Temmuz 03, 2021 08:15 Europe/Istanbul

Kur'an'ı Kerim tilaveti dünyevi ve uhrevi birçok fazileti, tesiri ve faydası söz konusudur. Allah Resulü -s- bu konuda şöyle buyurmuştur: Evlerinizi namaz kılmak ve Kur'an'ı Kerim tilavet etmekle aydınlatın.

Kur'an'ı Kerim insanları saadete kavuşturan en değerli ilahi muhibet ve gevherdir. Kur'an'ı Kerim hidayet kitabıdır ve temel amacı insanları kurtuluşa ve saadete erdirmektir. Bu kitap yüce Allah’ı ve ilahi isimlerini ve sıfatlarını tanımak üzere en yüce ilahi maarifi kapsayan kitaptır. Bu muazzam kitapta sosyal, iktisadi ve siyasal yasalar, ahlaki, ibadi ve dini programlar yer alıyor ve insanlara, katettikleri takdirde yüceleceklerini güvence altına alan yaşam yolunu gösteriyor.

Allah teala Yunus suresinin 57. ayetinde şöyle buyuruyor:

Ey insanlar! Size Rabbinizden bir öğüt, gönüllerdekine bir şifa, müminler için bir hidayet ve rahmet gelmiştir.

Kur'an'ı Kerim ayetlerini hoş ve hüzünlü bir seda ile okumak İslam dininin güzel öğretilerinden biridir ve büyük sevabı söz konudur. Gönlünü her türlü kin ve hasetten arındıran ve ruhi ve manevi yücelmeyi hedef edinen bir insan için Kur'an'ı Kerim ile üns, yücelmenin en iyi yoludur.

Kur'an'ı Kerim’i okumak ve ilahi ayetlerini tilavet etmek, bu kitapla üns açısından bir başlangıçtır ve birçok fazileti vardır. Kur'an'ı Kerim tilaveti gönülleri Allah nuru ile aydınlatır ve büyük ruhi ve manevi tesirleri söz konusudur. Biraz önce de belirtildiği üzere, Kur'an'ı Kerim tilaveti dünyevi ve uhrevi birçok fazileti, tesiri ve faydası söz konusudur. Allah Resulü -s- bu konuda şöyle buyurmuştur:

Evlerinizi namaz kılmak ve Kur'an'ı Kerim tilavet etmekle aydınlatın.

Kur'an'ı Kerim karileri asırlar boyu bu semavi kitabın nurani ayetlerini en güzel ve en etkileyici biçimde tilavet etmek üzere büyük emek harcamıştır. Bu büyük insanlar ayetlerin mealini gözeterek seslerinde çok güzel değişiklikler yaparak Kur'an'ı Kerim ayetlerini unutulmaz ve etkileyici bir şekilde tilavet ederdi.

Şimdi sohbetimizin devamında sizi Kur'an'ı Kerim’in bir başka seçkin karisi ile tanıştırmak istiyoruz.

Mısır’da Kur'an'ı Kerim tilavetinde çeşitli musiki tekniklerinden de yararlanan Mısırlı ünlü kari Şeyh Muhammed Mahmut Rafet’in yıldızının parlamasına paralel olarak bu ülkede tilaveti oldukça güzel ve dinlemeye değer bir başka kari de yetişiyordu. Bu kari Şeyh Muhammed Akkaşe’den başkası değildi. Adından pek söz edilmeyen bu seçkin ve güçlü Mısırlı kariden çok güzel tilavetler günümüze dek gelmiştir.

Şimdi sohbetimize bu seçkin karinin Beled suresinin bazı ayetlerinin tilavetini dinledikten sonra devam edelim.

 

Şeyh Muhammed Akkase, Mısırlı çağdaşı Şeyh Muhammed Mahmut Rafet’le aynı yılda yani 1882 yılında dünyaya geldi. Şeyh Akkaşe kıraat alanında halkın ilgisini çekmeye başladı ve meraklıları onun güzel sesini dinlemeye yoğun ilgi gösterdi.

Şeyh Akkaşe’nin musiki seslerine ve nağmelerine hakimiyeti çok yüksek düzeydeydi, fakat çağdaşı büyük üstat Muhammed Mahmut Rafet’in büyük ününün gölgesinde kaldı.Ancak Şeyh Muhammed Akkaşe’nin kıraat tekniklerine olan hakimiyeti onu yirminci yüzyılda Mısır’ın en usta karilerinden biri yaptı. Şeyh Muhammed Akkaşe’nin kıraat sırasında en bariz özelliklerinden biri, ünlü kari Şeyh Ahmet Neda’yı taklit etmesiydi, fakat Akkaşe bununla da yetinmedi ve yüksek yeteneği ile Kur'an'ı Kerim tilavetinde bağımsız bir tarz geliştirdi.

 

Şeyh Muhammed Akkaşe 1920’li yılların ortalarında Kahire kentinin Sultan Hanefi camiinin karisi olarak atandı. Sultan Hanefi camii Mısır’ın mimari şaheserlerinden biri ve bu ülkenin mimari tarihinin önemli dönemlerinden birinin simgesidir. Caminin ahşaptan yapılan ve üzerinde çok güzel motifler ve yazıların yer aldığı minberi taştan basamakları ile eski bir sanat eseridir. Şeyh Muhammed Akkaşe bu önemli camide Kur'an'ı Kerim tilavet etmeye başladı. Öte yandan 1934 yılında Mısır radyosu hizmete girince Şeyh Akkaşe radyoda da tilavet etmeye başlayarak kendisinden çok değerli bir mirası geride bıraktı.

Kur'an'ı Kerim uzmanı ve araştırmacısı Abbas Encam’ın belirttiğine göre, Mısırlı eski kariler Kur'an'ı Kerim’i mealine uygun tilavet eder ve kendileri Kur'an'ı Kerim kelamının maneviyatından etkilenerek dinleyenleri de aynı şekilde etkiliyordu. Şeyh Muhammed Akkaşe de bu karilerden biriydi ve tilavet tarzı diğer karilerden farklı ve oldukça etkileyiciydi. Anlatılanlara göre Mısırlı ünlü musiki ustaları Şeyh Muhammed Akkaşe’nin sesini ve nağmelerini ve tilavet tarzını örnek alarak bazı dini şiirlerinin nağmelerini belirliyordu.

Şimdi hep birlikte şeyhin bir başka tilavetini dinleyelim.

Mısır’ın Şeyh Mustafa İsmail gibi bazı ünlü karileri tilavette Şeyh Muhammed Akkaşe’nin tarzından etkilendi. Şeyh Akkaşe de Şeyh Mustafa İsmail’in tilavetini takdir ediyor ve diğer karilere tercih ediyordu.

1962 ila 1972 yılları arasında BBC radyosunun Arapça yayını üstat Muhammed Akkaşe’nin tilavetlerini kayda aldı.

Şeyh Muhammed Akkaşe yüz yıl yaşadı ve 1982 yılında hayata gözlerini yumdu. 1983 yılında ise Mısır devleti bu büyük karinin emeklerini takdir etmek üzere Kahire’de bir caddeye bu büyük karinin adını verdi.

Günümüzde üstat Muhammed Akkaşe’den çok güzel tilavetler geride kalmıştır. Bu tilavetlerin bazıları 1930’lu yıllara aittir.

Şeyh Akkaşe sesiyle Hicr, Nahl, Enbiya, Zariyat, Kıyame, Alak, Hamd, Duhan ve yine 1930’lu yıllarda Buruc, Tarık, Duha, Şerh, Tin, Hamd ve Bakara suresinden bazı ayetlerin tilaveti mevcuttur.

Etiketler