• Ӯзбекистон ӯтган ҳафта давомида

  апрел 19, 2021 23:41

  "Ўзбекистон ўтган ҳафта давомида” рукнида жорий  йилнинг  12-18 апрел кунлари ушбу мамлакатда юз берган сиёсий, иқтисодий, ижтимоий, маданий ва илмий воқеалар тӯғрисида сизга маълумот берамиз.

 • Ӯзбекистон ӯтган ҳафта давомида

  апрел 12, 2021 09:29

  "Ўзбекистон ўтган ҳафта давомида” рукнида жорий  йилнинг  5-11 апрел кунлари ушбу мамлакатда юз берган сиёсий, иқтисодий, ижтимоий, маданий ва илмий воқеалар тӯғрисида сизга маълумот берамиз.

 • Ӯзбекистон ӯтган ҳафта давомида

  апрел 05, 2021 11:40

  "Ўзбекистон ўтган ҳафта давомида” рукнида жорий  йилнинг  29 март-4 апрел кунлари ушбу мамлакатда юз берган сиёсий, иқтисодий, ижтимоий, маданий ва илмий воқеалар тӯғрисида сизга маълумот берамиз.

 • Ӯзбекистон ӯтган ҳафта давомида

  март 29, 2021 12:13

  "Ўзбекистон ўтган ҳафта давомида” рукнида жорий  йилнинг  22-28  март кунлари ушбу мамлакатда юз берган сиёсий, иқтисодий, ижтимоий, маданий ва илмий воқеалар тӯғрисида сизга маълумот берамиз.

 • Ӯзбекистон ӯтган ҳафта давомида

  март 22, 2021 17:04

  "Ўзбекистон ўтган ҳафта давомида” рукнида жорий  йилнинг  15-21 март кунлари ушбу мамлакатда юз берган сиёсий, иқтисодий, ижтимоий, маданий ва илмий воқеалар тӯғрисида сизга маълумот берамиз.

 • Ӯзбекистон ӯтган ҳафта давомида

  март 16, 2021 00:55

  "Ўзбекистон ўтган ҳафта давомида” рукнида жорий  йилнинг  8-14 март кунлари ушбу мамлакатда юз берган сиёсий, иқтисодий, ижтимоий, маданий ва илмий воқеалар тӯғрисида сизга маълумот берамиз.

 • Ӯзбекистон ӯтган ҳафта давомида

  март 08, 2021 19:49

  "Ўзбекистон ўтган ҳафта давомида” рукнида жорий  йилнинг  1-7 март кунлари ушбу мамлакатда юз берган сиёсий, иқтисодий, ижтимоий, маданий ва илмий воқеалар тӯғрисида сизга маълумот берамиз.

 • Ӯзбекистон ӯтган ҳафта давомида

  март 01, 2021 14:45

  "Ўзбекистон ўтган ҳафта давомида” рукнида жорий  йилнинг  22-28  феврал кунлари ушбу мамлакатда юз берган сиёсий, иқтисодий, ижтимоий, маданий ва илмий воқеалар тӯғрисида сизга маълумот берамиз.

 • Ӯзбекистон ӯтган ҳафта давомида

  феврал 23, 2021 10:54

  "Ўзбекистон ўтган ҳафта давомида” рукнида жорий  йилнинг  15-21  феврал кунлари ушбу мамлакатда юз берган сиёсий, иқтисодий, ижтимоий, маданий ва илмий воқеалар тӯғрисида сизга маълумот берамиз.

 • Ӯзбекистон ӯтган ҳафта давомида

  феврал 15, 2021 21:08

  "Ўзбекистон ўтган ҳафта давомида” рукнида жорий  йилнинг   8-14  феврал кунлари ушбу мамлакатда юз берган сиёсий, иқтисодий, ижтимоий, маданий ва илмий воқеалар тӯғрисида сизга маълумот берамиз.