Ocak 08, 2022 17:40 Europe/Istanbul

İslam Peygamberi’nin -s- sevgili kızı Hz. Fatıma’nın -s- bir rivayete göre şehadet yıl dönümü dolayısıyla sizler için hazırladığımız özel programımızla huzurlarınızdayız.

Sevgili Fatıma! sen Arş’ta nübüvvet güneşi ile buluşan ilk yıldızdın. Ey en şefkatli ana ve mahşer gününde şefaat eden, annem babam şefkatli ellerine feda olsun. Sen fedakarlık semalarının ekseni ve yaratılışın ilk sebebisin. Ey risaletin anası ve velayetin eşi, işin ta başından velayete destek, semavi sıfatlarının başında yer aldı.

 

Evet değerli dostlar, Hz. Fatıma’nın -s- şehadet yıl dönümü dolayısıyla sizler için hazırladığımız kısa sohbetimizde birlikteyiz. Bugün yer gök, tüm alem Hz. Fatıma -s- için yas tutuyor; hazretin hayranlarının kalbi bu acı kaybın yüzünden iyiden iyiye sıkılıyor. Biz de İslam Peygamberi’nin -s- sevgili kızı Hz. Fatıma’nın -s- şehadeti dolayısıyla taziyelerimizi sunuyor ve mahşer gününde bu şefkatli, İslam ve velayet hamisi ve pak ve temiz yürekli kadının şefaatinden yararlanmayı umuyoruz.

 

 

Sevgili Fatıma! Ali’nin -s- güzel yüzünden gam ve keder tozunu sildiğin ve batılla savaşta aldığı yaralara merhem sürdüğün günleri hatırlıyoruz. Mevlamızın fetihleri senin şefkatine borçludur. Hâlâ keskin hutbeleri mücahitlerin yolunu aydınlatmakta ve tarihin ufkunda parlamaktadır. Ali’nin -s- zülfikarının parlayışı da senin azim ve izzetine borçludur. Hani basiretsizlere ve dünyaperestlere öfkelendiğin zaman Kadir Allah’ın gazabı da aşikar olurdu. Senin rızan, hakkın rızasıydı ve hoşnutluğunla Arş’ta ve Kudüs’te oturanlar mutlu olurdu.

Sevgili Fatıma! sen Arş’ta nübüvvet güneşi ile buluşan ilk yıldızdın. Ey en şefkatli ana ve mahşer gününde şefaat eden, annem babam şefkatli ellerine feda olsun. Sen fedakarlık semalarının ekseni ve yaratılışın ilk sebebisin. Ey risaletin anası ve velayetin eşi, işin ta başından velayete destek, semavi sıfatlarının başında yer aldı.

Gerçi Hz. Fatıma’nın -s- mübarek yaşamının her anı dolu dolu ve parlak ve nurani geçit, ama yine de hazretin kısa ve verimli ömründe analık görevi ayrı bir parlaklığa sahiptir. Kendisi Allah Resulü’nün -s- elinde yetişen Hz. Fatıma -s- beşeri camiaya her biri parlayan birer meşale misali beşeriyetin yolunu aydınlatan evlatları hediye etti.

 

 

6

Hz. Fatıma -s- mükemmel, layık ve becerikli bir ananın en güzel örneğidir. Hz. Fatıma -s- evlatlarının ruhunun ta derinlerine nüfuz ederek hepsinde ahlaki ve insani ilkeleri pekiştirdi. Hz. Fatıma’nın -s- yetiştirdiği İmam Hasan sabır abidesiydi ve kerameti ve cömertliği tarihte kayda geçen özellikleriydi. Yine o hazretin eteğinde yetişen ve izzet ve salabetini anasına borçlu olan İmam Hüseyin -s- hakkın batıla karşı savaşını Aşura hamasetinde ebedileştirdi. Hz. Fatıma -s- ayrıca Hz. Zeyneb’i -s- de sevgi dolu kucağında yetiştirdi. Hz. Zeyneb -s- Alevi kelamı ve Fatımi iffeti ile Aşura kıyamı sırasında Yezid ve adamlarının heybetini çökertti ve Aşura kıyamının ebedileşmesinde ve Allah Resulü’nün -s- düşmanlarının işlediği cinayetlerin ifşa edilmesinde önemli rol ifa etti.

 

 

7

Hz. Fatıma’nın -s- analık şefkatinin örnekleri savaş cephelerinde çarpışan İslam mücahitlerinin rivayetlerinde de göze çarpar. Örneğin şehit General Hac Kasım Süleymani Hz. Fatıma’nın -s- hayranlarından biriydi. Şehit Süleymani kutsal savunma yıllarının duayenleri ve şehit anaları ile görüşmelerinden birinde İslam mücahitlerinin çeşitli harekatlara başlarken Hz. Fatıma’ya -s- tevessül ettiklerini belirterek şöyle dedi:

Ne zaman savaş sırasında sıkıştıysak ve elimizden bir şey gelmediyse, Hz. Fatıma’dan -s- başka sığınacak kimsemiz yoktu. Velfecr-8 harekatında Ervend ırmağının azgın ve fırtınalı sularını görünce Hz. Fatıma’nın -s- adından daha tanıdık bir ad aklımıza gelmedi. Bu yüzden Ervend ırmağının kıyısında mazlumane göz yaşları ile ona seslendik ve ırmağı Ya Zehra Ya Zehra diyerek aştık. Ben birçok kez Hz. Fatıma’nın -s- analık gücünü ve şefkatini savaş meydanının tam ortasında gördüm. Hani siz anaların yokluğunda evlatlarınız kana bulandığı sıralarda ben Hz. Fatıma’yı -s- gördüm.

Hz. Fatıma’nın -s- lakaplarından biri “babasının annesi” anlamına gelen Ümmi Ebiha’dır. İslam Peygamberi -s- bu güzel lakabı kızına verdi. Hz. Fatıma -s- sadece evlatları için örnek ve eşsiz bir ana değil, aynı zamanda babası için de şefkatli bir ana gibiydi. Hz. Fatıma -s- evlatlarına gösterdiği sevgi ve şefkatin aynısını babasına da gösteriyordu. Nitekim birçok kez Hz. Fatıma -s- babasının bakımını üstlendi. Allah Resulü -s- savaştan döndüğünde Hz. Fatıma -s- babasının kana bulaşan elbisesini ve kılıcını yıkar, yaralarını sarar, tedavi eder ve ayrıca hazretin ruhunu ve kalbini teselli ederdi.

Günlük dualar, masumlardan bize miras kalan hazinelerdir ve her türlü şartlarda bu hazineye başvurup kendimizi iyi hissetmemiz mümkündür. Pazar günlerine özel dua ise Hz. Fatıma’nın -s- duasıdır ve çok güzel muhtevası vardır. Kim bu duayı ederse batını nur ve kalbi hikmetle aydınlanır. Hz. Fatıma -s- Pazar günü duasında şefkatli bir ana misali bize Allah’tan neler talep edebileceğimizi öğreterek şöyle arz ediyor:

Ey yüce Rabbim, bugünün başlangıcını kurtuluş ve sonunu zafer ve ortasını iyilik ve şayestelikle belirle. Ey yüce Rabbim, Muhammed’e ve Al-i Muhammed’e selam gönder ve bizi sana dönen ve sen de onları kabul ettiğin ve sana tevekkül eden ve sen onlara yeten ve sana yalvaran ve sen onlara merhamet ettiklerinden eyle.

Hz. Fatıma’nın -s- yüce konumunu ifade etmek için Allah tealanın yeri ve gökleri yaratmanın sebebini Hz. Fatıma’nın -s- mukaddes varlığı şeklinde buyurmasını söylemek yeterlidir.  Bu bağlamda Levlak hadisine işaret etmek istiyoruz. Bu hadis İslam Peygamberi’nden -s- kudsi hadis olarak nakledilmiştir. Hadis şöyle buyurmakta:

Eğer peygamber olmasaydı, felek yaratılmazdı ve eğer Ali olmasaydı Allah peygamberi yaratmazdı ve eğer Fatıma olmasaydı Allah peygamberi ve Ali’yi de yaratmazdı.

Hz. Fatıma’nın -s- kişiliğini tanımak, denizden bir yudum su içmek gibidir. Gerçekte bu büyük kadının kişiliğinin geniş boyutlarını tanımak oldukça zor bir şeydir ve o hazretin izni ve mededi olmadan neredeyse imkansızdır. Nitekim İmam Cafer Sadık -s- şöyle buyurur:

Fatıma, Fatıma adını aldı, zira insanlar onun marifetinden koptu ve onun hakikatini tanıma gücünden yoksundur

Biz de Hz. Muhammed’e -s- ve pak hanedanına selam ve salevat gönderiyoruz, zira İslam Peygamberi -s-, Hz. Fatıma -s-, ve masum imamlara -s- selam ve salevat göndermenin maddi manevi birçok tesiri vardır ve masumlardan nakledilen dualarda ve ziyaretnamelerde çeşitli ibarelerle zikredilmiştir.

İslam Peygamberi -s- de meleklerin Hz. Fatıma’ya salevat getirdiği konusunda şöyle buyuruyor:

Rahman Allah bir grup meleği Fatıma’yı her taraftan korumakla görevlendirdi. Bu melekler Fatıma hayattayken, mezarının başında ve rihlet ettiği anda onunla birliktedir ve ona ve babasına ve kocasına ve çocuklarına bol bol salevat getirirler.

Allah Resulü -s- ayrıca Hz. Fatıma’ya -s- selam göndermenin fazileti ve sevabı hakkında şöyle buyurmuştur:

Ey Fatıma, kim sana selam ve salevat gönderirse, Allah onu bağışlar ve ben cennetin neresinde olursam olayım, onu benim yanıma gönderir.

530 kez getirilmesi hacetlerin karşılanmasında çok etkili olduğu söylenen salevatlardan biri Hz. Fatıma -s- salevatıdır:

Ey yüce Rabbim, Fatıma’ya, sevgili babasına, saygı değer eşine ve sevgili evlatlarına selam gönder; senin ilminin hakim olduğu sayısı kadar.

Hz. Fatıma -s- Allah’ın pak ve ihlaslı kuluydu ve dünyevi zincirlerden kurtularak erdem yolunda ilerlemek ve Allah tealaya kavuşurken, “Raziye” ve “Merziye” olmak istiyordu. Bu yüzden İslam Peygamberi’nin -s- şöyle buyurduğu rivayet edilir:

Kızım Fatıma’ya gelince, o alem kadınlarının efendisi, benim tenimin bir parçası, gözümün nuru ve ruhumun ve kalbimin meyvesidir. Fatıma insan görünümünde bir huriyedir ve ne zaman ibadet mihrabında Allah’ın karşısında duracak olursa, yıldızların yer halkı için parladığı gibi nuru gökteki melekler için parlar.

Allah Resulü -s- ayrıca Hz. Fatıma’nın -s- emsalsiz kişiliği hakkında da şöyle buyurmuştur:

Eğer tüm iyiliklerin ve ahlaki faziletlerin bir kişide tecelli edecek olursa, o kişinin Fatıma olmalı, hatta Fatıma hepsinden daha yüce olmalıdır.

 

Evet, bir kez daha iki alemin hanımı Hz. Fatıma’nın -s- yürekleri yakan şehadeti dolayısıyla taziyelerimizi sunuyor ve bu acılı günde yüreklerimizle Baki mezarlığını ziyaret ederek hazretin torunu Mehdi’nin -s- zuhuru için dua ediyoruz; zira Hz. Mehdi’nin -s- zuhuru adalet isteyen yüreklere bir merhemdir.