Ocak 04, 2021 16:26 Europe/Istanbul

Bu bölümde Kermanşah eyaletinin turistik değer taşıyan köyleri ile ilgili konuşacağız.

Kermanşah eyaletinin Pave ilçesi Hacic, Şemşir ve Hangah isimli üç turistik köyü vardır. Bölge köyleri arasında bu saydığımız bölgeler iklim, bitki örtüsü, bağ bahçe ve coğrafi konumu itibarı ile diğerinden farklıdır.  Geçen sohbetimizde Hacic köyü ile ilgili konuştuk.  Şimdi ise sohbetimizin devamında  Şemşir ve Hangah köylerinin özelliklerini sizler ile paylaşmak istiyoruz. 

Pave ilçesinin  göz kamaştırıcı güzelliği ile bilinen  Şahu sıradağlarının eteğinde Şemşir diye bir köy bulunmaktadır. Şemşir köyü  uzun bir geçmişe sahip olup  adının da eskiden Şeşmir veya Şeş Emir olduğu söylenmektedir. Ancak zaman içerisinde bu köyün isimi  Şemşir olarak tanınmıştır. Şemşir köyü  Pave ilçesinin merkez bölümünde Kermanşah eyaletinde yer almıştır. Bu köyün Pave ilçesine mesafesi  4 kilometre ve  eyalet merkezine olan mesafesi de  yaklaşık  130 kilometre kadardır.  Bu köyde 700 kadar aile yaşamaktadır.  Şemşir köyünü  eşsiz düzeyde güzelleştiren husus ise biyomu ve de basamaklı yapısıdır.  Bu köydeki evler  dağında eteğinde basamak halinde yapılmıştır. 

Köy ahalisinin çoğu  tarımsal, hayvancılık ve bağcılık ve bostancılık faaliyetleri ile uğraşmaktadır.  Buğday, arpa, yonca, domates, dut, salatalık, bamya, ceviz, erik ve şeftali bu bölgenin tarımsal  ve bağ-bostan ürünleri arasında örnek gösterilebilir.   En önemli  süt ürünleri arasında  ise yoğurt, peynir ve  keşe değinmek mümkün.  Yerlilerin  el sanatları ürünleri arasında ise  cecim, Mevc kumaşı cecimi, kalaş ve  topa değinmek mümkün. 

Şemşir köyü ahalisi  her daim  yerli ve güzel  bir şekilde giyinir kuşanırlar.  Ahalinin erkekleri arasında daha çok  çuha, şalvar, meleki, Suran lefkesi, kuşak, sarık,  frenci, kulebal, kalaş kullanılır.   Kadınların giysileri ise şapka, kelke, kolence, aba ve  atkıdır. 

Şemşir bölgesinin doğası gerçekten de örnek temsil eden bir güzelliğe sahiptir.  Şemşir köyünün içi ve etrafında  yemyeşil bağ ve bahçeler bulunmaktadır. Bölgede bulunan su zengini nehir ise halk arsında Gelal olarak bilinmektedir. Bu ırmak aslında  Şahu sıradağlarının yüksekliklerinden  kaynaklanıp köyün Güneyine doğru akmakta ve ardından da Sirvan nehrine katılmaktadır.  Şemşir bölgesi bağları ise bu ırmağın suyu ile sulanmaktadır.  Gerçekte Şahu dağı  önemli bir su havzası sayılıp  etraf ve aşağı bölgede bulunan köyleri doyurmakta  etkili bir role sahiptir. 

Şahu sıradağlarının en yüksek  zirvesi ise  Hovzi Han olarak bilinmektedir.  Bu zirve Şemşir köyüne gölge düşürmektedir.  Bu zirve 3 bini aşkın rakımı ve eşsiz doğası ile  ziyaretçileri de hayrete düşürmektedir.  Şemşir köyünde birçok pınar da bulunmaktadır. Bunlar arasında Derek, Şara, Helil ve Serkani pınarlarında değinmek mümkün. Bu isimlerin kökü bölgenin  Cafi şivesi kökenlidir. Şemşir köyü ahalisi  Soran Kürtçesi'nin Cafi şivesini konuşmaktadır. 

Şahu sıradağı birçok buzula da sahiptir. Bölge halkı bunlara nur ismi ile hitap etmektedirler.  Sayıları da çok olan bu nurlar, derinliklerinin ölçülmeyecek kadar  çok olan dikey mağaralar misalidirler.  Bu mağaramsı yapılar  kışın karlar ile dolup diğer mevsimlerde  köyün diğer büyük pınarları için su sağlarlar.  Bu pınarların etrafında ise turistik bölgeler oluşturulmuştur.  Buna ilaveten bu pınarların suyu, yolun devamında Sirvan nehrine akıp bölgenin arazisi ve tarlalarının sulanmasında etkili bir rol oynar.  

Şemşir köyünün diğer doğal cazibeleri arasında ise  Çem Şera, Derek Ormanlık Alanı, Hodaveys bağı ve Merin  gezinti alanına değinmek mümkün.  Şemşir köyüne üç kilometre uzaklıkta bulunan Çem Şara ormanlık gezinti alanı   bölgenin en güzel ormanlık alanlarından sayılmaktadır. 

Derek ormanlık alanı ise köyün 4 kilometre uzaklığında  bulunmaktadır. Bu orman, meşe, yabani badem ağaçları ile doludur ve birçok pınara da ev sahipliği yapmaktadır.  Köyün etrafı ve içinde de  Hodaveys Bağı gibi  yoğun ve geniş bağlar bulunmaktadır.  Özellikle de ilkbahar ve  yazın bu bağlar, pınarlar ile bir araya gelince  turistler ve ziyaretçilerin  zevk alması için büyük bir imkan oluştururlar. 

Merin  gezinti alanı  köyün 3 kilometre uzaklığında,  Şemşir köyünün  bir başka doğal cazibelerindendir.   Bu engin dağlık doğal alanda keçi, koyun, kel, yaban keçisi, kaplan, ayı, kurt, tavşan ve benzeri hayvan türleri bunlara ilaveten  keklik, kartal, şahin, bülbül ve  kumru gibi kuş türleri yaşamaktadır.  Ayrıca  kangal, kekik, şirin meyan, engerekotu, ravent ve geven gibi tıbbi olarak kullanılan bitki türleri de bölgede bulunmaktadır. 

 

Pave ilçesinin etrafında bulunan bir diğer cazip turistik köylerden biri de  Hangah köyüdür.  Bu köy genel olarak Oramanat bölgesinin  cazip noktalarında da sayılır.  Bu güzelliği ile göz kamaştıran köy her mevsimde de kendine özel  özellikleri bulunmaktadır.  Bu özellikleri sayesinde ise turistik bir bölgeye dönüşmüştür. 

 Hangah köyü  Kermanşah şehrinden  120 kilometre uzaklıkta yer almaktadır. Bu köy   koridorumsu dağlar ve bir de tarihi ateşgah  arasında yer almaktadır.     Pave'nin eski şehri etrafında bulunan Hangah köyünün kuruluşunun Sasani kralı üçüncü Yezdicerd döneminde gerçekleştirildiği söylenmektedir.  Pave şehri yakınındaki  Sasani dönemi kalesi ve suru, hem de tarihi köylerin eski Pave şehrine yakınlığı ve hatta bitişikliği  bu yöndeki tahminlerin doğruluk payını da arttırmaktadır.  

Köyün etrafında Havuzhane olarak bilinen tarihi bina  bu köyün zengin geçmişini gözler önüne seren başka bir kanıttır. Hangah köyü ılımlı iklimi, basamaklı mimarisi, geleneksel evleri, nadir  doğal manzaraları ile uygun bir turistik potansiyele sahiptir.   Bu yüzdendir ki ilkbahar ve yaz mevsimlerinde birçok turist bu köye ziyarette bulunur. 

Basamaklı mimari bu köyün en cazip turistik  özelliklerinden sayılır.  Bu mimariye sahip Hangah köyü  yüksek ağaçlar ve yemyeşil bir alanın ortasında yer almıştır. 

Ateşgah dağı ise  Hangah köyünün tam karşısındadır. İlkbahar mevsiminde meşe ağaçlar ve yabani bitkiler ve çiçekler ile göz kamaştıran bir güzelliği gözler önüne sermektedir.  Çok güzel meşe ormanları  ve köyün etrafından bağ ve bahçeler   bu köyün güzelliğine güzellik katmaktadır.  Hangah ırmağı ise köyün ortasından geçiyor.  Etrafında ise yüksek ağaçlar ve yemyeşil  meyvelik alanlar bulunmaktadır. 

Hangah köyü ahalisi Horami Kürtçesi konuşuyorlar.  Sünni olan ahali  Sünniliğin Şafii kolundandırlar.   Hangah köyünde halk arasında  müzik özel bir konuma sahiptir.  Düğün ve şenliklerde  müzik olmazsa olmaz bir parça sayılır.  Bu köydeki en önemli müzik  enstrümanları  şemşal ve   teftir.    Hangah ahalisi yerli Kürt elbiseleri ile giyinip kuşanırlar.  En önemli el sanayisi arasında ise halı ve kalaş dokumacılığı görülmektedir.  Her yıl sonbaharın ortalarında  Hangah köyünde narların derilmesi ve toplanmasının ardından  nar etkinliği düzenlenir.   Bundan güdülen hedef ise  Allah'a şükranların bildirilmesidir.  Bu etkinlikte ziyaretçilere yöresel yemekler ve ürünler ısmarlanır. Aslında nar  etkinliği Pave ilçesinin diğer bağcıları tarafından da şükran bildirmek üzere düzenlenir.    Bu çerçevede bu etkinlik de  Hangah köyünün turistik cazibelerinden sayılır. Bu etkinliğe ilgi duranlar bu  köyü ziyaret edebilirler.