderz'in oğlu ve Rüstem'in damadıdır. 

Sp14

İlk kalaş örneklerinin  hangi cinsten olduğuna dair bir görüş ortada olmasa da  kimi belgeler  kalaşın  Hicri Kameri 8'inci yüzyılda yaygın kullanıldığını ve Fars eyaletinin bu alanda belirgin bir role sahip olduğu  söylenmektedir. 

Kalaş  yapı açısından dirençli ve sağlam bir ayakkabı türüdür. Yılın farklı mevsimlerinde kullanılabilen kalaş özellikle de Kürt kadınlar ve kimi zaman da  erkekler tarafından  pamuk iplikler ile süslenir ve tabanı da  pamukla yumuşatılıp öyle kullanılır.  

Bu süsleme aynı zamanda  ayakkabının sağlamlığını da arttırır ve bağları kuvvetlendirir.  

Sp15   

Bölgenin yerli ahalisi tarafından kalaş olarak bilinen Give, hem serinletici özelliğe sahip olup hem de insanın sağlığına yardımcı olur.   Bu çerçevede Give uluslararası alanda da ün kazanmıştır.  

Lastik üretimi ve plastik sanayi gelişmeden önce  Kermanşah kalaş sanatkarları  kalaşların  tabanını  manda derisinden ve üst kısmını da  ip veya ipekten yaparlardı.  Bu ürünü ise daha çok zenginler kullanırdı.  Ancak plastik sanayisinin gelişmesinin ardından  sıradan ürünlerin taban kısmı bile  kullanılmaktadır.  Kermanşah eyaletinde  beş tür kalaş dokumacılığı sık görülmektedir. Bu çerçevede  alt kısmı  kumaştan yapılan kalaşlar,  alt kısmı  düz düğüm düğüm kumaştan, deriden, plastikten ve ipekten yapılan kalaşlara değinmek mümkün. 

Sp16  

Son yıllarda    deri ve yarı deri ayakkabıların yaygın olarak kullanılması ve eski ayakkabıların yerine geçmesi ile kalaş İran'ın farklı noktalarında da geçmişteki konumunu kaybetmiştir.  Buna rağmen Kermanşah eyaletinde birçok erkek ve kadın   hala bu geleneksel pabuçları ve ayakkabıları bu sanatı ayakta tutmak adına  kullanmaktalar. 

 

Sp17

Değerli dinleyiciler Medeniyetin Beşiği Kermanşah isimli seri sohbetimizin 12'inci bölümünün de sonuna geldik. Tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın.012