Mayıs 16, 2020 15:13 Europe/Istanbul

Kadir gecelerini uyanık geçirmek ve ibadet etmek, bu gecelerde üzerine vurgu yapılan en önemli ameldir.

Bu arada Ramazan ayının 23. gününe bağlanan gecenin önemi ve derecesi hakkında Müslümanların 11. İmamı Hz. Hasan Asgeri -s- şöyle buyurur:
Eğer diğer geceleri ihya etmediysen, 23. güne bağlanan geceyi ihya etme ve geceyi uyanık geçirme fırsatını kaçırma. Değerli dostlar, mübarek Ramazan ayının Kadir geceleri özel programının üçüncü bölümünde birlikteyiz. Kadir gecesinde her insanın bir yıllık kaderi belirlendiğinden bu geceyi ibadetle geçirmeli ve ilahi sonsuz rahmeti talep etmeliyiz.  İnsanın bir yıllık kaderi belirlendiği bu önemli anlarda insan uykuda ve bihaber olmamalıdır.

Kadir gecesi, kalbi uyanık Müslümanların kıymetini bildikleri ve dünyada uyuyan cahillerin kıymetini idrak etmekten aciz oldukları bir gecedir.

İlahi sonsuz rahmetten yararlanmak için yıl boyunca var olan değerli günlerden ve gecelerden faydalanmalıyız. İslam Peygamberi -s- şöyle buyurur:

Devranın günleri, kudsi hoş kokular ve ilahi rahmet meltemleridir. Bunu bilin ve kendinizi bu meltemlerin eline bırakın.

Ramazan ayı bu açıdan yılın diğer aylarından daha yüce ve daha üstündür; zira bu ay Allah tealanın ayıdır ve kulları bu ayda O’nun ziyafetine katılır. Bu arada ve Ramazan ayının gece ve gündüzleri arasında Kadir geceleri ayrı bir şanı ve kıymeti söz konusudur.

Kadir gecesi gönüllerin nuraniyetinin odağı ve ruhun cilasıdır. Bu gecede duaların fısıldanması kullara özel manevi ve ruhani bir hava kazandırır ve alemleri yaratan Allah’a münacat etmek insanlara neşe ve mutluluk verir. Kadir gecelerini uyanık geçirmek ve ibadet etmek, bu gecelerde üzerine vurgu yapılan en önemli ameldir. Bu arada Ramazan ayının 23. gününe bağlanan gecenin önemi ve derecesi hakkında Müslümanların 11. İmamı Hz. Hasan Asgeri -s- şöyle buyurur:

Eğer diğer geceleri ihya etmediysen, 23. güne bağlanan geceyi ihya etme ve geceyi uyanık geçirme fırsatını kaçırma.

Bu gecenin faziletlerinden yararlanmak üzere hazırlık yapmak, üzerinde durulması gereken çok önemli noktalardan biridir. Kadir gecesinin her anından azami derecede yararlanmak isteyen insan o gecenin gündüzünden itibaren işe başlaması ve Allah tealanın öfkesine yol açacak uygunsuz amellerden sakınmalı ve hatta her gün adeti gereği yaptığı işlerden el çekmeli ve böylece kalbini Allah teala karşısında huşu için alıştırmalı ve gece vakti zikir, müstehap namaz, dua, münacat ve Kur'an'ı Kerim ve özellikle Duhan, Ankebut ve Rum surelerinin tilaveti ile ilgilenmelidir. Bunlardan başka ebeveynin evlatları hakkında hayır duaları, bu gecede belirlenen kaderlerin üzerinde büyük etkisi olduğu da ifade edilir. Bu yüzden ebeveyne iyilik ve onların rızasını kazanmak bolca vurgu yapılan bir konudur.

İnsanoğlu yüce Allah’tan içindeki yetenekleri ve kapasiteleri attırmasını ve rahmetini esirgememesini niyaz eder. Dua kelimenin gerçek anlamıyla bir nevi daha fazla ilahi sonsuz feyizden daha fazla yararlanma kabiliyetini elde etme talebidir. İnsan dua aracılığı ile ilahi feyizden daha fazla nasiplenme şayesteliğine kavuşur. Dua, insan ruhunu arındırma fırsatıdır. Dua ve Allah tealadan talepte bulunmak, insanda umut ruhunu yaşatır ve ilahi kata yakınlaşmasına vesile olur.

Şia Müslümanların dördüncü imamı olan ve bol bol ibadet ettiği için abitlerin ziyneti anlamına gelen Zeynelabidin olarak lakaplandırılan İmam Seccad -s- Kadir gecesini özel önem verir. Dua ve münacatlarından saadet ve iyiliklere vesile olan şeyleri talep eden İmam Seccad -s- yüce Allah’tan Kadir gecelerinde dua ve ibadet etmeyi nasip etmesini talep eder. İmam Cafer Sadık -s- da şöyle buyurur:

Dua kesinleşen kaza ve kaderi değiştirebilir; o zaman bol bol dua edin, zira dua her türlü rahmetin anahtarıdır.

Mübarek Ramazan ayı, Kur'an'ı Kerim’in nazil olduğu ay ve Kadir gecesi de özel olarak bu semavi kitabın nazil olduğu gecedir. Bu gecede Kur'an'ı Kerim bir bütün olarak İslam Peygamberi’nin -s- kabline nazil olmuştur. Oruçlu mümin insanlar Kadir gecelerinde Allah’ın kitabını açar ve başlarına koyar ve bu kitaptan şefaat dileğinde bulunur. Mümin kullar Kur'an'ı Kerim’in muhtevasını düşünür ve bu kitaba sığınarak onunla ahit tazeler ve böylece nurani maarifi ile yaşamlarının tüm boyutlarını aydınlatarak yüceltir.

İmam Cafer Sadık’ın -s- ilahi rahmet kapıları kulların yüzüne açıldığı geceler olarak buyurduğu bereketli Kadir gecelerinde yüce Allah’tan günahlarımızın affedilmesini dilemek, tevbe etmek, sıkıntılarımızın giderilmesi ve maddi manevi hacetlerimizin karşılanması için yalvarıp yakarmak asla gafil olunmaması ve önemsenmesi gereken bir konudur.

Kadir gecesi, bu geceleri ihya edenlerin üzerinde durmaları gereken sırları ve bilinmeyenleri vardır; şöyle ki, bu geceler uyanık geçirilmesi ve Allah tealaya münacat ve ibadet edilmesi gereken geceler olmakla beraber, halen hayatta olan İmam, Hz. Mehdi -s- ile irtibat kurma zamanıdır.

Kadir geceleri aslında dini açıdan geleceğe bakış anlamına gelir. Bu geceler bizim ilgimizi geleceğe yöneltir ve insanların ideal bir geleceğe kavuşmakta rol ifa ettiğine vurgu yapar.

Rivayetlere göre yılın mukadderatı 19. güne bağlanan gecede belirlenir ve insanların rızkı, geliri, geçimi ve bir sonraki yıla kadar hayat süresi belirlenerek kesinleşir. Bu gecede masum imamlara tevessül ederek ve salih amellerde bulunma sözü vererek geleceğimizin belirlenmesinde rol ifa edebilir ve niyet, istek ve dualarımıza göre şekillendirebiliriz. Ardından 21. güne bağlanan gecede, 19. güne bağlanan gecede belirlenen kaderin üzerine vurgu yapılır. Bu gecede kaderimizi kesinleşmeden iyi niyetlerimizde bizim için belirlenen kaderimizi değiştirebiliriz. 23. güne bağlanan gecede de nihai ve kesin şeklinde kavuşturularak onaylanmak üzere hayatta olan İmam, yani Hz. Mehdi’nin -s- huzuruna sunulur.

Kadir geceleri ve özellikle 23. güne bağlanan gece, insanların yüce Allah katına yalvarmak ve masum imamlara tevessül etmekle kaderinin belirlenmesi ve değişmesinde etkili rol ifa edebileceği bir gecedir. Buna göre bu gecelerde ilahi katın huzurunda tevbe etme saadetine nail olan insanlar gecenin her anından en iyi şekilde yararlanmaları ve Allah tealadan salih amel, bereketli ömür, helal rızk, dünyevi ve uhrevi tayyibe hayat ve İmam Zaman -s- zuhur ettiğinde o hazrete eşlik etmeyi niyaz etmeleri gerekir.

Şia hadislerinin değerli mirası olan Şeyh Kuleyni’nin “Usul-ü Kafi” adlı eserinde hüccet hakkında masum imamdan birine şöyle buyurduğu rivayet edilir:

Muhaliflere bizim velayetimizi ispat etmek için Kadir suresine istinat edin; zira İslam Peygamberi’nden -s- sonra imamın zaruretinin sebeplerinden biri bu surede belirtilmiştir. Sahabe şaşkınlıkla arz eder: ama bu surede imamet ve velayetten söz edilmemiş, o zaman nasıl imametin ispatı için bu sureye istinat edebiliriz? İmam şöyle buyurur: Muhaliflerden sorun, Kadir gecesinde melekler kime nazil olur? Acaba şimdiye kadar hiç kimse Kadir gecesinde meleklerin ona nazil olduğunu iddia etmiş midir? Hiç kimse bu iddiada bulunamaz. Kadir suresinin 4.ayeti ise şöyle buyurmakta: O gecede, Rablerinin izniyle melekler ve Ruh (Cebrail), her iş için iner dururlar. Dolayısıyla Allah Resulü’nden -s- sonra meleklerin ona nazil olmaları için biri olması gerekir ve o da Allah’ın hücceti ve İmam Zaman’dan -s- başka hiç kimse olamaz.

Ey yüce Rabbimiz, kalplerimizi yakin nuru ile aydınlat ve bize bilge kalp, gören göz ve duyan kulak inayet buyur ki yeryüzünde senin halifen olmaya liyakatimiz olsun ve İmam Zaman Hz. Mehdi’nin -s- zuhuru için zemini hazırlayabilelim.

Ey zamanın sahibi, ey dinin sahibi, ey müminlerin velisi, biz kalbimizin karalığından korkar ve şeytandan beraat ederiz, ama aynı zamanda yüce Allah’ın affına ve sizin inayet nurunuza sığınıyoruz.

Değerli dostlar, Kadir geceleri için hazırladığımız özel programımızın sonuna geldik. Gelin hep birlikte hepimizin dileğimiz olan bir duayı okuyalım. Bu duanın Ramazan ayı boyunca ve özelikle 23. güne bağlanan gecede okunması  tavsiye edilmiştir. Bu gece istiğfar ve tevbe etme gecesi olduğundan, bu duanın okunması için de iyi bir fırsat sayılır:

Ey yüce Rabbimiz, Ramazan ayında bir günah işlemekten veya bir işi sonuca ulaştırmadan bırakmaktan ve beni bu yüzden azap etmenden senin celal ve keremine sığınırım.

Görüşler