Mayıs 14, 2021 20:54 Europe/Istanbul

Değerli dostlar, şimdi uruc etmek ve yüce ilahi kata doğru kanatlanmanın en iyi zamanı gelmiştir; bir başka Kadir gecesi; daha kıymetli, daha değerli bir gece. Bu gece diğer gecelere göre daha çok ilahi selam gecenin ilk saatlerinden sabaha kadar kulların ruhlarını ve kalbini aydınlatıyor. O zaman:

Ey en pak gece, bizim kirimizi karanlığında kaybet

Biraz daha yavaş gözümüzün önünden geç

Bırak da seni doyasıya seyredelim

Ve varlığının her anında saadet gevheri çalalım.

Evet, bir yıl daha geçti ve şimdi yeniden seninle buluşmaya geldik. Sakın alelacele bizden geçip tozunu bizden esirgeme. Bizler bir ömür senin yolunu bekledik, ey kaderlerin gecesi. Bir yıl aklımızca çaba harcadık ve şimdi senin belirleyeceğin kaderimize umut bağladık. O tedbir ve bu takdirden bize, içinden acılar ve karanlıkların bizden kaçtığı ve ancak senin kaldığın ve belirlediğin takdirimizin kaldığı bir kader belirle ki senin yüzünü bin günden ve aydan daha da beyazlatsın.

Mübarek Ramazan ayı orucu, zikirleri, duaları, Allah’a münacatları, Kur'an'ı Kerim tilaveti ve insanların yararlandığı diğer tüm hasenatı ile gönülleri nurani eder, pasını siler. Bu nurayinet hiç kuşkusuz Kadir gecelerini idrak etmekle beraber doruğa ulaşır.

Kur'an'ı Kerim’in büyük müfessiri Allame Tebatebai bu gecede selamet ve emniyete işaret ederek şöyle yazıyor:

Kur'an'ı Kerim Kadir gecesinin özelliği hakkında şöyle buyurmakta:

سلام هی حتی مطلع الفجر

Selam ve selamet kelimesi her türlü zahiri ve batıni afetten arınmış olmaktır. Burada “Selam Hey” cümlesi, ilahi inayet, rahmeti O’na yönelen tüm kullarını kapsamayı ve yine Kadir gecesinde azap kapısı kapalı olmaya mukadder buyurduğuna işaret ediyor; şöyle ki, yeni bir azap göndermeyecek ve bu mananın gereği de şu ki, bu gecede şeytanların hilesi de etkili olmayacaktır; nitekim bazı rivayetlerde de bu manaya işaret edilmiştir.

 

İslami kaynaklarda belirtildiği üzere, İslam Peygamberi -s- mübarek Ramazan ayının son on gününde yatağını toplar ve çok seyrek uyurdu ve Kadir gecesinde ibadet için ev halkını uyandırır ve şöyle buyururdu:

Allah’ın kullarından hiç bir kul Kadir gecelerini sadakat, ihlas ve iman ile ihya edince Allah da onun günahlarını bağışlamaması mümkün değildir.

Bu mübarek gecede dualar ve münacat ve yüreklerin yumuşaması ile birlikte gözlerden yaşlar akar ve insan sırtında ağırlık eden günah yükünden pişman olduğunu arz eder. Bu arada birçok insan Kadir gecesinde Allah’tan ne talep etmeliyim, diye sormadan edemez.

Rivayetlere göre Hz. İdris’in -s- kavmi ona çok cefa eder, ta ki yüce Allah peygamberine hitaben şöyle buyurur: Bunlar benim peygamberim ve hüccetimin değerini bilmiyorlar; dolayısıyla seni onlardan almaya karar verdim. Böylece Hz. İdris’in kırk yıllık gaybeti başlar ve kavmi ilahi azapla cezalandırılır. Hz. İdris’in kavmi açlıktan karnına taş bağlamaya başladı, ta ki kırk yıl sonra aralarından bazı alimler çıkarak insanlara hitaben şöyle dediler: Ey insanlar İdris aramızdan ayrıldı, ama İdris’ın Rabbi var ya. İdris bizden ne istemişti ki; sadece tek bir şey: Allah’ın huzurunda günah işlemeyin. İnsanlar kabul etti ve tevbe ederek günahlarını terk etti. Bu kararın üzerine Allah teala peygamberi İdris’e şöyle buyurdu: Haydi kalk, zira kullarım layık oldu ve senin zuhur etme zamanın geldi.

Hz. İdris kırk yıl sonra yeniden zuhur etti, zira kavmi Allah’ın hüccetine layık oldu ve bu zuhurun esas şartı da o toplumun bireylerinin ıslah olmuş olmasıydı.

Günümüzde beşeriyet fikri ve itikadi yoksulluktan acı çekerken, Allah tealadan en iyi talep, günahları ve çirkin ahlakı terk etme iradesini nasip etmesidir. İmam Cafer Sadık -s- bu konuda şöyle buyurur:

Ne mutlu bu gecede rüku ve secde edenlere; onlar ki geçmiş hatalarına bakarak göz yaşı döküyor. Ben bu insanların Hak teala katından umudunu kesmeyeceğine inanıyorum.

Gerçi hadislerde Kadir geceleri olarak mübarek Ramazan ayının 19, 21 ve 23. gecelerinden söz edilmiştir; ama yine aynı rivayetlerde bu gecenin 23. gecede olma ihtimalinin daha yüksek olduğuna işaret edilmiştir. Nitekim bazı rivayetler açıkça 23. gecenin itibarını yüksek göstermiştir.

Sufyan bin Samat İmam Cafer Sadık’tan -s- sorar: Ramazan ayının hangi geceleri Kadir gecesi olabilir? İmam -s- şöyle buyurur: 19, 21 ve 23. gece. Sufyan tekrar sorar: Hangisi daha muhtemeldir? İmam -s- şöyle buyurur: 23. gece.

İmam Cafer Sadık’tan -s- Kadir geceleri amelleri hakkında şöyle tavsiyede bulunduğu rivayet edilir:

19, 21 ve 23. gecelerde gusül et ve bu geceleri ihya etmeye çalış. 23. gece, her iş ilahi hikmete göre tedbir edilir ve bir kenara konur ve içinde Hacca gidecekler ve bir yıl boyunca olacaklar yazılır. Bu gecede yüz rekat namaz kılmak müstehaptır ve her rekatta Tevhid suresi kıraat edilmelidir.

İmam Cafer Sadık -s- bir başka yerde de şöyle buyurur:

Kim mübarek Ramazan ayının 23. gecesi Ankebut ve Rum suresini tilavet ederse, Allah’a and olsun ki o cennet ehlindendir ve bu sözden hiç kimseyi müstesna etmiyorum ve Allah benim bu yeminim için bana günah yazacağından korkmam, zira gerçekten bu iki sure ilahi katta yüce konuma sahiptir.

Gerçekte Kadir gecesi Kur'an'ı Kerim’i anma ve ayetleri üzerinde düşünme ve bu semavi kitaba tevessül etme ayıdır. Adamın biri İmam Cafer Sadık’tan -s- neden Kur'an'ı Kerim her zaman tazedir, diye sorar. İmam -s- şöyle cevap verir:

Zira yüce Allah bu kitabı ne özel bir zaman ve ne de özel bir halk için nazil etti. Kur'an'ı Kerim tüm zamanlarda ve tüm toplumlarda her daim tazedir. Kıyamet gününde Kur'an'ı Kerim ebedi hayatın bildirgesidir. Kur'an'ı Kerim tüm dertlere devadır. Dolayısıyla Kadir gecesinde Allah teala tarafından nazil olan Kur'an'ı Kerim’de aradığımız her şey vardır ve bu kitap ebedi hayat bildirgesidir ve asla bırakılmamalıdır.

Kadir gecesinde Kur'an'ı Kerim’i başımızın üstünde tutmakla Allah tealadan bu semavi kitabın maarifini vücudumuza aktırmasını ve kutsiyetinden faydalanmasını niyaz ediyoruz.

Bu arada insanların kaderinin Kadir gecesinde belirlenmesi hür iradesi ve yetkileri ile çelişmediği de belirtilmelidir; zira ilahi takdir insanların liyakatleri ve iman dereceleri ve amellerinin niteliğine göre belirlenir. Yani herkesin kaderi elde ettiği liyakata göre belirlenir. Yıl boyunca iyi amellerde bulunan ve kötülüklerden uzak duran insan bu geceyi idrak ederek Allah teala katına daha da yaklaşabilirse, elbet ki daha iyi bir kaderle mükafatlandırılır. Dolayısıyla bilinçli ve uyanık bir şekilde bu kıymetli fırsatı değerlendirmek gerekir. mümin insan bu gecede duaları ve ibadetleri ile Allah tealadan kendisine hayırlı ve iyi bir kader belirlemesini ve kötü hadiselerden ve şerden uzak tutmasını niyaz ediyor.

Yine Kadir gecesini ihya etmek, sırf uyanık kalmak değil, kalbimizi gafletten uzak tutmaktır. Gaflet dünyevi şatafatlara kapılmanın sonucu ve enbiya ve evliyanın beşeriyetin hidayete ermesi için Allah’ı temsilen getirdikleri saadet programından uzaklaşma zeminidir. Bu yüzden Kur'an'ı Kerim insanları gafletten men ederek şöyle buyurmakta:

Asla gafillerden ve Allah’ı yad etmeyenlerden olma.

Bu gece basiretli, akıllı ve iradeli insanın saadet ve kurtuluş yolunda adım atmasına fırsat sağlar. Bu gece kulla Hak teala arasında kurulan irtibatın en güzel anlarıdır ve yeniden doğuş misali yeni bir başlangıç olabilir. Umarız bu gecelerde kalplerimiz ilahi nur ve marifetle aydınlanır ve yaşamımızın yönü düzelir.

Etiketler